Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 7-8 română
articol de periodic TULUGEA, Claudiu Aurel (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din nordul Olteniei - cu specială privire la județul Gorj și Vâlcea (depozite fosilifere-paleolitic) Arheologie .9-13 română, engleză
articol de periodic BENEA, Marcel (autor) , BLĂJAN, Mihai (autor) , GAROAFA, Dumitru (autor) Unelte litice descoperite pe teritoriul comunei Popești (județul Vâlcea). Studiu petrografic și arheologic Arheologie 14-29 română, engleză
articol de periodic POPA, Traian (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) Cu privire la Eneoliticul final de pe cursul inferior al Argeșului Arheologie 30-33 română, germană
articol de periodic NĂLBITORU-MĂRĂCINE, Alexandru-Iulius (autor) Tipuri de așezări și locuințe în cadrul culturii Verbicioara Arheologie 34-35 română, engleză
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , PETRESCU, Eugen (autor) Securea de luptă din piatră descoperită la Mrenești, comuna Crețeni, județul Vâlcea Arheologie 36-39 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , TULUGEA, Claudiu Aurel (autor) Topoare-ciocan de minerit din colecția Muzeului "A. Sacerdoțeanu" Vâlcea Arheologie 40-43 română, engleză
articol de periodic MECU, Laurențiu (autor) Considerații asupra utilajului litic descoperit în așezarea din bronzul final de la Radovanu, județul Călărași Arheologie 44-46 română, franceză
articol de periodic TUȚULESCU, Ion (autor) O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat Arheologie 47-62 română, engleză
articol de periodic Dr., PURECE, Silviu (autor) Tezaure romane imperiale descoperite pe teritoriul județului Vâlcea Arheologie 63-79 română, engleză
articol de periodic Dr., MARINOIU, Vasile (autor) Villa rustica și necropola romană de la Bengești Ciocadia, județul Gorj Arheologie 80-92 română, engleză
articol de periodic IOSIFARU, Mariana (autor) Biserica de lemn din Grușețu, comuna Costești, județul Vâlcea Arheologie 93-101 română, engleză
articol de periodic PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Metoda de datare C-14 Arheologie 102-106 română, engleză
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel RECENZII 107-109 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Academicianul George Uscătescu - 90 de ani de la naștere RECENZII 110-112 română
articol de periodic TĂNASE, Ovidiu (autor) Geneza etnică a autohtonilor basarabeni: români sau moldoveni ? Istorie 113-117 română, engleză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței țaratului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 Istorie 118-132 română, franceză
articol de periodic TERTECI, Carol (autor) Câteva pricini de judecată din Vâlcea secolelor XVI-XVII Istorie 133-139 română, engleză
articol de periodic acad., THEODORESCU, Răzvan (autor) Episcopi și ctitori în Vâlcea secolului al XVIII-lea Istorie 140-152 română, engleză
articol de periodic CIOCAN, Vetuța (autor) Elemente de viață cotidiană la curtea domnească a Țării Românești în secolul al XVII-lea Istorie 153-155 română, engleză
articol de periodic CIOCAN, Valentin (autor) Cherasie Râmniceanu după 230 de ani Istorie 156-159 română, engleză
articol de periodic ALECA, Bogdan (autor) Epidemia de holeră în județul Vâlcea în anii 1830-1831 Istorie 160-165 română, franceză
articol de periodic HĂNULESCU, Valentin (autor) Câteva considerente privind revoluția pașoptistă din Țata Românescă Istorie 166-171 română, engleză
articol de periodic ANINIS, Tiberiu (autor) Independența de stat a României oglindită în colecția de medalii a Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoteanu" Vîlcea Istorie 172-177 română, engleză
articol de periodic Pr. Dr., SÎRBU, Ciprian (autor) Condiția materială a clerului din Episcopia Râmnicului, în perioada 1859-1918 Istorie 178-190 română, engleză
articol de periodic Dr., CAUC, Dumitru (autor) Proprietatea bisericească și mănăstirească din Oltenia după 1864 Istorie 191-213 română, engleză
articol de periodic MOROIANU, Dan (autor) Problema evreiască în dezbaterile parlamentare între anii 1866-1871 Istorie 214-220 română, engleză
articol de periodic BEU, Liliana (autor) Amănunte privind constituirea la Vîlcea a Partidului Conservator-Democrotat Istorie 221-225 română, engleză
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Atentatul dejucat de la Olănești contra mareșalului Antonescu. O variantă de lucru Istorie 226-231 română, engleză
articol de periodic Prof. univ. dr. docent, GODEA, Ioan (autor) Gospodărie tradițională din Almaș (Țara Zarandului) Etnografie 232-241 română, engleză
articol de periodic Conf. univ. dr., LAZĂR, Ioan (autor) O introducere în cultura populară din Vâlcea (substratul și stratul) Etnografie 242-247 română, engleză
articol de periodic Dr., DUMITRESCU, Ionuț (autor) Casa tradițională cu foișor din Vâlcea Etnografie 248-252 română, engleză
articol de periodic DECA, Eugen (autor) Considerații istorice și etnografice privind morile de apă amplasate pe râul Olteț în secolele XVIII-XX Etnografie 253-259 română, engleză
articol de periodic BARCAN, Luiza (autor) Un monument al arhitecturii ecleziastice tradiționale din nordul Olteniei: Biserica de lemn din Igoiu Etnografie 260-268 română, engleză
articol de periodic Dr., DUMITRESCU, Ionuț (autor) , FLORESCU, Oana (autor) Construcții pomi-viticole din Vâlcea Etnografie 269-275 română, engleză
articol de periodic LUNGOCI, Sabin (autor) Centre de confecționare a lăzilor de zestre în Vâlcea Etnografie 276-281 română, engleză
articol de periodic SCROCIOB, Diana (autor) Câteva probleme de conservare privind noua expoziție de bază a Muzeului "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea Laborator 282-285 română
articol de periodic Dr., ENE, Ioana (autor) Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vâlcea (II) Artă 286-289 română, franceză
articol de periodic Dr., ENE, Ioana (autor) O icoană din epoca lui Șerban Cantacuzino în colecția Muzeului Județean "Aurel Sacerdoteanu" Vâlcea Artă 290-292 română, franceză
articol de periodic DICAN, Gheorghe (autor) Un om, un pictor - Constantin Cerăceanu Artă 293-296 română, engleză
articol de periodic CRISTEA, Alina Cristina (autor) Lucrări ale unor sculpturi din perioada interbelică, aflate în Muzeul de Artă "CaSA Șimian" din Rîmnicu Vîlcea Artă 297-302 română, engleză
articol de periodic Prof. univ. dr. docent, MARGA, Andrei (autor) Noul concept al omului Filosofia culturii 303-307 română, engleză
articol de periodic NANCU, Alexandru (autor) Modernitate versus tradiție (I) Filosofia culturii 308-332 română, engleză