Tibiscus, 1975, seria etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BIZEREA, Marius (autor) Banatul, ca unitate și individualitate istorico-geografică în cadrul pîmîntului locuit de români I. Originea numelui de "Banat" și a conștiinței de "bănățean" .7-25 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
articol de periodic GEHL, Hans (autor) Portul popular german în Cîmpia Aradului 53-70 română
articol de periodic PLEȘA, Teodor (autor) Găteala capului în portul popular femeiesc al carașovenilor 71-78 română
articol de periodic TURCUȘ, Aristida (autor) Funcții simbolice de ritual ale unor piese de port popular bănățean 79-85 română
articol de periodic ȚĂRANU, Nicolae (autor) Tipologia locuinței țărănești de tradiție arhaică din Banat 87-106 română
articol de periodic TELEGUȚ, Mircea (autor) Fîntîni țărănești în Banat 107-116 română
articol de periodic SĂCARĂ, Nicolae (autor) Gospodăria românească din Jebel (jud. Timiș) de la Muzeul Satului Bănățean 117-126 română
articol de periodic REB KARL, Eugen (autor) Aspecte privind evoluția gospădăriei șvăbești din Variaș (jud. Timiș) 127-134 română
articol de periodic LĂPĂDUȘ, Eutimiu (autor) Instalații de viegărit de pe Valea Belareca, jud. Caraș-Severin 135-156 română
articol de periodic ONOFREI, Adriana (autor) Birchiș și Lipova vechi centre de ceramică bănățeană 157-168 română
articol de periodic ROZKOS, Pavel (autor) Obiceiuri de familie la slovacii bănățeni 169-187 română
articol de periodic BODEANU, Nada (autor) , CHARITON, O. (autor) , FLORIȚA, Dan (autor) , FLORIȚA, Lucia (autor) , GHIUȚĂ, Claudia (autor) , JURCONI, V. (autor) Obiceiuri de înmormîntare din zona Fîrdea-Gladna-Zolt, jud. Timiș 189-197 română
articol de periodic LARIONESCU, Sandală (autor) Destructurare și permutări funcționale în călușul bănățean 199-204 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Despre originea ipotetică a mățtii de cerb 205-210 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Furcile de tors de la Muzeul Banatului 211-226 română
articol de periodic LĂPĂDUȘ, Eutimiu (autor) Clești din fier cu tipare pentru copt aluat din colecția muzeului Banatului 227-236 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) Problemele depozitării 237-258 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Note etnografice pe marginea unui document 259-259 română
articol de periodic SĂCARĂ, Nicolae (autor) Ioachim Miloia - planuri inedite ale unor biserici de lemn din Banat 261-266 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ioan (autor) Forme de prezentare a motivului solar în ornamentica populară românească contemporană 267-269 română
articol de periodic CĂLIMAN, Ion (autor) , VESELĂU, Cornel (autor) Prezența motivului mioritic în zona Făgetului 271-274 română
articol de periodic TURCUȘ, Aristida (autor) Cercetarea portului popular românesc din Banat între anii 1944-174 275-280 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Actualizarea artei populare în perspectivă a praxiologiei muzeologice 281-284 română
articol de periodic Din activitatea secției de etnografie de la Muzeul Banatului pe anul 1974 285-290 română