Satu Mare - Studii și Comunicări, I, 2000, seria Științele Naturale


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuvânt înainte 5-5 română
articol de periodic BENEDEK, Zoltan (autor) Geografia și ecologia Câmpiei Ierului 13-18 română
articol de periodic MACOVEI, Gheorghe (autor) Stadiul actual de cunoaștere a geologiei și a cărbunilor din Depresiunea Oașului (Județul Satu Mare) 19-27 română
articol de periodic MARTON, Venczel (autor) Amphibians from The Lower Pleistocene Betfia 9 Locality (Bihor County Romania) 28-37 engleză
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) Cricetus Cricetus Gigas N. Ssp. (Rodentia, Mammalia) from The Lower Pleistocene of The Carpathian Basin 38-44 engleză
articol de periodic NEGREAN, Gavril (autor) Contribuții micologice. Județul Satu Mare 45-60 română
articol de periodic BERES, Marta (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor de pe platoul vulcanic maramureșan 61-69 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Contribuții la completarea listei floristice a județului Satu Mare 70-71 română
articol de periodic SORAN, Viorel (autor) , ARDELEAN, AUREL (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) , DON, Ion (autor) , MAIOR, Corneliu (autor) Câteva considerații floristice și geobotanice privind regiunea de tinoave Oaș-Maramureș 72-79 română
articol de periodic ARSENE, G. Gabriel (autor) , COSTE, Ioan (autor) Speciile de cormofite endemice și rare în sud-vestul României (Banat) 80-95 română
articol de periodic DORCA, Mariana (autor) Vegetația din bazinul Valea Roșie Municipiul Baia Mare 96-111 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Cenotaxoni nou descriși pentru județul Satu Mare 112-114 română
articol de periodic KARACSONYI, Carol (autor) Studii de vegetație asupra pădurilor din Valea Eriului 115-124 română
articol de periodic KARACSONY, CAROL (autor) Asociațiile vegetale de pe nisipurile continentale din nord-vestul României 125-134 română
articol de periodic COSTE, Ioan (autor) , PĂTRUȚ, Doru (autor) Cercetări privind adaptările morfo-anatomice la unele specii halofile din câmpia Banatului 135-140 română
articol de periodic SARKANY-KISS, Andrei (autor) , SÎRBU, Ioan (autor) Modificări ale structurii comunităților de moluște acvatice în lacurile din Câmpia Transilvaniei, sub influența impactului antropic 141-146 română
articol de periodic ENDRE, Szabo (autor) Unikale Erebia Ugea - Exemplare (Lepidoptera, Satyridae) von den Sudkarpaten (Mt, Retezat) 147-150 germană
articol de periodic WILHELM, Alexandru (autor) Modificări survenite în compoziția ihtiofaunei râurilor din nord-vestul României 151-154 română
articol de periodic DEHELEAN, Iulica (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) Herpetofauna zonei Firiza (Baia Mare) 155-159 română
articol de periodic TÖRÖK, Zsolt (autor) Date privind corologia și protecția amfibienilor și reptilelor din Munții Igniș 160-170 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , TURCU, Ileana (autor) , TURCU, Ioan (autor) Barza Albă (Cjconia Cjconia L.) în județul Satu Mare. Ultimul recensământ 171-181 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Cocoșul de câmp, cocoșul de pădure sau cocoșul Aldai 182-219 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Anseriformele din NV-ul României 220-238 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , ȘTEFĂNESCU, Dorina (autor) Chiropterele din județul Maramureș 239-241 română
articol de periodic MURARIU, Dumitru (autor) Chorologia mamiferelor sălbatice (Mammalia) din nord-vestul României 242-253 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , BERES, Iosif (autor) Conspectul mamalofaunei Maramureșului 254-267 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , OPREA, Adriana (autor) Date preliminare privind fauna de vertebrate din Câmpia Nirului 268-278 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Fauna Someșului de la strâmtorile Țicăului la confluența cu Tisa 279-332 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , TRIFONOF, Pompiliu (autor) Vertebratele din Țara Făgărașului 333-363 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , ROȘCA, Oana Elena (autor) Aspecte geografice și ecologice privind căstănișul de la Baia Mare 364-385 română
articol de periodic MAIOR, Corneliu (autor) Factori de degradare a ecosistemelor în lunca și câmpia Mureșului inferior 386-394 română
articol de periodic GAVA, Radu (autor) Cercetări ecologice asupra populațiilor de simfile (Miriapoda: Symphyla) din pădurea Făget-Colibași, Județul Argeș 395-404 română
articol de periodic RAȚIU, Flavia (autor) , MUNTEANU, Dan (autor) , TEODOREANU, Mihai (autor) Nisipurile "Grădina Cailor", Com. Urziceni și dunele de nisip de la Foieni, Jud. Satu Mare 405-408 română
articol de periodic RAȚIU, Flavia (autor) , MUNTEANU, Dan (autor) , TEODOREANU, Mihai (autor) Mlaștina de interdune "Vermeș" (Com. Sanislău, Jud. Satu Mare) 409-412 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Lista roșie a speciilor de plante și de animale pentru județul Satu Mare 413-419 română
articol de periodic BENEDEK, Zoltan (autor) Considerente ecologice privind depozitarea deșeurilor în municipiul Carei 420-425 română
articol de periodic STIER, Ștefan (autor) Date privind poluarea solului cu produse petroliere în stațiile de alimentare cu carburanți din zona municipiului Baia Mare 426-432 română
articol de periodic MEREUȚĂ, Rodica (autor) , HOZAN, Mihaela (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) Starea calității factorilor de mediu în județul Satu Mare în perioada 1991-1999 433-443 română
articol de periodic STIER, Izabella (autor) Evidențierea a trei specii de azotobacter din solurile reprezentative ale județului Satu Mare 444-452 română
articol de periodic ROTAR, I. (autor) , PRICĂ, Fl. (autor) , SIMA, N. (autor) , RUSU, Mariana (autor) , COSTIN, Emilia (autor) , VIDICAN, Roxana (autor) Păstoritul și agricultura în zona munților Cindrel (scurt istoric) 453-548 română
articol de periodic ROTAR, I. (autor) , PRICĂ, Fl. (autor) , SIMA, N. (autor) , RUSU, Mariana (autor) , COSTIN, Emilia (autor) , VIDICAN, Roxana (autor) Comportarea unor specii furajere anuale în zona montană 459-462 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Grigorie (autor) Preliminary data regarding the possibility of industrial melanism in the two-spot ladybird, Adalia Bipunctata L., in the Baia Mare area 463-467 engleză
articol de periodic NĂSTASE, Adrian (autor) , NĂSTASE, Melania (autor) Flora nisipurilor în colecția botanică a Muzeului Olteniei - Craiova (I) 468-476 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Fluturi din Maramureș în colecția Alexei Alexinschi 477-494 română
articol de periodic CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) Catalogul familiei Scarabaeidae (Coleopiera - Insecta) din colecția entomologică "I. Firu", conservată la secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei - Craiova 495-502 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Biro Lajos - un neobosit călător și cercetător tășnădean 503-505 română