Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 1, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Muzeul Județean Dâmbovița (reclamă) 1-2 română
articol de periodic PANAITESCU-PERPESSICIUS, D. (autor) Campanie pentru Ipotești 5-7 română
articol de periodic PIUCĂ, VICENȚIU (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Activitatea organizațiilor P.C.R. din Moldova pentru unirea tuturor forțelor populare în front comun de luptă împotriva fascismului Studii şi cercetări 7-18 română
articol de periodic RADU, Dimitrie (autor) Creșterea în captivitate a dropiei (otis t. tarda l., 1758) la Grădina Zoologică din București Studii şi cercetări 19-26 română
articol de periodic POPESCU, Elena (autor) Mărturii despre înființarea Muzeului Național la București, în anul 1834 Din istoria muzeografiei româneşti 27-28 română
articol de periodic CIUPITU, OCTAVIAN VIOREL (autor) Amenajarea generală a sălilor de expunere (II) Opinii 29-31 română
articol de periodic SĂNDULESCU, MARCELA (autor) Forme ale relațiilor cu publicul la Muzeul de Artă al R.S. România Activitatea cultural-educativă 32-34 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion T. (autor) Dezvoltarea muzeistică în Galați Muzee. Colecţii. Expoziţii 35-39 română
articol de periodic SZÉKELY, Zoltán (autor) Muzeul din Sfântu Gheorghe la 90 de ani de existență Muzee. Colecţii. Expoziţii 40-42 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Lucrări de artă românească în Muzeul de Icoane de la Recklinghausen (R.F.G.) Muzee. Colecţii. Expoziţii 43-45 română
articol de periodic BUȘILĂ, Valentina (autor) O expoziție de etnografie africană la Muzeul Grigore Antipa Muzee. Colecţii. Expoziţii 46-48 română
articol de periodic KOVÁTS, LUDOVIC (autor) Emberiza Cia Cia L. (Presura de stâncă) în județul Bihor Note şi comunicări 49-53 română
articol de periodic NAGLER, Carol (autor) Specii noi de panorpidae (ord. mecoptera) Note şi comunicări 54-56 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Un monument funerar descoperit la Köln Note şi comunicări 57-58 română
articol de periodic CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Două figurine antropomorfe Cucuteni A-B Note şi comunicări 59-60 română
articol de periodic CÎRJAN, Corneliu (autor) Câteva opaițe din epoca feudală timpurie din Dobrogea Note şi comunicări 61-64 română
articol de periodic DUMITRESCU, Mircea (autor) Concursul de olărie din 1908, Silvia ZDERCIUC Note şi comunicări 65-70 română
articol de periodic FOCȘA, M. (autor) , NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) , LUPU, E. (autor) Două variante ale „patului de paradă” în zona Târnave Note şi comunicări 69-71 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Note despre două din litografiile lui Gheorghe Asachi Note şi comunicări 71-72 română
articol de periodic JUGĂREANU, Veturia (autor) Cartea rococo în colecția Bibliotecii Brukenthal Note şi comunicări 73-75 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Carl Fr. W. Meyer, creatorul grădinilor bucureștene Note şi comunicări 76-77 română
articol de periodic FENEȘAN, Constantin (autor) Timișoara 700 Cronică. Recenzii. Informaţii 78-79 română
articol de periodic ȚIGU, Viorel (autor) Expoziție de artă feudală Cronică. Recenzii. Informaţii 80-80 română
articol de periodic RADU, Stela (autor) Omagiu aniversării Cronică. Recenzii. Informaţii 80-81 română
articol de periodic ALBU, Ioan Pătru (autor) „Secolele Devei” Cronică. Recenzii. Informaţii 81-81 română
articol de periodic TĂLPEANU, M. (autor) Inaugurarea Muzeului Județean de Științe Naturale din P. Neamț Cronică. Recenzii. Informaţii 82-82 română
articol de periodic ROȘU, Lucian (autor) Festivitățile Muzeului din Sfântu Gheorghe Cronică. Recenzii. Informaţii 82-82 română
articol de periodic C.S. (autor) Simpozion „Rovine - 575 ani” Cronică. Recenzii. Informaţii 83-83 română
articol de periodic ION, G. (autor) Anton Pann „La 175 ani” Cronică. Recenzii. Informaţii 84-84 română
articol de periodic MARCU, Natalia (autor) O nouă expoziție la Muzeul Satului Cronică. Recenzii. Informaţii 84-84 română
articol de periodic E.F. (autor) O sesiune științifică la Lupeni Cronică. Recenzii. Informaţii 85-85 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Cursuri de perfecționare cu specialiști din muzeele de științele naturii Cronică. Recenzii. Informaţii 85-85 română
articol de periodic UNGUREANU, Nicolae (autor) Preocupări pentru perfecționarea pregătirii cadrelor de specialitate din muzeele de etnografie și de artă populară Cronică. Recenzii. Informaţii 87-88 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Consfătuirea Revistei Muzeelor la Turnu Severin Cronică. Recenzii. Informaţii 88-89 română
articol de periodic NEAGOE, Manole (autor) „Unitate și continuitate în istoria poporului român” Cronică. Recenzii. Informaţii 90-91 română
articol de periodic FLOREA, Virgil (autor) „Carpica” I/1968 Cronică. Recenzii. Informaţii 91-91 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) „Dvorski kostim rumunije” („Costumul de curte în Țările Române”) Cronică. Recenzii. Informaţii 92-93 română
articol de periodic BUȘILĂ, V. (autor) Publicații ale muzeelor și muzeografilor Cronică. Recenzii. Informaţii 93-94 română
articol de periodic VĂDUVA, Ofelia (autor) Muzeul Fitzwilliam din Cambridge Cronică. Recenzii. Informaţii 94-94 română
articol de periodic MACRI, Rodica (autor) Din jurnalul de activitate cultural-educativă a Muzeului de Istorie a Municipiului București Cronică. Recenzii. Informaţii 95-95 română
articol de periodic PLEANU, Georgeta (autor) Cecilia Cuțescu-Storck (1878-1969) Cronică. Recenzii. Informaţii 95-96 română
articol de periodic Cuprins 97-97 rusă, franceză, engleză