Cibinium, 2001-2005, seria 2001-2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Complexul Național Muzeal "Astra" (la împlinirea unui centenar de la fondarea "Muzeului Asociațiunii", în anul 1905 11-15 română
articol de periodic NIȚULESCU, Virgil (autor) Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Muzeul "Astra" în avangarda mișcării culturale mondiale (Programul "Tezaure umane vii" - validat de UNESCO, ICOM, ICME și IOV) 19-22 română
articol de periodic POP, Valer (autor) Cuvîntul de salut al colegilor de la Muzeul Județean Mureș 23-23 română
articol de periodic MOISE, Ilie (autor) Cercetarea etnomuzeală sibiană în context național și european. Argumement: Publicațiile Muzeului "Astra" 24-25 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Problema fundamentală a științei și etnomuzeologiei româneștim ăn secolul al XX-lea: Cunoașterea și reprezentarea identității etno-culturale 29-32 română
articol de periodic PÎRÎU, Steluța (autor) Prezervarea patrimoniului etnografic în contextul: identitate culturală vs globalizare. Premise teoretice. Studiu de caz. 33-40 română
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Irina (autor) Identitate culturală și patrimoniul digital: Proiecte, rețele și portaluri 41-48 română
articol de periodic MIHĂESCU, Corina (autor) Secesiune și globalizare 49-52 română
articol de periodic GOIA IOAN, Augustin (autor) Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
articol de periodic FULGA, Ligia (autor) Cercetări etnologice în satele săsești depopulate din sud-estul Transilvaniei 73-75 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) , POP, Valer (autor) Muzeul etnografic din Tîrgu Mureș în prag de aniversare 76-85 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
articol de periodic COSMA, Aurelia (autor) A 22-a Conferință Europeană a Asociației Muzeelor în aer liber 22-28 august 2005, Finlanda 96-103 română
articol de periodic LEBU, Mirela (autor) Organizarea interiorului tradițional. Realitate etnografică sau provocare pentru vizitatorul modern. Dileme la început de secol XXI 104-108 română
articol de periodic MÂNDROANE, Maria (autor) "Țări" românești privilegiate sub dominație străină - Stucturi socio-economice și culturale în Valea Carașului (Banat) și Mărginimea Sibiului (Ardeal) 109-115 română
articol de periodic GĂVAN, Elena (autor) Semnificațiile istorice ale unui tip de cămașă femeiască din colecția "Astra" 116-124 română
articol de periodic POPA ADA, Maria (autor) Crochiu simbolistic și o nouă provocare etno-scenografică: labirintul din fragmente de conostas 125-131 română
articol de periodic CURSARU, Simona (autor) Formele și ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiție și modernitate 132-137 română
articol de periodic BORZAN, Maria (autor) Pâinea - produs tradițional și un simpol al valorilor și identității unui popor, la festivalul internațional al pâinii de la Savigliano (Italia) 138-144 română
articol de periodic CREȚU, Mirela (autor) Tezaure umane vii. Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 145-150 română
articol de periodic VĂRGATU, Adina (autor) Muzeul și provocarea audiovizuală. Civilizația tradițională în documentele de la studioul de film Astra 151-154 română
articol de periodic MAIOR, Carmina (autor) Evoluția seculară a unui muzeu. Arhiva științifică a complexului național muzeal "Astra" 155-157 română
articol de periodic MIHĂESCU, Veronica (autor) Centrul de informare și documentare în etnologie "Cornel Irimie" (C.I.D. "C. Irimie"): Trecut-Prezent-Viitor 158-161 română
articol de periodic BOZAN, Maria (autor) , CRIȘAN, Ciprian (autor) Perspective contemporane de valorificare a patrimoniului etnologic extraeuropean. Aspecte din experiența muzeului de etnografie universală "Frantz Binder" 162-170 română
articol de periodic ANDREI, Raluca (autor) , BUCURSTAN, Gabriel (autor) Cercetarea consumului cultural în Muzeul "Astra" 171-176 română
articol de periodic GASTON, Anca (autor) Relațiile publice și mass-media, întro-o curbă ascendentă spre un trend european 177-180 română
articol de periodic PENCIU, Irina (autor) Turismul cultural - parametru de calitate și eficiență mondială. Modelul muzeului "Astra" - Sibiu 181-190 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Românii sudtransilvani în ambianța multiculturală din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-218 română
articol de periodic BĂLU, Daniela (autor) , CIUBOTĂ, Viorel (autor) Implicarea instituțiilor muzeistice în cercetarea problematicii multiculturalității 219-223 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Relațiile dintre "străinii" ungureni și moșnenii câmpulungeni, în secolele XVIII-XIX reflectate în documente 224-227 română
articol de periodic ANDREESCU, Magdalena (autor) , BLĂJAN, Ion (autor) Laolaltă un proiect cultural ambițios 228-232 română
articol de periodic URDUZIA, Claudia (autor) Tîrgul ca loc de confluență. Tîrgurile anuale ale Sibiului - Imagine a multiculturalității transilvănene (I) 233-236 română
articol de periodic ROȘCA, Karla (autor) , SZOKS FULOP, Karoly (autor) Colecția de cahle din patrimoniul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigerus". Identitate transilvăneană - identitate europeană 237-243 română
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Icoana pe sticlă, oglindă a multiculturalității transilvane 244-256 română
articol de periodic MOGOȘ, Andras (autor) Conservation of wooden archaeological heritage 247-367 engleză
articol de periodic PLOSCĂ, Cristina (autor) Imagini ale timpului trecut: Cîteva mănăstiri franciscane din județul Hunedoara 257-265 română
articol de periodic MALEAROV, Simona (autor) Altarele poliptice din bisericile evanghelice transilvănene (secolele XV-XVI) 266-269 română
articol de periodic ROȘCA, Lucian Emil (autor) Orientări, tendințe și perspective spre o valorizare a multiculturalismului 270-271 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Reprezentarea "complexelor de industrii populare" în muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 275-281 română
articol de periodic CIUCĂ, Răzvan (autor) , STRÎMBEANU, Aurel (autor) Patrimoniul tehnic al Muzeului Național sl Agriculturii 282-287 română
articol de periodic DELEANU, Valerie (autor) Colecția de mijloace de transport și reprezentarea acesteia într-un pavilion specializat din Muzeul în aer liber "Astra" 288-301 română
articol de periodic TĂBAN, Micea (autor) Inventică și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (județul Caraș-Severin) 302-315 română
articol de periodic GHERGHEL, Marius (autor) Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
articol de periodic IANCU, Remus (autor) Studiul complexelor de instalații hidraulice din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 325-330 română
articol de periodic ȘTEFAN, Ciprian (autor) Identificarea iconografică a bisericilor de lemn din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (Dretea- județul Cluj și Bezded - județul Sălaj) 331-335 română
articol de periodic STEZA, Marius (autor) Piuăritul în Mărginimea Sibiului. Perspectiva evolutic-tipologică. Reprezentare muzeală 336-339 română
articol de periodic VĂCARIU, Mihaela (autor) Instalațiile hidraulice ale Rășinarilor 340-243 română
articol de periodic TIMAR MARIA, Cristina (autor) Opțiunea pentru restaurarea mobilei la Universitatea "Transilvania" din Brașov 368-372 română
articol de periodic BUCȘA, Livia (autor) , CHIRTEA, Ileana (autor) , OLARU, Valeriu (autor) , PRUNĂ, Mariana (autor) , ZELENIUC, Octavia (autor) Metode și produse noi pentru conservarea și restaurarea lemnului din patrimoniul cultural național 373-380 română
articol de periodic BUCȘA, Livia (autor) , OLARU, Valeriu (autor) Colaborarea dintre Universitatea "Lucian Blaga" și complexul Național Muzeal "Astra" din Sibiu, în formarea studenților de la specializarea conservare-restaurare 381-385 română
articol de periodic OLARU, Valeriu (autor) Activitatea de conservare-restaurare a patrimoniului muzeului "Astra" în oerioada 1905-2005 (realizarea performanțelor compatibile cu standardele europe) 386-395 română
articol de periodic BOGDEA, Doina (autor) , CIOCȘAN, Octavian (autor) , CIOCȘAN, Silviu (autor) , IASINSCHI, Valentina (autor) , ROGNEANU, Florin (autor) Lucrări de conservare-restaurare în vederea stămutării bisericii (monument istoric din sec. al VII-lea) din localitatea Dretea, județul Cluj 396-400 română
articol de periodic COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Laboratorul de restaurare picturală, 1990-2005 401-404 română
articol de periodic GUTTMANN, Marta (autor) Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor. Programe la nivelul exigențelor europene 405-408 română
articol de periodic BUCUR, Mirel (autor) Laboratorul de restaurare pictură - realizări și perspective 409-415 română
articol de periodic CURCĂ, Alina (autor) Probleme specifice de restaurare a opt icoane pe sticlă din colecția Telea 416-419 română
articol de periodic DINULESCU, Rodica (autor) , TEODORESCU, Iulia (autor) Problematica conservării obiectelor texitile cu valoare de patrimoniul expuse în locații convenționale 420-423 română
articol de periodic BONDOC-CREȚU, Ileana (autor) , LUPU, Mihai (autor) A 5-a conferință bienală a NATCC (North American Textile Conservation Conference) Mexic 2005 424-428 română
articol de periodic TOLOMEI, Iov (autor) Conservarea și expunerea monoxilei de pe rîul Siret - un argument etnografic pentru activitatea vechilor "broduri" peste rîuri 429-431 română
articol de periodic BUCȘA, Livia (autor) , CHIRTEA, Ileana (autor) , OLARU, Valeriu (autor) , PRUNĂ, Mariana (autor) , ZELENIUC, Octavia (autor) Interconexiuni lemn - protecție monumente istorice 432-435 română
articol de periodic MUNTEAN, Daniela (autor) Etnologia în contextul literaturii de specialitate. Repere bibliografice 2000-2005 436-465 română