Thraco-Dacica, XX, nr. în TOM: 1-2, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PUBLICAȚII ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE 1990 ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) română
articol de periodic LUCRĂRI APĂRUTE LA EDITURA ACADEMIEI ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) română
articol de periodic CĂTĂLINA, Vătășescu (autor) Les recherches de Grigore Brâncuș sur les elements autochtones du Romain par repport a l'Albanais LINGVISTICĂ 12 franceză
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) On indo-european and egyptoid (fertile crescen) correspondents of Thracian-poris LINGVISTICĂ 16 engleză
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) De nouveanu sur le probleme de l' ethnogenese des Thraces de l' espace Carpato--Ponto-Danubien a la lumiere des recherches archaeologiques arheologie-istorie 32 franceză
articol de periodic VALENTIN, Dergacev (autor) Cultural - historical dialogue between the balkans and eastern Europe (neolithic-bronze age) arheologie-istorie 78 engleză
articol de periodic GABRIEL, Crăciunescu (autor) Contributions a l' etudes de la culture Verbicioara. La station archaeologie de Rogova (dep. de Mehedinți) arheologie-istorie 108 franceză
articol de periodic ZSOLT, Szekely (autor) The Wietenberg culture fortress from Turia (Covasna district) arheologie-istorie 126 engleză
articol de periodic NIKOLA, Tasic (autor) Die ”Gava”-kultur im raum des Eisernen Tores I und II arheologie-istorie 133 germană
articol de periodic ION, Niculiță (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Les vestiges du type Saharna-Soloceni decouverts sur le promontoire de Butuceni arheologie-istorie 142 franceză
articol de periodic GARAŠANIN, Milutin (autor) Betrachtungen zum Basarabi-komplex arheologie-istorie 151 germană
articol de periodic VALERIU, Sârbu (autor) Les figurines anthropomorphes du premier age de fer, trouvees dans le territoire Thrace arheologie-istorie 179 franceză
articol de periodic VALENTIN, Vasiliev (autor) Date noi dspre necropola de incinerație de la sfârșitul primei vârste a fierului, descoperit la Uioara de Sus (județul Alba) arheologie-istorie 188 română
articol de periodic AUREL, Rustoiu (autor) Importations celtiques central-europeennes au sud-ouest de la Transylvanie (II-I siecle A. V. J. C.) arheologie-istorie 203 franceză
articol de periodic SILVIA, Teodor (autor) Corps a eclairer geto-daces arheologie-istorie 216 franceză
articol de periodic VALERIU, Sîrbu (autor) , AUREL, Rustoiu (autor) , GABRIEL, Crăciunescu (autor) Descoperiri funerare din La Tene-ul târziu din zona Porților de Fier arheologie-istorie 229 română
articol de periodic DONE, Șerbănescu (autor) Mormântul tumular geto-dacic de la Chirnogi, jud. Călărași arheologie-istorie 244 română
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Chipul uman în aria traco-geto-dacică (reprezentările din argint) arheologie-istorie 258 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) La Dacie proto-historique et la famille des simulies (lat. simulium) arheologie-istorie 262 franceză
articol de periodic ALEXANDER, Fol (autor) Naming and faith. Notes on the golden orphic tablets arheologie-istorie 267 engleză
articol de periodic THOMAS, Pekary (autor) Trajans Donaubrucke und die moderne lexikographie arheologie-istorie 269 germană
articol de periodic ION, Stînga (autor) Parures, objects de culte et autres representations plastique descouvertes dans la villa rustica de Gârla Mare (dep. De Mehedinți) arheologie-istorie 285
articol de periodic SERGEI, Agulnicov (autor) , VALERIU, Bubulici (autor) Tumul sarmatic din sec. I. P. Chr. de lângă satul Cazaclia arheologie-istorie 307 română
articol de periodic MADGEARU, Alexandru (autor) Few notes on two placenames of getic origin in Procopius, De Aedificiis arheologie-istorie 312 engleză
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) , MYRNA K., Phelps (autor) MILITES DACISCIANI QVI IAM SAEVIUNT (SHA, VITA CLAUDII 1 7, 1-4). A contribution to the history of Dacia in the 260's of the 3rd century A.D. arheologie-istorie 327 engleză
articol de periodic GHEORGHE, Postică (autor) Evoluția așezărilor din spațiul pruto-nistrea în epoca migrațiilor (sec. V-XIII) arheologie-istorie 364 română
articol de periodic VIOREL, Cojocaru (autor) , DONE, Șerbănescu (autor) Composition of some ancient coins from Călărași district analyzed by XRF and PAA Numismatică 367 engleză
articol de periodic VITALIE, Bârcă (autor) Considerations concernant les monnaies du 3rd siecle ap. J.-Chr. a Tyras Numismatică 382 franceză
articol de periodic VICTOR, Cojocaru (autor) Zwei Pharzoios - goldstatere aus einer Ukrainischen privatsammlung Numismatică 386 germană
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Archaeozoological report on the animal bones at Porolissum - ”Măgura” Moigradului. A dacian settlement in NW of Transilvania ARHEOZOOLOGIE 396 engleză
articol de periodic MORARU, Georgeta (autor) Tehnica agricolă la geto-daci Etnologie 408 română
articol de periodic FURTUNĂ, Alexandru (autor) Unele considerații privind simbolismul centrului și al cercurilor magice la români (cu privire specială la tradiția româneascu de la est de Prut) Etnologie 415 română
articol de periodic ABREVIERl/ABREVIATIONS ABREVIERI (ABREVIAT/ONS) 419 română