Colonelul bănăţean Ştefan Stoika (1808-1878), primul traducător în limba română a lucrării lui Griselini despre Banat