Litua - Studii și Cercetări, XIV, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂTROI, Cătălin (autor) Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
articol de periodic CALATOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
articol de periodic IOSIFARU, Mariana (autor) , STAN, Nicolae (autor) Despre două ciocane - topor din piatră, cu șanț, descoperite întâmplător, în jud. Vâlcea și jud. Hunedoara I. Arheologie 47-53 română
articol de periodic COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) , ȚUGULEA, Claudiu (autor) Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetările de salvare de la Drobeta-Turnu Severin. Campania 2011 I. Arheologie 86-100 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strîmba-Jiu și Urdari, județul Gorj I. Arheologie 101-116 română
articol de periodic MANEA, Daniela (autor) Situația Țărilor Române și Bulgariei în fața expansiunii otomane II. Istorie 119-130 română
articol de periodic CAUC, Dumitru (autor) Formarea și dezvoltarea domeniului mănăstirii Tismana II. Istorie 131-140 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Atitudinea României față de războiul sârbo-bulgar din 1885 și eforturile privind integrarea administrativă Dobrogei II. Istorie 147-154 română
articol de periodic DRĂGHICI, Dumitru (autor) Iluminatul cu gaz lampant în orașul Târgu Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea II. Istorie 155-175 română
articol de periodic IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Considerații privind evoluția natalității în județul Gorj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 177-197 română
articol de periodic FIRESCU, Viorel-Albinel (autor) Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ținutului Olt. Aspecte sociale și economice II. Istorie 199-207 română
articol de periodic FIRESCU, Eugenia (autor) , FIRESCU, Victor-Albinel (autor) Paradigme ale celui ce-al doilea război mondial. Lagărul de la Târgu-jiu II. Istorie 209-216 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) Problema frontierei româno-ungare în perspectiva britanică la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial II. Istorie 217-229 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Iuliu Maniu's two letters addressed to Cornel Bianu (1945) II. Istorie 231-243 engleză
articol de periodic CĂTANĂ, Ion (autor) Aparate de fotografiat și evoluția lor II. Istorie 245-255 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
articol de periodic DIACONESCU, Mirela (autor) , DIACONESCU, Vasile (autor) Lirica populară din arealul comunei Stejari (jud. Gorj) III. Etnografie şi folclor 265-282 română
articol de periodic BĂLOSU, Cornel (autor) Colindatul ca liturghie populară III. Etnografie şi folclor 283-304 română
articol de periodic BROZBĂ, Dorin (autor) Domnica Trop, mama cântecului mehedințean III. Etnografie şi folclor 305-308 română
articol de periodic BANTEA, Felicia (autor) Zona carstică a sitului "Nordul Gorjului de Est" IV. Geologie 309-318 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
articol de periodic NICOLESCU, Vasile (autor) Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
articol de periodic PEPTEAN, Adriana (autor) Personalități gorjene în arena vieții politice în perioada interbelică - Gheorghe Tătărescu V. Memorialistică 337-340 română
articol de periodic POPESCU, Gabriela (autor) Sanda Maria Tătărescu-Negropondes - destin peste care a trecut tăvălugul istoriei V. Memorialistică 341-347 română
articol de periodic POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Titu Rădoi - Istoricul V. Memorialistică 349-352 română
articol de periodic VÎNĂTORU, Romeo (autor) Nicu Vânătoru in memoriam V. Memorialistică 353-353 română
articol de periodic IOANA, Ștefan (autor) Dacia. Un mileniu de istorie V. Memorialistică 357-363 română
articol de periodic ZAMFIROIU, Titus (autor) O istorie a Regimentului 18 Gorj V. Memorialistică 365-366 română
articol de periodic POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Istorie și ficțiune în Oltenia vazută de Alex Mihai Stoenescu V. Memorialistică 367-370 română