Litua - Studii și Cercetări, XV, 2013


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , TUDORIE, Anamaria (autor) Date cu privire la complexul C164 de la Turdaș-Luncă (Județul Hunedoara) I. Arheologie 7-17 română
articol de periodic PĂTROI, Cătălin (autor) Decorul și modalități de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuța I. Arheologie 19-47 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
articol de periodic COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Considerații asupra înmormântărilor tumulare din Depresiunea subcarpatică Polovragilor - necropola de la Milosnea 67 I. Arheologie 67-85 română
articol de periodic CHIȚONU, Mădălin (autor) Descoperiri arheologice întâmplătoare în județul Mehedinți I. Arheologie 87-107 română
articol de periodic TERTICI, Carol (autor) , ȚUGULEA, Claudiu (autor) Materiale ceramice Verbicioara din colecțiile Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea I. Arheologie 109-116 română
articol de periodic POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Despre câteva piese din lut ars din așezarea Basarabi de la Mironești- malul roșu (jud. Giurgiu) I. Arheologie 117-125 română
articol de periodic CALATOIU, Gheorghe (autor) Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj I. Arheologie 127-142 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) , ROMAN, Cristian (autor) Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009) I. Arheologie 143-162 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Nume dacice de plante medicinale I. Arheologie 163-172 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV d. Chr. De la Militari - Cîmpul Boja (București. Campaniile arheologice 2003, 2005 I. Arheologie 173-185 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
articol de periodic CĂLĂTOIU, Gheorghe (autor) , COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) , HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
articol de periodic POPESCU GABRIELA, Neta (autor) Însemnări de pe cartea veche românească din colecția muzeului județean Gorj II. Istorie 229-232 română
articol de periodic IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) Tripla alianță în context european II. Istorie 243-250 română
articol de periodic FIRESCU, Victor-Albinel (autor) Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică II. Istorie 251-254 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Political involution in Romania during the first half of 1948 depicted in a Review of the United States Minister II. Istorie 255-284 engleză
articol de periodic BRATU, Alexandru (autor) Legislație românească privind arhivele în perioada 1872-1951 II. Istorie 285-323 română
articol de periodic DUDOI, Marian-Alin (autor) Politică și propagandă: vizita delegației municipale britanice în Romania (1956) II. Istorie 325-331 română
articol de periodic NICHIFOR, Dorina (autor) , NICHIFOR, Gheorghe (autor) Studiu de caz. Viața unui muncitor în perioada regimului comunist din România II. Istorie 333-383 română
articol de periodic IȘFANONI, Rusalin (autor) , NANU, Cristian (autor) Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradițională din satele județul Gorj III. Etnografie 387-397 română
articol de periodic BĂLOSU DUCAN, Cornel (autor) De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
articol de periodic DIACONU, Florina (autor) , PLENICEANU, Florentina (autor) Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul Platoul Mehedinți III. Etnografie 403-410 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Arhitectura tradițională din microzona Bujoreni-Mucreasca, jud. Vâlcea III. Etnografie 411-417 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
articol de periodic CĂNURECI, Irinel (autor) Locuințele din câmpia Băileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Etnografie 439-457 română
articol de periodic MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) Ciupagul de Baltă în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte III. Etnografie 459-468 română
articol de periodic DECA, Roxana (autor) Ipostaze ale femininului în forme de reflectare artistică III. Etnografie 469-473 română
articol de periodic PANEA, Nicolae (autor) O antropologie într-o oră. Antropologie și călătorie IV. Antropologie 477-485 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând Poliției Orașului Târgu-Jiu (1867-1872) V. Sigilografie 489-494 română
articol de periodic CĂTANĂ, Ion (autor) Considerații asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara VI. Conservare 497-506 română
articol de periodic PUPĂZĂ, Grigore (autor) Badea Cârțan la Târgu-Jiu VII. Memorialistică 507-518 română
articol de periodic POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
articol de periodic UNGUREANU-ȚICLENI, Ion (autor) Casa Negreanu de la Muzeul Curtișoara VII. Memorialistică 523-525 română
articol de periodic HORTOPAN, Dumitru (autor) Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română