Analele Banatului: AnB, III, 1994, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Banatul și Unirea din 1918 5-10 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Dulceanca 13-40 română
articol de periodic GÎȚĂ, Gheorghe (autor) Caracterizarea tehnologică a ceramicii Starcevo-Criș de la Dulceanca 41-44 română
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) , GREENSFIELD, Haskel (autor) Preliminary report on the 1992 excavations at Foeni-Sălaș: An early Neolithic Starcevo-Criș settlement in the Romanian Banat 45-85 engleză
articol de periodic KUIJT, Ian (autor) Foeni, Romania, 1992 preliminary report: analysis of chipped stone tools 86-93 engleză
articol de periodic CIOBOTARU, Dan (autor) O statuetă descoperită la Sînandrei - capodoperă a artei neolitice 94-96 română
articol de periodic GERMAN, K. (autor) , RESCH, F. (autor) Die rolle der schleuder als waffe in der neusteinzeitlichen Siedlung von Parța I (Kreis Temesch, Banat, Rumanien) 97-105 germană
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Complexul neolitic de la Parța (III) 106-134 română
articol de periodic MUNTEAN, Marius (autor) , VERMEȘAN, Horia (autor) Determinarea antropologică a unui schelet din perioada neolitică provenit de la Parța - tellul II 135-138 română
articol de periodic DRAȘOVEAN, Florin (autor) The Petrești Culture in Banat 139-170 engleză
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Aria de răspîndire a Culturii Tei 171-178 română
articol de periodic ROGOZEA, Petru (autor) Cronologia grupului cultural Balta Sărată 179-183 română
articol de periodic EL SUSI, Georgeta (autor) Rapport preliminaire sub le materiel faunique de l'etablissement Vatina de Foeni (department Timiș) 184-191 franceză
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu o mare spirală dacică din argint aflată în Muzeul Național din Belgrad 192-213 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Unele precizări cu privire la observațiile asupra tezaurelor de argint din Latene-ul tîrziu 213-230 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Două simpula de tip pescate din Dacia preronană 231-238 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Contribuții la repertoriul numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV in.d. Chr. - 106 239-308 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Banatul în timpul lui Traian 309-321 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , MARE, Mircea (autor) Așezarea feudală timpurie de la Teremia Mare (județul Timiș) (concluzii privind cercetarea arheologică din anul 1991) 322-329 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Luptele antiotomane conduse de Pavel Chinezu 330-342 română
articol de periodic CALINOF, Eleonora (autor) Bolia - un sat bănățean dispărut în secolul al XVIII-lea 343-351 română
articol de periodic CALINOF, Eleonora (autor) Date privind localitățile aparținătoare domeniului Tolvadia (1777) 352-363 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Traian Doda și războiul de independență (1877-1878) 364-270 română
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Mișcarea națională a românilor bănățeni între anii 1895-1905 371-394 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în armata română în anii primului război mondial (II) 395-397 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Atitudini politice și mentalități la populația din Timiș-Torontal în perioada 1938-1940 398-407 română
articol de periodic SCRECIU, Viorel (autor) Activitatea emigrației românești în Anglia, în perioada 1940-1941 408-415 română
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitatea regimentului 3 Roșiori în cel de-Al Doilea Război Mondial, campania din est, în perioada iunie 1941-iulie 1942 416-433 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Activitatea organizației județene Timiș-Torontal a P.C.R. în perioada 1944-1946 434-440 română
articol de periodic TELEAGĂ-PINTILIE, Ileana (autor) Evoluția miniaturii europene reflectată în colecția Muzeului Banatului din Timișoara 443-363 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalogul colecției vechi icoane românești pe lemn a Muzeului Banatului (1928-1940) 464-488 română
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) Preocupări de protejare a bisericilor de lemn din Banat în perioada interbelică 489-496 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
articol de periodic ROSETTI, Radu (autor) Pagini de Jurnal - Rosetti Radu 501-502 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Jurnalul Generalului Sănătescu 502-503 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anii 1990-1993 507-507 română
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Studii și comunicări publicate de membri ai colectivului secției de istorie (1990-1993) 507-509 română
articol de periodic BĂDESCU, Tatiana (autor) , DUDAȘ, Vasile (autor) Activitatea expozițională desfășurată de către colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 509-510 română
articol de periodic MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 511-512 română
articol de periodic RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Creșterea patrimoniului secției de istorie a Muzeului Banatului în perioada 1990-1993 513-518 română
articol de periodic Cuprins Cuprins 523-525 română