Tibiscus, 1, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STRATAN, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea Paleoliticului din Banat .7-18 română
articol de periodic RADU, Ortansa (autor) Asupra unui mormînt de incinerare de la Cruceni 19-23 română
articol de periodic DORNER, Egon (autor) Tezaurul de denari republicani de la Bărsa 24-32 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Știrile antice asupra fortificațiilor la daco-geți 33-40 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) Pagus Tibisciensis în legătură cu teritoriul rural al Ulpiei Traiana 41-50 română
articol de periodic MOGA, Marius (autor) Castrul Berzobis 51-58 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Asupra unor probleme ale prezenței sarmatice în Banat 59-63 română
articol de periodic POPEȚI, Corneliu (autor) Aspecte ale învățămîntului românesc din Banat de la sfîrșitul secolului al XVIII.lea 64-71 română
articol de periodic ISTODORESCU, Ilie (autor) Eftimie Murgu (1805 - 1870) Luptător pentru libertate socială și națională 72-80 română
articol de periodic POPESCU, Dan (autor) Aspecte din lupta muncitorimii și țărănimii bănățene pentrz libertate socială și nașională (1818) 81-93 română
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Aspecte privind situația și lupta maselor muncitoare din Banat în anii crizei economice 94-112 română
articol de periodic BUNESCU, Traian (autor) , DOLGA, Aurora (autor) Din lupta mișcării socialiste din Banat împotriva asupririi sociale și naționale în primele două decenii ale veacului nostru 113-126 română
articol de periodic GOG, Octavian (autor) Prospecțiunea aeriană în cercetarea arheologică - Aerofotoarheologia 127-131 română
articol de periodic ȚĂRANU, Nicolae (autor) Cilimul din clisără 135-151 română
articol de periodic TELEGUȚ, Mircea (autor) O instalație țărănească de irigare în Cîmpia Banatului 152-156 română
articol de periodic SECARĂ, Nicolae (autor) Turnul medieval din Ciacova 157-172 română
articol de periodic RADU, Stela (autor) Un tablou de Wouwerman Philip în colecția Muzeului Banatului din Timișoara 173-176 română
articol de periodic BIZEREA, Marius (autor) Relieful județului Timiș 179-188 română
articol de periodic NADRA, Emil (autor) Catalogul colecției ornirologice din Muzeul Banatului 189-191 română
articol de periodic OPREA, Ion (autor) , OPREA, Valeria (autor) Unități fitocenotice din "Cîmpia Sînnicolaul Mare", județul Timiș 192-197 română
articol de periodic OPREA, Ioan (autor) , OPREA, Valeria (autor) , STRATUL, Elena (autor) Considerații ecologice și fitocenotoce privind mlaștinile de la Satchinez 198-204 română
articol de periodic KONING, Frederic (autor) Unele elemente mediteraneene și pontice ale faunei de lepidoptere din Pădurea Verde lîngă Timișoara 205-210 română
articol de periodic KONING, Frederic (autor) Condițiile paleo-biogeografice de evoluție a entomofaunei din României 211-217 română
articol de periodic STRATUL, Elena (autor) Acorus calamus L. - plantă medicinală în Banat 218-221 română
articol de periodic SPĂTARU, Dumitru (autor) Date privind lupta pe cale biologică împotriva moliei mărului (Yponomeuta malinellus U.) 222-225 română
articol de periodic SPĂTARU, Dumitru (autor) Coleoptere de pe irisul galben (Iris pseudacorus L.) în zona "Porșile de Fier" - Orșova (Eșelnița) 226-227 română
articol de periodic FENEREȘAN, Costin (autor) Cronica Banatului. - Nicolae Stoica de Hațeg 231-231 română
articol de periodic FENEREȘAN, Costin (autor) Scrieri - E. Murgu 232-232 română
articol de periodic TURCUȘ, Aurel (autor) Arta populară romanească 232-233 română
articol de periodic BUZILĂ, Adriana (autor) Argintăria laică și religioasă în Țările Române (sec. XIV -XIX) - C. Nicolescu 233-234 română
articol de periodic BUZILĂ, Adriana (autor) Die Ikonenmalerei - Onasch K. 234-234 română
articol de periodic KONING, Frederic (autor) Biogeografia României - Călinescu Raul 235-236 română
articol de periodic ȚUGU, Viorel (autor) Les icones dans les collections Suisses 235-235 română
articol de periodic STRATUL, Elena (autor) Citogenetica - Raicu P., Nachtigal M. 236-236 română