Litua - Studii și Cercetări, XVIII, 2016


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) Câteva contribuții la istoricul cercetărilor orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 7-16 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Repertoriul așezărilor și descoperiririlor Culturii Coțofeni în Oltenia I. Arheologie 17-93 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Some considerations regarding the bone, antler and dental-bone objects of the Bronze Age from Central and Western Muntenia I. Arheologie 94-103 engleză (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic MOCANU-IRIMIȚĂ, Andrei-Cosmin (autor) Notă cu privire la plastica zoomorfă a culturii Glina I. Arheologie 104-109 română (rezumat în germană şi română)
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice la Tismana, județul Mehedinți I. Arheologie 110-125 română
articol de periodic TERTECI, Carol (autor) Din nou despre cultura Verbicioara pe teritoriul orașului Râmnicu-Vâlcea și un nou sit de Epoca Bronzului I. Arheologie 126-138 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) , SANA, Daniel (autor) , COLȚEANU, Petre (autor) , GEORGESCU, Ștefan (autor) Cercetările de diagnostic arheologic desfășurate în 2015 în gropile de împrumut din zonele Romanești și Curtișoara, pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu” I. Arheologie 139-156 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SANA, Daniel (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) , GEORGESCU, Ștefan (autor) , COLȚEANU, Petre (autor) Date preliminare privind cercetările arheologice preventive din anul 2015 în siturile de pe ”Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu„ județul Gorj I. Arheologie 157-210 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) , SANA, Daniel (autor) , GEORGESCU, Ștefan (autor) Cercetările de diagnostic arheologic și evaluare de teren de la Bălănești, județul Gorj din anul 2015 I. Arheologie 211-225 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Date arheozoologice asupra resturilor de animale dintr-un bordei hallstattian (Complex Basarabi) de la Putineiu, Județul Giurgiu I. Arheologie 226-238 română
articol de periodic CĂLESCU, Gheorghe (autor) Istoricul bisericilor din Parohia Pocruia, orașul Tismana, județul Gorj II. Istorie 241-263 română
articol de periodic GRECOIU, Cristian (autor) Comuna Pociovaliștea (1864-1948) II. Istorie 264-279 română
articol de periodic CIȘMAȘU, Daniel (autor) Locuitorii Satului Hobița de sus în perioada 1833-1865 II. Istorie 280-287 română
articol de periodic SARCINĂ, Gabriel (autor) Aspecte referitoare la orașul Târgu Jiu în timpul ocupației germane din primul război mondial (1916-1918). Secvențe de viață cotidiană surprinse prin cercetări din arhivele gorjene II. Istorie 288-297 română
articol de periodic GHERHEȘ, Ilie (autor) Maramureșul din dreapta Tisei, azi Ucraina (1 Decembrie 1918 - 26 iulie 1921). Miracolul primelor alegeri parlamentare (noiembrie 1919) II. Istorie 298-305 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Documente de la Legiunea Jandarmi Gorj despre comunele Vâlceaua, Ciuperceni și Peșteana-Vulcan <1939-1943> II. Istorie 306-316 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) British-Romanian Trade and financial Talks: The British Outlook (1955) II. Istorie 317-324 engleză (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic PUPĂZĂ, Dan (autor) , POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Căpitanul Grigore Brâncuși, R.U.I.C. și extraordinara rescriere a istoriei românilor II. Istorie 325-332 română
articol de periodic FILARY, Magdalena (autor) Muzee în aer liber din Polonia III. Etnografie 335-340 română
articol de periodic ALBU, Mihaela (autor) Exilul și nostalgia satului românesc III. Etnografie 341-348 română
articol de periodic CIOCAN, Janeta (autor) , FIRESCU, Albinel (autor) Fenomenul împrejmuirilor. Hotarul de la ancestral la actual. Studiu comparativ: Gorj-Maramureș III. Etnografie 349-366 română
articol de periodic STANCU, Claudiu (autor) Crucea de piatră de la Ulmet-Stoina, arc peste timp III. Etnografie 367-369 română
articol de periodic SARCINĂ, Emanuela (autor) Valea Artanului matcă originară a unor sate de pe văile Amaradiei și Amărăzuiei III. Etnografie 370-382 română
articol de periodic CĂNURECI, Irinel (autor) Colectivizarea și viitorul gospodăriei țărănești tradiționale din Câmpia Băileștilor III. Etnografie 383-391 română
articol de periodic DUCAN BĂLOSU, Cornel (autor) Simboluri ale confirmării în repertoriul de colinde din țara Loviștei: paharul de aur, corabia și biserica III. Etnografie 392-397 română
articol de periodic BOTEANU, Cornel (autor) , CORNEL, Boteanu (autor) Cântecul zorilor din comuna Ponoarele între ieri și azi III. Etnografie 398-412 română
articol de periodic BOANGIU, Gabriela (autor) Valențe apotropaice ale ornamenticii costumului popular din zona etnografică Oltenia III. Etnografie 413-418 română
articol de periodic GABRIELA, Boangiu (autor) Valențe apotropaice ale ornamenticii costumului popular din zona etnografică Oltenia III. Etnografie 413-418 română
articol de periodic DECA, Roxana (autor) Câteva caracteristici ale portului popular femeiesc din Dolj III. Etnografie 419-422 română
articol de periodic ROXANA, Deca (autor) Câteva caracteristici ale portului popular femeiesc din Dolj III. Etnografie 419-422 română
articol de periodic DUICU, Ioana Gabriela (autor) Podoabe în tablouri votive din Oltenia III. Etnografie 423-436 română
articol de periodic IONELA GABRIELA, Duicu (autor) Podoabe în tablouri votive din Oltenia III. Etnografie 423-436 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) , PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) Mașina de treierat (batoza) ungurească din satul Piscoiu, comuna Stejari, județul Gorj III. Etnografie 437-442 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) , PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) Mașina de treierat (batoza) ungurească din satul Piscoiu, comuna Stejari, județul Gorj III. Etnografie 437-442 română
articol de periodic JIEȚ, Dumitru Gălățan (autor) Mesteca (Guma de mestecat a ciobanilor Jieni) III. Etnografie 443-445 română
articol de periodic DUMITRU, Gălățan Jieț (autor) Mesteca (Guma de mestecat a ciobanilor Jieni) III. Etnografie 443-445 română
articol de periodic ROBU, Lucian (autor) , BOROȘ, Teodor Ștefan (autor) Istoricul cercetărilor etnologice derulate de Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu în Oltenia Subcarpatică și în județul Gorj. Cercetarea și dezvoltarea expozițională a grupelor tematice viticultură și pomicultură III. Etnografie 446-470 română
articol de periodic LUCIAN, Robu (autor) , TEODOR, Boroș (autor) Istoricul cercetărilor etnologice derulate de Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu în Oltenia Subcarpatică și în județul Gorj. Cercetarea și dezvoltarea expozițională a grupelor tematice viticultură și pomicultură III. Etnografie 446-470 română
articol de periodic COCHINĂ, Nicolae (autor) Aportul geologului Ion Popescu Voitești adus asupra paleontologiei IV. Geologie 473-474 română
articol de periodic COCHINĂ, Adela (autor) Aportul geologului Ion Popescu Voitești adus asupra palontologiei IV. Geologie 473-474 română
articol de periodic ION, Catană (autor) Arethia Tătărescu – un dar cultural neprețuit pentru Târgu Jiu V. Personalităţi 477-485 română
articol de periodic ZENOVIE, Cârlugea (autor) Iosif Keber V. Personalităţi 486-492 română
articol de periodic UNGUREANU, Adelin (autor) Centenar Brezulescu V. Personalităţi 493-500 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) 100 de ani de la trecerea în neființă a poetului Emanoil Părăianu (1860 - 1916) V. Personalităţi 501-514 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Generalul de Divizie Gheorghe Anghelescu (1839-1915) Comandantul Diviziei Active V. Personalităţi 515-519 română
articol de periodic ION, Popescu-Brădiceni (autor) „Poeți după gratii” V. Personalităţi 520-527 română
articol de periodic PLENICEANU, Florentina (autor) Contribuții etnografice la procesul de învățare în programul Școlii de vară – 2015 VI. Pedagogie muzeală 529-530 română
articol de periodic Cuprins 531-532 română