Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins XI-XV română, engleză, franceză, germană
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Formarea omului nou - factorul fundamental al întregii activități ideologice și politice din România socialistă III-X română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin 1-5 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MILEA, Zaharia (autor) Săpături arheologice la Bădeni. Campania din 1968 7-35 română (rezumat în germană)
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la topografia arheologică a Văii Someșului (în sectorul Vad-Surduc) 37-50 română (rezumat în germană)
articol de periodic GEOROCEANU, M. (autor) , GEOROCEANU, P. (autor) , LISOVSCHI-CHELEȘANU (autor) Observațiuni faunistice asupra mormintelor scitice din necropola de la Ozd 51-54 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Efecte structural-texturale la monedele antice obținute prin batere 65-70 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , GLODARIU, Ioan (autor) Puncte de reper pentru cronologia cetăților și așezărilor dacice din Munții Orăștiei 71-80 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TRYNKOWSKI, Jan (autor) Urmările demografice ale cuceririi Daciei de către romani 81-88 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) Inscripții din Sarmizegetusa 89-97 română (rezumat în franceză)
articol de periodic WOLFF, H. (autor) Miscellanea Dacica (II) 99-123 germană
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , CĂȚĂNAȘ, Victor (autor) , POP, Constantin (autor) Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 125-140 română (rezumat în germană)
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic și muzeistic 141-161 română (rezumat în germană)
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română (rezumat în germană)
articol de periodic ISAC, Dan (autor) Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română (rezumat în germană)
articol de periodic BĂRBULESCU, Mihai (autor) , ISAC, Dan (autor) Atestări ale parcelelor pe teritoriul Daciei romane 177-189 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Contribuții în legătură cu officina și produsele tegulare ale legiunii XIII Gemina la Apulum 191-196 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Vestigii din Napoca romană 197-204 română (rezumat în germană)
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.) 205-214 română (rezumat în germană)
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Două noi piese paleocreștine din Transilvania 215-230 română (rezumat în franceză)
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română (rezumat în franceză)
articol de periodic FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (II) 239-255 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta - Turnu-Severin 257-278 română (rezumat în germană)
articol de periodic DAICOVICIU, Beatrice (autor) Aspecte demografice în Cronica lui Grigore din Tours 279-284 română (rezumat în germană)
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) O veche ctitorie românească - biserica din Cicău (jud. Alba) 285-290 română (rezumat în germană)
articol de periodic GUY MARICA, Viorica (autor) Originea decorului cu putti în arta transilvăneană 291-327 română (rezumat în germană)
articol de periodic BUNTA, Magdalena (autor) Aurarii clujeni și operele lor (sec. XVI-XVII) (I) 329-350 română (rezumat în germană)
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII 351-371 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MAXA, Adriana (autor) Ornamentul în piatră la Palatul Mogoșoaia - Stilul brâncovenesc 373-383 română (rezumat în germană)
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Originea iconografică a unui relief clujean din veacul al XVIII-lea 385-392 română (rezumat în germană)
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Note de epigrafie româno-chirilică (II) 393-397 română (rezumat în germană)
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820 399-408 română (rezumat în germană)
articol de periodic ALICU, Grațiana (autor) Un manuscris inedit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 409-426 română (rezumat în germană)
articol de periodic POPA, A. (autor) Bisericile vechi din Lupșa 427-432 română (rezumat în germană)
articol de periodic POP, Viorica (autor) Mobilier în stil clasicist în muzeele clujene (a doua jumatate a sec. XVIII - începutul sec. XIX) 433-441 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SOFRONI, Rodica (autor) Aspecte privind sitiația financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867 443-462 română (rezumat în germană)
articol de periodic ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Din activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj (1851-1868) 463-468 română (rezumat în germană)
articol de periodic FIROIU, Dumitru (autor) Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română (rezumat în franceză)
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Întreprinderea de fier Vlăhița (1878-1924) 481-503 română (rezumat în germană)
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Înființarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română (rezumat în germană)
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) , JUDE, Maria Magdalena (autor) Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni 523-536 română (rezumat în germană)
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Tratativele dintre guvernul român și grupurile beligerante în perioada 1914-1916 537-555 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHIȘU, Ioan (autor) Politica P.C.R. de atragere a armatei la lupta revoluționară, antifascistă și antihitleristă a poporului 557-569 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MUNTEANU, P. (autor) Aspecte ale luptei muncitorilor minieri din Valea Jiului pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat-popular 571-578 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Marginalii la ultima ședință a Consiliului de miniștri prezidată de generalul Nicolae Rădescu 579-596 română (rezumat în franceză)
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Relația dintre monumente și muzee în Italia 597-602 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Obiecte medievale de artă decorativă în muzeele de istorie. Valențe muzeografice, metode de prezentare 603-619 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ARDOS ANA, Maria (autor) Rolul muzeului de istorie în procesul instrutiv-educativ școlar 621-630 română (rezumat în germană)
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) „Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé” - Trogmayer Ottó „Anthropologische Auswertung des Gräberfeldes bei Tápé” - Farkas Gy.; Pál Lipták 631-633 română
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) „Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés” - János Banner; István Bóna 635-637 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) The Dacian Stones Speak - MacKendrick P. 639-642 română
articol de periodic RUSSU, I. (autor) A dáciai viaszostáblák szerződései - Pólay Elemér 643-650 germană
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) „Inscripțiile Daciei romane. voi. I: Introducere istorică și epigrafică. Diplomele militare. Tăblițele cerate” 651-655 română
articol de periodic ISAC, Dan (autor) „Noricum” - Géza Alföldy 657-661 română
articol de periodic HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Avar Finds in the Hungarian National Muserum. Cemetieries of the Avat Period (567-829) in Hungary - Garam É., Kovrig I., Szabó J. Gy., Török Gy. 663-664 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Publicațiile Muzeului Național 665-668 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Mihail P. Mihail 669-670 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 671-675 română