Ziridava, XXI, 1998


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Sanda (autor) Cîteva observații priind procesele de interferență între culturile Baden și Coțofeni în Vestul României
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane I
articol de periodic PANTAZI, Adriana (autor) Aspecte ale gliticii din Dacia romană
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum
articol de periodic BĂCUIEȚ, Dan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localității Șicula (jud. Arad)
articol de periodic BĂCUIEȚ, Dan (autor) Noi descoperiri feudal-timpurii pe teritoriul orașului Alba Iulia
articol de periodic HUREZAN, Pascu (autor) , SZATMARI, Imre (autor) Colecția de cahle și de ochiuri de cahlă din evu mediu tîrziu a Muzeului din Arad
articol de periodic FRĂȚILĂ, Vasile (autor) Toponimie și continuitate în Transilvania de centru și sud
articol de periodic POPESCU, Sireteanu (autor) Două antroponime istorice: Menumorout (= Mărmorot) și Morot
articol de periodic ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Bybarch, voievodul românilor de la Hălmagiu
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Unele date despre senioratului de Ciuci
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Date cu privire la perioada războaielor franceze în fondurile arhivistice arădene 1792-1815
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Situația intelectualului român din transilvania pănă la 1918. Cazul învățătorului Ioan Georgesci (manuscris inedit)
articol de periodic FIRCZAK, Gheorghe (autor) Preliminarii ale Marii Uniri reflectate în presa maghiară hunedoreană
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea regimentului de infanterie "Mircea" Nr. 32 în primul război mondial, campania din anul 1916
articol de periodic COSTEA, Dumitru (autor) Constituirea Comitetului Național Român și a gărzii Naționale locale în comuna Șeitin, comitatul Cenad
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) "Principiul naționalităților" și conferința de pace de la Paris (1919-1920)
articol de periodic RUSNAC, Mircea (autor) Proiectul de lege agrară întocmit de Ion Mihalache în 1920
articol de periodic SABĂU, Sorin (autor) Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiș și tîrnova înainte și după reforma agrară agrară din 1921
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - președintele asociațiunii transilvane (Astra) din sibiu (1923-1934)
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Implicațiile economice și culturale ale bîncii "Gloria" din Lipova în funcționarea stațiunii balneare
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Manifestarea studenților participanți la Congresul Național Srudențesc de la Oradea (4-6 decembrie 1927)
articol de periodic LAZĂR, Liviu (autor) Aniversarea zilei de 1 Decembrie - mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania, în perioada interbelică
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte politice din județul Caraș (1944-1947)
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Informații despre comunitatea românească din Altea (Hu), oferite de arhivele din Arad
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Din arhiva complexului muteal Arad - fondul Lazăr Nichi
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) , GIURA, Lucian (autor) Corespondența lui Ascaniu Crișan cu Ioan Lupaș
articol de periodic VESA, Pavel (autor) Din corespondența preotului Dr. Gheorghe Ciuhandru cu Academia Română
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Ion I.C. Brăteanu în presă și documente din fondurile muzeului arădean
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Vechi fotografi arădeni în colecții muzeale din Oradea. Contribuții la o istorie a fotografiei arădene
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) Bulele de aur folosite în cancelariile Șării Românești și Moldovei, surse pentru cunoașterea artei feudale românești
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Semnificația sigiliului prefecturii Auraria Gemina
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al breslei mixze din Ghioroc, județul Arad
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) Preocupările regelui Ferdinand în domeniul phaleristică
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Generalul icolas d'Oxat de Moret - primul cartograf austriac al Banatului
articol de periodic STOIA, Mircea (autor) Th. Mommsen și fascinația inscripțiilor romane din Transilvania
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) R.W. Seton-Watson și românii
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) O plachetă dedicată doctorului în drept Mihai Mărcuș - prefectul județului Arad (iunie 1922)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Așezările din sangeacul Timișoarei și Moldova în epoca turcească, 1554-1579 - Engel Pal
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Populația șvăbească (germană) din Banat - Cine sunt, cînd au venit și de unde ? - Greffner Otto
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Rommel - Greffner Otto
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Activitatea Muzeului de Istorie în perioada 1992-1998