Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NICHITA, Iohana (autor) Unele considerații privind începuturile neoliticului în Oltenia și relațiile acestora cu zonele din sudul Dunării .5-17 română
articol de periodic NEAGOE, Marin (autor) A "thessalian" type idol belonging to Vinca culture, discovered at Hinova, Mehedinți county 18-31 engleză
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Repere cronologice privind cercetarea culturii eneolitice Sălcuța 32-45 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) Reprezentări plastice zoomorfe aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Ocbița, județul Vîlcea 46-56 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologică 57-66 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Date preliminare asupra cercetărilor arheologice de la Seaca, Logrești, județul Gorj 67-78 română
articol de periodic COSTACHE, Daniel (autor) Noi date privind locuirea aparținînd bronzului timpuriu pe valea rîului Buzău 79-90 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Epoca bronzului în insula Gîrla Mare 91-104 română
articol de periodic LAZĂR, Simona (autor) Spadele de bronz de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului din sud-vestul României 105-112 română
articol de periodic RANCU, Dacian (autor) , SĂCĂRIN, Caius (autor) Raport preliminar de cercetare privind săpăturile arheologice de la Socol Palanacki Breg, jud. Caraș-Severin 113-127 română
articol de periodic MECU, Laurențiu (autor) , POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Cercetări arheologice în județul Giurgiu, Așezarea de la Schitu "La conac" 128-137 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Cercetări faunistice recente în fortificația getică de la Radovanu-Gorgana a Doua, județul Călărași. Campania 2008 138-151 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
articol de periodic BOZU, Flavius (autor) Deux instruments romaine utilises dans la pratique veterinaire 168-173 franceză
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Arta religioasă în sud-vestul Olteniei 174-183 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Un manuscrit moldave des Principes du colonel de Welas dans la bibliotheque du Musee de la Region des portes de Fer 184-193 franceză
articol de periodic PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Aspecte privind conservarea unei părți din fondul de carte veche ce aparține Muzeului Regiunii Porților de Fier 194-197 română