Ziridava, XIX-XX, 1996


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂCUEȚ, Dan (autor) Noi date cu privire la așezarea aparținînd perioadei de tranziție la epoca bronzului de la Dud
articol de periodic DORNER, Egon (autor) , ORDENTLICH, Ivan (autor) , RUSU, Mircea (autor) Fortificația de pămînt de la Sîntana-Arad în contextul arheologic contemporan
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) Fortificații dacice pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un meșteșug-artă din Dacia preromană confirmar exclusiv de către descoperirile arheologice - Orfevrăria
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Divinități adorate în dacia preromană oglindite în Interpretatio Romana
articol de periodic HÜGEL, Peter (autor) Cărămizi romane ștampilate desporite la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) În legătură cu catarama tip Sucidava descoperită la Pecica - județul Arad
articol de periodic BĂCUEȚ, Dan (autor) , BORDI, Lorand (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Șicula
articol de periodic HUREZAN, Pascu (autor) Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , CIUPE, Valeria (autor) Organizarea cnezialî în Banat în secolul al XIV-lea
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Pavel Chinezu I. Ucenicia armelor
articol de periodic RUSU, Adrian (autor) Cahle din Transilvania (I)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Pe urmele globurilor pîmîntești medievale
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoria medicală medievală a Aradului
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Locuiri și vetre în Munții Zarandului sau "lumea lui Horea" la 1784-1785
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784
articol de periodic CLEPEA, Cornel (autor) Însemnări din secolele XVIII și XIX pe obiecte de cult din parohii ale eparhiei Aradului
articol de periodic MARINESCU, Ștefan (autor) Colonizările din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe teritoriul fostului comitat Arad
articol de periodic NEGRILĂ, Iulian (autor) Ioan N. Bianu și contemporanii săi
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Nicolae Oncu, directorul bănciu "Victoria" din Arad
articol de periodic BUTA, Vasile (autor) Actele de stare civilă din Hălmagiu în secolele XIX și XX
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) Muzeul "Asociațiunii" în perioada 1914-1918
articol de periodic BUTA, Vasile (autor) Emigranți din Hălmagiu și Jur (județul Arad), din alte județe ale Transilvaniei și din România în Statele Unite ale Americii de Nord (în al doilea deceniu al secolului al XX-lea) care au înființat societatea "Viitorul"
articol de periodic BOIA, Stelian (autor) Evoluția învățămîntului românesc în părțile Aradului între anii 1919-1945 (II): Structura învățămîntului arădean : A. Rețeaua școlară
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) Vechi preocupări privind organizarea viticulturii în Sebiș, județul Arad
articol de periodic ȘERBAN, Virgil (autor) Învățătorul erou - Petru Șerban (1914-1941)
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Aplicarea reformei agrare din 1945 în județul Arad
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Interpreți și reprezentații scenice ale lucrărilor lui Emil Monția
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Manuscrisele românești din județul Arad. Tipologii și individualizări
articol de periodic STOI, Dimitrie (autor) Doi gemeni butunceni și diploma lor de înnobilare
articol de periodic TURC, Lucia (autor) Documente referitoare la biblioteca Societății "Petru Maior"
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) Din documentele Unirii
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Din colecțiile muzeului arădean - Fondul Ioan Suciu
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiș
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi
articol de periodic DOGARU, Maria (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) , STOI, Dimitrie (autor) Heraldica în slujba cercetării istorice: evoluția însemnelor heraldice aparțonînd familia Mocioni
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al brezlei zidarului și dulgherilor din Aradul-Nou
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Inscripții aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918
articol de periodic DUMESCU, Florin (autor) , IACOBINI, Mircea (autor) Calamitățile naturale și lucrările de amenajare a rîurilor din județul Arad reflectate în documente de arhivă
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Studiul geografiei în școlile medii transilvănene
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Cînd se mută hotarele, vama se plătește cu sînge
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Al VII-lea congres internațional de tracologie
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României - Gumă Marian
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Procesul familiei Telegedi 1568-1572 - Blazovich Laszlo, Geczi Lajos