Crisia, XLVII, 2017


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CIURE, Florina (autor) Cucerirea Timișoarei de către Habsburgi (1716) în izvoare venețiene de epocă 91-113 română
articol de periodic POPA-ANDREI, Mirela (autor) L’élite ecclesiastica dei romeni transilvani e il movimento di emancipazione politico-nazionale, 1860-1865 117-127 română
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia Traian (autor) , CORDOȘ, Elena Cristina (autor) , LIE, Marian (autor) O așezare neolitică inedită descoperită la Șișterea „Bangeta”, com. Cetariu, jud. Bihor 9-15 română
articol de periodic GOGÂLTAN, Florin (autor) Dăbâca. Un atelier metalurgic al epocii bronzului din Transilvania 15-27 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) , FAZECAȘ, Gruia (autor) , MARTA, Doru (autor) Un complex aparținând finalului epocii Bronzului, descoperit la Oradea „Cimitirul Rulikowski” 27-43 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Inel din aur aparținând Bronzului Târziu, descoperit la Betfia (jud. Bihor) 43-51 română
articol de periodic POPA, Cristian Ioan (autor) Monede vechi, interpretări noi. În jurul unor pretinse prezențe celtice în zona minieră a Apusenilor 51-59 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Instrumente muzicale populare medievale descoperite în județul Bihor, 59-63 română
articol de periodic PAPO, Adriano (autor) La ‘breve’ corografia della Transilvania di Giovanandrea Gromo 63-71 italiană
articol de periodic PAPO, Adriano (autor) , NEMETH, Gizella (autor) L’ascesa di Gabriele Bethlen al principato di Transilvania e i suoi primi anni di regno sulla base dei rapporti diplomatici degli ambasciatori veneti presso la Porta. 1613–1619 71-85 italiană
articol de periodic IANCU, Diana (autor) O relatare despre cucerirea cetății Oradea de către trupele imperiale în anul 1692 85-91 română
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliul breslei unite din Ciacova pe un document din 1823 113-117 română
articol de periodic NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Studenți din Comitatul Bihor la Facultatea de Teologie a Universității din Cernăuți (1875-1918) 127-141 română
articol de periodic ARDELEAN, Florin (autor) Destin și provocare Vasile Lucaciu și Vasile Mangra sau sarcasmul istoriei 141-155 română
articol de periodic TURCUȘ, Șerban (autor) , TURCUȘ, Veronica (autor) Istoricul problemei preotului italian la biserica italiană din București. Documente despre cazul Gatti (1951-52) 155-173 română
articol de periodic CULICIU, Cristian (autor) Problemele cotidiene în atenția autorităților. Activitatea Comitetului Regional/Județean Bihor al PCR privind scrisorile oamenilor muncii (1960-1988) 173-183 română
articol de periodic MORARIU, Iuliu Marius (autor) Conflictul dintre Constantin Virgil Gheorghiu și Monica Lovinescu, reflectat în memorialistica exilului parizian 183-189 română
articol de periodic OLAH, Roland (autor) Aspecte socio-demografice privind transfugii români arestați de grănicerii maghiari în anul 1987 189-199 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Aspecte privind viața cotidiană din Bihor în ultimii ani ai regimului comunist 199-207 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Victor Sava, Neolithic and Eneolithic in the Lower Mureș Basin, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, 596 p. (246 pl.). 207-209 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Demjén Andrea (Szerkesző), Gyorgyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében, Koloszsvár/Gyorgyószentmiklós, Erdélyi Múzeum Egysület / Tarisznyás Márton Múzem, 2016, 215 p. 209-211 română
articol de periodic HORVAT, Marian (autor) András Kubinyi, Matthias Rex, Budapesta, Koloszsvár/Gyorgyószentmiklós, Balassi Kiadó, 2008, traducere în engleză de Andrew T. Gane, 210 p. 211-215 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Roland (autor) Boka László, Emődi András (redactori), Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története (Istoria tiparului de la începuturi. 450 de ani de activitate tipografică la Oradea), Budapesta, Editura Argumentum, 2016, 160 p. 215-216 română
articol de periodic CULICIU, Cristian (autor) Ronald Hochhauser, Contribuție la o istorie a industriei de fabrică la Oradea în perioada 1848-1948, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2010, 206 p. 215-216 română
articol de periodic CIORBA, Tiberiu (autor) Timothy Snyder, Tărâmul morții – Europa între Hitler și Stalin, Editura Humanitas, București, 2012, 568 p. 215-216 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Dr. Iudita Călușer (1949-2016) 229-229 română