Crisia, XXXVII, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Issues on pre protohistoric amber I. Studii şi articole 7-22 engleză
articol de periodic MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , TELEAGA, Emilia (autor) Die ausgrabungen von Nicolae Chidioșan in der La-Tene zeitlichen nekropole von Curtuiușeni/Erkortvelyes (Bihor, Rumanien) I. Studii şi articole 23-57 germană
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Iernaticele (Tacitus, Historiae, III, XLVI) I. Studii şi articole 59-63 română
articol de periodic TOMA, Corina (autor) Repertoriu orientativ al descoperirilor dacice de pe teritoriul Ungariei I. Studii şi articole 65-75 română
articol de periodic BULZAN, Sorin (autor) , CIORBA, Alexandru (autor) Date preliminare privind necropola din epoca romană de la Șimian, "Groapa cu lut" (Sargafoldes Godor) jud. Bihor I. Studii şi articole 77-87 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Cronologia începuturilor medievale din județul Bihor și repartiția lor geografică pe baza descoperirilor arheologice I. Studii şi articole 89-98 română
articol de periodic MITEA, Daniela-Monica (autor) Raporturi feudale în cadrul relațiilor franco-engleze (secolele XIII-XV) I. Studii şi articole 99-112 română
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) Anti-Ottoman Warfare and Italian Propaganda: The crusader background of the Ottoman raid on Oradea in 1474 I. Studii şi articole 113-139 engleză
articol de periodic CIURE, Florina (autor) Interferenze culturali veneto-transilvane nel cingue-seicento I. Studii şi articole 141-158 italiană
articol de periodic ARDELEAN, Petru (autor) Aspecte ale problemei alcoolismului reflectate în Revista Biserica și Școala (sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea) I. Studii şi articole 159-171 română
articol de periodic CRĂCIUN, Corneliu (autor) Comitetul Democrat Evreiesc (Bihor-Oradea) - între promisiunea loaialității și eșuarea în tradare I. Studii şi articole 173-191 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Inventare de carte românească veche din protopopiatul Beiușului la 1942 I. Studii şi articole 193-202 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Transilvania in Western Historiography: 1965-1989, some considerations I. Studii şi articole 203-207 engleză
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Date referitoare la istoricul Casei Vulcan din Oradea II. Centenar Iosif Vulcan 209-214 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Bătrînul nației II. Centenar Iosif Vulcan 215-217 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) Un veac de lumină - Chiriac Aurel III. Recenzii 219-221 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Contribuții la istoria farmaciei orădene - Budahazy Istvan III. Recenzii 223-224 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) O istorie "glorioasă". Dosarul protocronismului românesc - Tomiță Alexandra III. Recenzii 225-225 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944 - Muller Florin III. Recenzii 227-227 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Mănuși albe, mănuși negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzolern - Mihalache Andi III. Recenzii 229-229 română
articol de periodic GHEMIȘ, Călin (autor) Bucureștiul subteran. Sinuciderea - Majuru A., Stănescu A. III. Recenzii 231-233 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Geografia ecleziastică a Banatului medieval - Țeicu D. III. Recenzii 235-236 română
articol de periodic FAZECAȘ, Gruia (autor) Depozitul de bronzuri de la Brîglez (comuna Surduc), județul Sălaj - Bejinariu Ioan III. Recenzii 237-238 română
articol de periodic Cuprins 238-239 română
articol de periodic BULZAN, Sorin (autor) Alexandru Sășianu (1950-2007) IV. Necrolog 239-240 română