Atlasul lingvistic român pe regiuni: Sinteză, I, 2005