Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII, anul 2018, 100 de ani de la Marea Unire - Cercetarea arheologică de la Perișani - Poiana Spinului, seria Supliment al revistei Buridava TUȚULESCU, Ion (editor), TERTECI, Carol (editor), TULUGEA, Claudiu Aurel (editor)
volum de periodic 2021 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XV, anul 2021 TULUGEA, Claudiu-Aurel (redactor șef), TUȚULESCU, Ion (redactor), DUMITRESCU, Ionuț (redactor), TERTECI, Carol (redactor), MITRANA, Elena (redactor)
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DUMITRESCU, Ionuț (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
articol de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana (autor) , TULUGEA, Claudiu (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
articol de periodic 2007 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, V TUȚULESCU, Ion (autor) O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea Arheologie 9-14 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI TUȚULESCU, Ion (autor) Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Răii Arheologie 36-42 română, engleză
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI IOSIFARU, Mariana (autor) , PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , ȚUGULEA, Claudiu (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea Arheologie 86-93 română, engleză
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII TUȚULESCU, Ion (autor) O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat Arheologie 47-62 română, engleză
articol de periodic 2010 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VIII TUȚULESCU, Ion (autor) Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținând Epocii Bronzului din nord-estul Olteniei Arheologie 84-94 română, engleză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX TUȚULESCU, Ion (autor) Ceramica orizontzului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est Arheologie 95-117 română, engleză
articol de periodic 2012 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, X TUȚULESCU, Ion (autor) Forms of habitat belonging to Coțofeni culture in the hill and mountain area of Oltenia Arheologie 7-23 engleză, română
articol de periodic 2013-2014 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XI TUȚULESCU, Ion (autor) , PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Câteva contribuții la topoarele de tip Jászladány din depozitele Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea Arheologie 17-25 română, engleză
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X SCHUSTER, Cristian (autor) , MECU, Laurențiu (autor) , MIREA, Pavel (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , GAVRILĂ, Elena (autor) The Bronze Age mace-heads from Southern Romania – tools, weapons and/or social distinction signs? Arheologie / Archaeology 186-234 engleză, română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 2 TUȚULESCU, Ion (autor) , PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Noi date aspura unor topoare din perioada bronzului timpuriu aflate în depozitele Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea Restaurare-Conservare-Investigaţii / Conservation-Restoration- Investigations 212-224 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII TUȚULESCU, Ion (autor) Utilajul litic, ceramic și metalic descoperit în stațiunile arheologice aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei Arheologie şi Numismatică / Archaeology and Numismatics 15-26 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII TUȚULESCU, Ion (autor) , TULUGEA, Claudiu Aurel (autor) Raport preliminar al cercetărilor arheologice de la Perișani -Poiana Spinului Arheologie şi Numismatică / Archaeology and Numismatics 38-65 română, engleză
articol de periodic 2020 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIV TUȚULESCU, Ion (autor) , TERTECI, Carol (autor) , HEROIU, Andrei (autor) Contribuții la sfârșitul epocii bronzului în nord-estul Olteniei. Așezarea de la Zătreni, punct La Peșceana // Contributions to the End of the Bronze Age in Northeastern Oltenia Arheologie / Archaeology 17-60 română
articol de periodic 2021 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XV BĂJENARU, Radu (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Toporul de metal de la Izbășești (com. Milcoiu, jud. Vâlcea) // The shaft-hole axe from Izbășești (Milcoiu, Vâlcea county) Arheologie & Numismatică / Archaeology & Numismatics 19-36 română
articol de periodic 2011 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII, Orient și Occident SCHUSTER, Cristian (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
articol de periodic 2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion (autor) Reprezentări plastice zoomorfe aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Ocbița, județul Vîlcea 46-56 română
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion (autor) Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
articol de periodic 2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TERTICI, Carol (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud. Vîlcea I. Arheologie 69-75 română
articol de periodic 2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV TUȚULESCU, Ion (autor) , ȚUGULEA, Claudiu (autor) Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
articol de periodic 2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TUȚULESCU, Ion (autor) Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
articol de periodic 2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion (autor) Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
articol de periodic 2016 Litua - Studii și Cercetări, XVIII TUȚULESCU, Ion (autor) Câteva contribuții la istoricul cercetărilor orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 7-16 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TUȚULESCU, Ion (autor) Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
articol de periodic 2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion (autor) , TERTECI, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Șerbănești, județul Vâlcea Archaeology / Arheologie 47-59 română; engleză
articol de periodic 2021 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVIII, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion (autor) , CRISTEA ALINA, Cristina (autor) , CHIRILĂ, Elena (autor) Experimentul archeologic de la Zătreni, județul Vâlcea. O încercare de reconstituire a unei vetre preistorice și a unei gropi de ars ceramica. The archaeological experiment from Zătreni, Vâlcea County. An attempt to reconstruct a prehistoric hearth and a pottery firing pit Arheologie / Archaeology 5-18
articol de periodic 2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice: RCAN, I SCHUSTER, Cristian (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , COMȘA, Alexandra (autor) Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călărași 67-104 germană (şi un rezumat în română)
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 POPESCU, Anca-Diana (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Câteva comentarii pe baza analizei compoziționale a pumnalului de la Ocnița Note şi discuţii 133-147 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 TUȚULESCU, Ion (autor) Eneoliticul final - bronzul timpuriu în zona deluroasă și montană a Olteniei Teze de doctorat 185-188 română
articol de periodic 2015 Tibiscum, V, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie SCHUSTER, Cristian (autor) , TUȚULESCU, Ion (autor) Einige Erwagungen zur Fruhbronzezeit in Muntenien und Oltenien Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din preistorie şi până în epoca contemporană 117-130 germană (rezumat în română)