Thraco-Dacica, XXII, nr. în TOM: 1-2, 2001


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIAT/ONS)
articol de periodic Publicații ale Institutului Româna de Tracologie, apărute după anul 1990 PUBLICAŢIILE INSTITUTULUI română
articol de periodic Lucrări apărute în Editura Academiei Române LUCRĂRI APĂRUTE LA EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE română
articol de periodic ADRIAN, Poruciuc (autor) Corespondențe egipto-(indo) europene în vocabularul legat de toponimele isoglosei tapa/taba și de radicalul *tap- LINGVISTICĂ 14 română
articol de periodic DAN, Ungureanu (autor) Papyrus et d'autres noms indo-europeens de plantes et d'animaux LINGVISTICĂ 19 franceză
articol de periodic NICOLAE, Ursulescu (autor) , ȘTEFAN, Tofan (autor) O atestare epigrafică a regelui Syrmos LINGVISTICĂ 32 română
articol de periodic SORIN, Paliga (autor) Ten theses on Romanian etymology LINGVISTICĂ 45 engleză
articol de periodic GHEORGHE, Mihăilă (autor) Cuvinte românești de origine autohtonă, atestate în primul secol de scriere în limba națională (1521-1621) LINGVISTICĂ 65 română
articol de periodic RUXANDRA, Maxim-Alaiba (autor) , IULIAN, Grădinaru (autor) Noi descoperiri de ceramică de tip Cucuteni C în Podișul Moldovei arheologie-istorie 83 română
articol de periodic RUXANDRA, Maxim-Alaiba (autor) , MĂDĂLIN, Văleanu (autor) Ceramica de tip Cucuteni C de la Vulturi-Dealul Frasinului și Podul Iloaiei - Șesul Târgului arheologie-istorie 96 română
articol de periodic RUXANDRA, Maxim-Alaiba (autor) , VICUS, Merlan (autor) Noi semnalări de ceramică de tip Cucuteni C și Horodiștea - Erbiceni - Gordinești arheologie-istorie 105 română
articol de periodic ALEXNDRU S., Morintz (autor) Structuri de locuire în cadrul culturii Cernavodă I arheologie-istorie 137 română
articol de periodic NICOLAE-CĂTĂLIN, Rișcuța (autor) O nouă descoperire arheologică la Baia de Criș (jud. Hunedoara) arheologie-istorie 171 română
articol de periodic VALERIU, Leahu (autor) Aporturi vestice în geneza culturii Tei arheologie-istorie 182 română
articol de periodic MIHAI, Irimia (autor) Descoperiri din bronzul târziu pe teritoriul Dobrogei și unele probleme privind cultura Coslogeni arheologie-istorie 195 română
articol de periodic FLORIN, Medeleț (autor) , PETRU, Rogozea (autor) , ALEXANDRU, Szentmiklosi (autor) Sur la localisation du soi-distant ”depot de bronzes de Șandra” (com. Biled, dep. De Timiș) arheologie-istorie 204 franceză
articol de periodic GABRIEL, Jugănaru (autor) , VICTOR H., Baumann (autor) Un topor plat cu aripioare, din fier, descoperit la Telița - Amza, jud. Tulcea arheologie-istorie 209 română
articol de periodic VICTOR, Cojocaru (autor) Din nou despre ”Ahile la Tyras” arheologie-istorie 212 română
articol de periodic LIVIU, Mărghitan (autor) , AUGUSTIN, Mureșan (autor) Mărturii arheologice referitoare la stindardul daco-geților (descoperirile din secolul XX) arheologie-istorie 221 română
articol de periodic GEORGETA, El Susi (autor) Cercetări arheozoologice ARHEOZOOLOGIE 246 română
articol de periodic IONUT, Semuc (autor) The substratum elements in a Romanian custom, Călușarii. The cult of the Sun, Horse and Weapons Etnologie 251 engleză
articol de periodic PETRE, Roman (autor) Constatări pe marginea lecturii lucrării închinată descifrării scrierilor Zuto Brdo-Gîrla Mare, Harappa și lineară A, redactată de Viorica Mihai (în text V. M.)* Note şi discuţii 264 română
articol de periodic PETRE I., Roman (autor) , LARISA, Bogataia (autor) , AUREL, Zanoci (autor) , SILVIA, Teodor (autor) , VALENTIN, Vasiliev (autor) , FLORIN, Medeeț (autor) , MIHAI, Irimia (autor) , GH., Popilian (autor) Din activitatea Institutului Național de Tracologie, în anul 2001 Cronică 280 română