Revista Muzeelor: RM, 4, 1968


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic KORODI GÁL, Ioan (autor) Despre câteva metode pentru studiul hranei și hrănirii la păsări 293-300 română
articol de periodic WOLSKI, Wanda (autor) , NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Considerații generale asupra studiului complex al populațiilor vechi 301-306 română
articol de periodic BUJOR, Expectatus (autor) , ROȘU, Lucian (autor) Cuptoare primitive de redus minereul de fier din epoca geto-dacică, descoperite la Cireșu 307-309 română
articol de periodic DIHOR, ION (autor) Capcane de lemn folosite la vânătoare în clisura Dunării 310-315 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Rezultatele unui sondaj la Muzeul de artă al R. S. România 316-317 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Aurel (autor) Forme de activitate educativă folosite la muzeele științifice și tehnice 318-321 română
articol de periodic GHEORGHIȚĂ, F. (autor) Lumina în muzee (II) 322-324 română
articol de periodic PANDELE BARBU, Aurel (autor) Conservarea lemnului din construcții în muzeele etnografice în aer liber 325-327 română
articol de periodic FOCȘA, Marcela (autor) Metoda corelațiilor în evidența colecțiilor etnografice 328-329 română
articol de periodic OROVEANU, MIHAI (autor) Mijloace juridice privind apărarea valorilor muzeale 330-332 română
articol de periodic GHEORGHIAN, MIHAELA (autor) , GHEORGHIAN, MUȘAT (autor) Situația tipurilor de foraminifere din colecția Neugeboren de la Lăpugiul de Sus - Hunedoara, aflată în Muzeul Brukenthal din Sibiu 333-335 română
articol de periodic IACOBESCU, NATALIA (autor) Muzeul Cornel Medrea 336-336 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) În memoria poetului Octavian Goga 337-338 română
articol de periodic CRUCEANU, Ion (autor) Casa-muzeu "George Stephănescu" (Căpățîneni - Argeș) 338-339 română
articol de periodic POPOVICI, Victoria (autor) Expoziția "Tudor Vianu, un mare umanist al epocii noastre" 339-340 română
articol de periodic SIMIONESCU, RALUCA (autor) Muzeul sporturilor din Brașov 341-343 română
articol de periodic BRUDIU, M. (autor) O descoperire hallstattiană în sudul Moldovei 344-345 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Obiect de bronz descoperit în zona Medgidia 346-347 română
articol de periodic ANGHELESCU, Niță (autor) , DIACONU, Petre (autor) Urme vechi de locuire în colțul de sud-vest al Dobrogei 348-351 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Descoperiri aparținînd culturii Vucedol în zona Porților de Fier 352-355 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Un relief cu cavalerii danubieni în Muzeul din Zalău 356-356 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) O emblemă cantacuzină la Muzeul Național de Antichități 357-359 română
articol de periodic JUGĂREANU, Veturia (autor) Moldovica și Valahica în colecția Bibliotecii Brukenthal 360-361 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Luntrele monoxile la noi 362-366 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) O revistă de istorie militară 367-367 română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) , ANANIA, George (autor) Muzeul de artă populară al R.S. România, prezentat de Editura Meridiane 367-368 română
articol de periodic NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) O expoziție de artă populară românească la Havana 368-369 română
articol de periodic POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Institutul Butantan de seruri și vaccinuri pentru combaterea bolilor transmisibile și a veninurilor animale din Sao Paolo (Brazilia) 369-371 română
articol de periodic OPREA, VIOREL (autor) Prin muzeele din R. P. Mongolă 372-373 română
articol de periodic BĂCESCU, Mihai (autor) O mare sărbătoare a muzeologiei cehoslovace 374-374 română
articol de periodic ONICĂ, STELIAN (autor) Muzee de artă din Torino 375-376 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) C.S. Nicolăescu-Plopșor 377-383 română