Cumidava, XXVII, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BAUMAN, Ionel (autor) , MOȚEI, Florin (autor) Sondajul arheologic de la Cristian Măgurice (jud. Brașov) 15-25 română
articol de periodic FÎNCULEASA, Alin (autor) Plastica antropomorfă și zoomorfă din epoca neo-eneolitică din patrimoniul muzeului județean de istorie și arheologie Prahova 26-46 română
articol de periodic STĂNESCU, Alexandru (autor) Căsătoria militarilor în Dacia Romană. Atestări eăigrafice (I) 47-73 română
articol de periodic FRÎNCU, Raluca (autor) Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (sec. XIV-XVI) 74-84 română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Colecția de documente și registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) 85-98 română
articol de periodic Breslele sighișorene reflectate în expozițiile Muzeului de Istorie Sighișoara. Studiu preliminar 85-98 română
articol de periodic DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan (autor) , MÎRZA, Iacob (autor) Italieni la Alba Iulia în epoca principatului (1541-1691) 99-108 română
articol de periodic BEȘLIU, Olga (autor) Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 109-125 română
articol de periodic ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara : meșterul Johann Kirchel și figurinele sale 126-136 română
articol de periodic BĂJENARU, Constantin (autor) "Sbornicul" lui Matei Pisariul din Mîndra 137-142 română
articol de periodic ȘCHIOPU IULIAN, Marius (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Făgăraș 143-152 română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Samuel vom Brukenthal - Homo Europaeus (1721-1803) - Proiecte în domeniul agriculturii - 153-156 română
articol de periodic DANEȘ, Mariana (autor) O piesă textilă de secol XVIII în colecția Muzeului de Istorie Sibiu 157-160 română
articol de periodic GHEORGHIEVICI, Andrei (autor) Mănăstirea Ghighiu, vatră de sihăstrie pe teritoriul județului Prahova 161-168 română
articol de periodic MIHAI, Adonis (autor) Considerații privind începuturile învățămîntului românesc la Sighișoara (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și secolul al XIX-lea) 169-181 română
articol de periodic RUS, Valer (autor) Români văzuți de maghiari. Imagini plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 182-192 română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) "Meseriașul Român" (1886-1889) - Prima revistă cu caracter economic din Transilvania 193-197 română
articol de periodic STOIAN, Emil (autor) Ioan Cavaler de Pușcariu fiu al Branului 198-207 română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare 208-231 română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) , DANEȘ, Marian (autor) Medalionul unui colecționar sibian - Carl Engber 232-234 română
articol de periodic MARIN, Elisabeta (autor) Arhiva Brașovului în anii 1916 - 1920: 1936 Arhivarul Fritz Schuster (1916-1927) 235-272 română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) Inima reginei Maria 273-276 română
articol de periodic TĂNASE, Cristina (autor) , TĂNASE, Ionuț (autor) Comunitatea evreilor din Brașov. Scurt istoric 277-281 română
articol de periodic MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Bancnote românești din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 288-291 română
articol de periodic DELEANU, Natalia (autor) Tablouri pandante în colecția de artă franceză a pinacotecii Brukenthal - compoziție, structură, semnificație 292-300 română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Despre "țehiul" croitorilor români din Șchei 301-310 română
articol de periodic BODA, Gherghina (autor) Albume de cusături și broderii românești prezentate la expoziția Astrei din 1905 311-317 română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Aspecte ale economiei agrare tradiționale în comuna Crizbav 318-325 română
articol de periodic BĂJENARU, Elena (autor) Arta picturii pe sticlă la familia Tămaș - atelier Făgăraș - 326-335 română
articol de periodic ISTRATE, Voica (autor) Activitatea secției marketing cultural - relații publice (2002-2004) 334-339 română
articol de periodic VOINEA, Mihaela (autor) Parteneriatul muzeu-școală. Rolul complementar al instituțiilor muzeale în domeniul educației non-formale 340-347 română
articol de periodic MINCĂ, Adriana (autor) Organizarea fondului de carte veche, hărți și stampe 348-354 română
articol de periodic CIOTLOȘ, Niculina (autor) Depozitatea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighișoara 355-364 română
articol de periodic ROSSI, Nicoleta (autor) Proiect de consolidare profilactică a colecției de picturi în tempera pe suport lemnos aparâinînd Muzeului de Artă Brașov 365-368 română
articol de periodic DRĂGHICI, Ligia (autor) Tehnologie nouă - Noi tehnici de restaurare a patrimoniului pe suport papetar 369-373 română
articol de periodic SÎRGHIE, Valerica (autor) Gravura în aramă (tehnici și etape) - importantă sursă documentară în procesul de restaurare a hărților vechi 374-379 română
articol de periodic STAICU, Mary-Claudia (autor) Restaurarea unei piese metalice din secolul XX 380-385 română
articol de periodic IACOBEANU, George (autor) Cană de "vecinătate" ()aspecte privind strategia restaurării) 386-393 română
articol de periodic CRĂCIUN, Dinu (autor) Gîndirea medievală în hărți - mapamondul de la Hereford 394-395 română