Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1967, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) În legătură cu problema locuințelor de suprafață cu platformă din așezările culturilor Petrești și Cucuteni-Tripolie Studii 3-24 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii din secolele III-II î.e.n. din Moldova Studii 25-45 română
articol de periodic MATEI, Mircea D (autor) Considerații pe marginea unor aspecte sociale ale istoriei orașelor medievale românești Studii 47-61 română
articol de periodic BITIRI CIORTESCU, Maria (autor) , CĂPITANU, V (autor) O nouă așezare svideriană în Carpații orientali Cercetări arheologice de teren 63-70 română
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) , STRATAN, Ioan (autor) Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Visag (r. Lugoj, reg. Banat) Cercetări arheologice de teren 71-81 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) , VESELOVSCHI-BUȘILĂ, Valentina (autor) Date noi privind periodizarea culturii Tei și cunoașterea culturii Basarabi (Săpăturile de la Novaci, 1961) Cercetări arheologice de teren 83-112 română
articol de periodic MACREA, Marin (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) , DĂNILĂ, Ștefan (autor) Castrul roman de la Orheiul Bistriței (r. Bistrița, reg. Cluj) Cercetări arheologice de teren 113-121 română
articol de periodic RĂDULESCU, Gh (autor) Un nou mormânt descoperit în necropola din secolul al IV-lea e.n. la Izvorul (r. Giurgiu) Cercetări arheologice de teren 123-125 română
articol de periodic DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Un complex din secolul al VI-lea e.n. la Sfințești Cercetări arheologice de teren 127-133 română
articol de periodic DIACONU, Gheorghe (autor) , DIACONU, Petre (autor) Un mormânt de călăreț nomad din secolele XI-XII descoperit la Movilița (r. Urziceni, reg. București) Cercetări arheologice de teren 135-140 română
articol de periodic MOGOȘANU, Florea (autor) Prezența lamelelor Dufour în așezările acropaleolitice din Banat Discuţii şi Note 141-146 română
articol de periodic ORDENTLICH, Ivan (autor) Două statuete cu ,,cap mobil'' descoperite la Sălacea Discuţii şi Note 147-154 română
articol de periodic POPESCU, Dorin (autor) Câteva considerații asupra perioadei a II-a a epocii bronzului din România (Partea I) Discuţii şi Note 155-166 română
articol de periodic RUSSU, Ion I (autor) Note epigrafice. Seria a X-a: Inscripții din Dacia revizuite Discuţii şi Note 167-182 română
articol de periodic BĂRCĂCILĂ, Al (autor) Rectificarea interpretării inscripției CIL, III, 8009 (=1559) Discuţii şi Note 183-184 română
articol de periodic PETRE, Gheorghe I (autor) O fibulă ,,digitată'' descoperită în comuna Buleta (r. Rm. Vâlcea) Discuţii şi Note 185-188 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Descoperiri recente și mai vechi de monede antice și bizantine în Republica Socialistă România Cronică 189-202 română