Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, I, nr. în TOM: 1-2, 1954


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-6 română
articol de periodic OPRESCU, George (autor) Cuvânt introductiv 7-8 română
articol de periodic OPRESCU, George (autor) Noi și bogate perspective pentru arhitectura noastră 9-17 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Arta populară în satele specializate din sudul raionului Beiuș, regiunea Oradea ARTĂ POPULARĂ 21-38 română
articol de periodic FLORESCU, Bobu Florea (autor) Ceramica neagră ARTĂ POPULARĂ 39-47 română
articol de periodic KAROLY, KOS (autor) Cahlele din Ciuc ARTĂ POPULARĂ 49-57 română
articol de periodic VOINESCU, Teodora (autor) Elemente locale realiste în pictura religioasă din regiunea Craiova ARTĂ FEUDALĂ 61-77 română
articol de periodic NICULESCU, Remus (autor) Contribuții la istoria începuturilor picturii românești ARTE PLASTICE 81-96 română
articol de periodic FRUNZETTI, Ion (autor) , POPESCU, Mircea (autor) Nicolae Bălcescu și artele plastice ARTE PLASTICE 97-103 română
articol de periodic ZAMBACCIAN, H (autor) Elemente progresiste în grafica lui Tonitza ARTE PLASTICE 105-114 română
articol de periodic BOGDAN, Radu (autor) « Grivița 1933 » -- tabloul lui Gabriel Miklossy ARTE PLASTICE 115-127 română
articol de periodic ENESCU, Theodor (autor) Tema luptei pentru pace în plastica noastră ARTE PLASTICE 129-137 română
articol de periodic ALTERESCU, Simion (autor) Întemeierea Teatrului Național din București, consecință a avântului cultural pașoptist Teatru 141-158 română
articol de periodic TORNEA, Florin (autor) Rolul lui C. Aristia și C. Caragiale în formarea artei teatrale la noi Teatru 159-173 română
articol de periodic TEODORESCU MUGUR, Crin (autor) Primele reprezentații românești cu „Revizorul" de Gogol Teatru 175-190 română
articol de periodic TUDOR, Andrei (autor) Caracterul de masă al vieții și creației muzicale după 23 August MUZICĂ 193-204 română
articol de periodic COSTIN, Vlad (autor) Unele probleme ale măestriei în pictură DIN PROBLEMELE ARTEI SOVIETICE 205-213 română
articol de periodic FLOREA, Bobu Florescu (autor) Articole de port ignorate de etnografii din trecut NOTE ŞI DOCUMENTE 215-219 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Textilele în zona Munților Bihorului NOTE ŞI DOCUMENTE 217 română
articol de periodic VOINESCU, Teodora (autor) , OPREA, Petre (autor) Meșterii locali în pictura feudală din regiunea Craiova NOTE ŞI DOCUMENTE 217-218 română
articol de periodic VOINESCU, Teodora (autor) Manuscrise ale lui Anton Pann în biblioteca Manăstirii Tismana NOTE ŞI DOCUMENTE 218-219 română
articol de periodic FRUNZETTI, Ion (autor) Școlile țărănești de pictură din Banat NOTE ŞI DOCUMENTE 219-221 română
articol de periodic OPRESCU, George (autor) Câteva precizări în legătură cu biografia lui G. Asachi NOTE ŞI DOCUMENTE 221-223 română
articol de periodic BOGDAN, Radu (autor) Atitudinea protestatară a lui Theodor Aman față de monarhie și regimul ei politic NOTE ŞI DOCUMENTE 223-226 română
articol de periodic COSTA-FORU, Anca (autor) Contribuția lui C. D. Aricescu la dezvoltarea teatrului românesc NOTE ŞI DOCUMENTE 226-229 română
articol de periodic SCARLAT, Froda (autor) Acțiuni de protest ale actorilor din teatrele naționale la sfârșitul secolului al XIX-lea NOTE ŞI DOCUMENTE 229-234 română
articol de periodic SAVA, Stela (autor) Însemnări privitoare la condiția socială a lăutarilor, la sfârșitul secolului al XVlll-lea și la începutul secolului al XIX-lea NOTE ŞI DOCUMENTE 234-236 română
articol de periodic SAVA, Stela (autor) Documente privitoare la relațiile muzicale româno-ruse. «Despre școala arhimandritului Vissarion» NOTE ŞI DOCUMENTE 236-238 română
articol de periodic MISSIR, Nicolae (autor) Concertele lui Franz Liszt la lași NOTE ŞI DOCUMENTE 239-240 română
articol de periodic ILCHIEVICI, Vera (autor) Anuarul Institutului de Istorie a Artelor al Academiei de Științe din U.R.S.S (1952) RECENZII 241-243 română
articol de periodic BOGDAN, Radu (autor) Ilia Efimovici Repin - 70 de reproduceri de tablouri și desene RECENZII 243-244 română
articol de periodic PĂDURELEANU, Georgeta (autor) Probleme de teorie ale artei plastice sovietice RECENZII 244-246 română
articol de periodic BREZIANU, Barbu (autor) Pilda lui Courbet RECENZII 246-248 română
articol de periodic BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) M. S. Șcepkin, întemeietorul artei scenice realiste ruse RECENZII 248-252 română