Litua - Studii și Cercetări, XX, 2018


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUICU, Ioana-Gabriela (autor) Odobescu, o foaie de zestre și Obedenii II. Istorie 513-519 română
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Grupa Bubanj I a complexului cultural eneolitic timpuriu Sălcuța-Bubanj-Krivodol (SBK) I. Arheologie 5-99 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Despre economia unei așezări de epoca bronzului din Oltenia I. Arheologie 114-130 română
articol de periodic TERTECI, Carol (autor) Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube I. Arheologie 131-143 engleza
articol de periodic COLȚEANU, Petre (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) , HEROIU, Andrei (autor) Cercetările arheologice preventive din anul 2017, în ”Groapa de împrumut Romanești„ din zona de protecție a sitului 6 - ”Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie 144-188 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
articol de periodic SPÂNU, Daniel (autor) Arme și podoabe de epocă târzie La Tène de la Bălănești, Județul Gorj I. Arheologie 209-226 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” I. Arheologie 248-256 română
articol de periodic GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru (autor) Pasul Vâlcan și invaziile străine, Cetățile din Coastele Petrilei II. Istorie 259-265 română
articol de periodic SARCINĂ, Gabriel (autor) Cazul învățătorului Victor Popescu din Valea cu Apă, județul Gorj erou din Primul Război Mondial în lumina unor documente din anul 1917 II. Istorie 266-296 română
articol de periodic SARCINĂ, Gabriel (autor) Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. Din Primul Război Mondial (1916-1918) (II) II. Istorie 297-318 română
articol de periodic DUDOI MARIAN, Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Islanda (A survey of the Romania-Iceland diplomatic relations) II. Istorie 319-323 română
articol de periodic CĂNURECI, Irinel (autor) Desăvârșirea unității naționale a statului roman II. Istorie 324-334 română
articol de periodic DUDOI MARIAN, Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Finlanda II. Istorie 328-334 română
articol de periodic VASILOIU, Paula-Cristina (autor) Avion la Târgu Jiu în Perioada Interbelică II. Istorie 335-340 română
articol de periodic BULIGA SORIN, Lory (autor) Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu II. Istorie 341-352 română
articol de periodic BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Evadarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între adevar și mistificare II. Istorie 353-367 română
articol de periodic BULIGA SORIN, Lory (autor) , ANDRIȚOIU, Adina (autor) Fotografii din donația Stephan Benedict legate de activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, în perioada 1937-1938 II. Istorie 368-381 română
articol de periodic BULIGA SORIN, Lory (autor) , ANDRIȚOIU, Adina (autor) Schițele lui Ioan Alexandrescu privind Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” II. Istorie 382-388 română
articol de periodic ALBU, Mihaela (autor) Dincolo și dincoace de frontiere. Exilul românesc (Particularități culturale. Recuperări necesare) II. Istorie 389-408 română
articol de periodic FILARY, Magdalena (autor) Portul popular al muntenilor polonezi din Podhale III. Etnografie şi folclor 411-417 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) Prese de ulei din zonele etnografice ale județului Maramureș III. Etnografie şi folclor 418-424 română
articol de periodic BOTEANU, Cornel (autor) Balada „Miorița” la Cloșani, pe valea superioară a Motrului III. Etnografie şi folclor 425-436 română
articol de periodic NEUMAN, Carmen (autor) Șube și cojoace din Colecția de Etnografie a Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș III. Etnografie şi folclor 437-449 română
articol de periodic DUCAN BĂLOSU, Cornel (autor) Paradoxurile și tribulațiile...tânărului Dragobete III. Etnografie şi folclor 450-455 română
articol de periodic CALIN, Gerard (autor) Latura artistică a țăranului. Percepția asupra artei III. Etnografie şi folclor 456-466 română
articol de periodic DUDAU, Ana Maria (autor) Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
articol de periodic LUNGOCI, Sabin (autor) Colecția de Arheologie și Artă religioasă „Preot Gheorghe Petre Govora” III. Etnografie şi folclor 475-478 română
articol de periodic FARA, Florina (autor) Casa pădurarului din curtea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș III. Etnografie şi folclor 479-486 română
articol de periodic ANDREESCU, Magda (autor) , MARINESCU, Rodica (autor) Un proiect, un muzeu, o expoziție II. Istorie 487-503 română
articol de periodic FIRESCU, Albinel (autor) , CIOCAN, Janeta (autor) , GIOSANU, Eva (autor) Cronica unei expoziții dedicată satului românesc II. Istorie 504-512 română
articol de periodic DUICU, Sorin Sebastian (autor) O icoană a Maicii Domnului mărturisitoare a unui eveniment hagiografic II. Istorie 520-525 română
articol de periodic DUDĂU, Ana Maria (autor) Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești II. Istorie 526-532 română
articol de periodic BIRĂU, Gheorghe (autor) Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
articol de periodic VOCHESCU, Raluca (autor) Centenarul Marii Uniri A Românilor IV. Personalităţi 565-569 română
articol de periodic CIȘMAȘU, Daniel (autor) Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
articol de periodic CÂRLUGEA, Zenovie (autor) Titu Maiorescu și Grigore Iunian - contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 586-589 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Cristina (autor) Neamul Goleștilor în conștiința posterității IV. Personalităţi 590-598 română
articol de periodic UNGUREANU, Adelin (autor) Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
articol de periodic UNGUREANU, Ion (autor) Din memoriile lui Teodor Colțescu V. Memorialistică 615-621 română
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Prezentare de carte VI. Recenzii 625-628 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Recenzie - Vlad Zirra, Fibule de schemă La Tène din România VI. Recenzii 629-632 română
articol de periodic BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) Cu poemele reîntregirii ale lui Florian Saioc, „La Centenarul Marii Uniri” VI. Recenzii 633-634 română
articol de periodic BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) „Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gorjului” de prof.dr. Gheorghe Nichifor VI. Recenzii 635-636 română