Buridava - Studii și Materiale: Buridava, V, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 7-8 română
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea Arheologie 9-14 română
articol de periodic FÎNTÎNARU, Cristinel (autor) Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinul Oltului inferior Arheologie 15-31 română
articol de periodic PURECE, Silviu (autor) Un fragment de centură ? Realizat din monede romane imperiale aflate în colecția Muzeului Județean Vîlcea Arheologie 32-41 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Date noi cu privire la cultura Sântana de Mureș în centrul Munteniei (județul Giurgiu) Arheologie 42-54 română, germană
articol de periodic ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Cercetări arheologice la bolnița cu hramul "Schimbarea la față a lui Isus" Mănăstirea Bistrița, comuna Costești, județul Vîlcea Arheologie 55-60 română
articol de periodic IOSIFARU, Mariana (autor) Cercetări arheologice la biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Călinești, orașul Vrezoi, județul Vîlcea Arheologie 61-69 română
articol de periodic TULUGEA, Claudiu Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din anii 2006-2007 în județul Vălcea Arheologie 70-81 română
articol de periodic Arhim., MICLE, Veniamin (autor) Apariția tiparului slavon, premergătorul tiparului românesc Istorie 82-90 română
articol de periodic ANDRIESCU, Bogdan (autor) Aspecte legate de alimentație în Transilvania secolele XVI-XVII. Consumul băuturilor alcoolice Istorie 91-105 română
articol de periodic EPURE, Florin (autor) Valori de patrimoniu cultural național. Ctitoria mitropolitului Ștefan de la Bălănești-Horezu (1655-1959) Istorie 106-111 română
articol de periodic ALECA, Bogdan (autor) , BEU, Liliana (autor) "Projectata desfințare a județului Vâlcea" Istorie 112-126 română
articol de periodic IORDĂCHIȚĂ, Constantin (autor) Constantin I. Lahovari Istorie 127-134 română
articol de periodic BEU, Liliana (autor) Cîteva repere privind origunile și familia omului politic I.G. Duca Istorie 135-141 română
articol de periodic SÎIULESCU, Flavius-Cătălin (autor) Integrarea Bucovinei în cadrul Romaniei intregite (1918-1940). Aspecte legilastive Istorie 142-154 română
articol de periodic MOROIANU, Dan (autor) Alexandru I. Dumitrescu-Coltești - un primar uitat Istorie 155-159 română
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Vîlcea în timpul dictaturii antonesciene (1941-1944) Istorie 160-169 română
articol de periodic DECA, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgășani-Vîlcea Etnografie 170-173 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Tipologia așezărilor rurale din Vîlcea Etnografie 174-182 română
articol de periodic ENE, Ioana (autor) Valori de artă medievală. Colecția Muzeului Județean Vîlcea Artă 183-189 română
articol de periodic NANCU, Alexandru (autor) Lemnul. Aspecte ale simbolisticii tradiționale Artă 190-205 română