Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1985 Contribuția Consiliului Dirigent la Consolidarea Statului Național Unitar (1918—1920), anul 1985 IANCU, Gheorghe (autor)
volum de carte 2008 Documente interne și externe privind problematica minorităților din România, anul 2008, seria Documente, istorie, mărturii IANCU, Gheorghe (editor)
volum de carte 1996 Valeriu Braniște, Scrisori din închisoare (Seghedin, 1918), anul 1996 BRANIȘTE, VALERIU (autor), CĂLIMAN, Valeria (editor), IANCU, Gheorghe (editor)
volum de carte 1985 Valeriu Braniște: Corespondența, anul 1985, 1879-1895 BRANIȘTE, VALERIU (autor), CĂLIMAN, Valeria (editor), IANCU, Gheorghe (editor)
volum de carte 1986 Valeriu Braniște: Corespondența, II, anul 1986, 1895-1901 BRANIȘTE, VALERIU (autor), CĂLIMAN, Valeria (editor), IANCU, Gheorghe (editor)
volum de carte 1989 Valeriu Braniște: Corespondența, anul 1989, 1902-1910 BRANIȘTE, VALERIU (autor), IANCU, Gheorghe (editor), CĂLIMAN, Valeria (editor)
volum de carte 2001 Valeriu Braniște: Corespondența, anul 2001, 1911-1918 BRANIȘTE, VALERIU (autor), IANCU, Gheorghe (editor)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul asigurărilor muncitorești din Romania (1918-1920) Studii 639-646 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI IANCU, Gheorghe (autor) , ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IANCU, Gheorghe (autor) , SABĂU, Nicolae (autor) Arta bizantină în corespondența lui Octavian Simigelschi cu Valeriu Braniște Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 855-866 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe (autor) Înființarea Teatrului Național Român din Cluj (1919) Studii 245-350 română
articol de periodic 2003 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 IANCU, Gheorghe (autor) Proiecte și demersuri privind intensificarea activității în industria metalelor prețioase 1919-1928 Studii 241-250 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, seria 2008-2009 IANCU, Gheorghe (autor) Inundațiile din România din anul 1970 cu referiri speciale la județul Cluj. Cauze și efecte Miscellanea 189-198 română
articol de periodic 1988 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău IANCU, Gheorghe (autor) , NEAMȚU, Gelu (autor) Un document de la Alexandru Sterca Șuluțiu privind apărarea limbii române (3 noiembrie 1849) Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 807- română
articol de periodic 1980 Crisia, X IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea activității dr. Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent (1918-1919) I. Studii 165-184 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII IANCU, Gheorghe (autor) Consulul francez din Cluj despre centenarul liceului din Beiuș (1928) II. Documente 277-283 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX BATHORY, Ludovic (autor) , FAUR, Viorel (autor) , IANCU, Gheorghe (autor) Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr II. Documente 359-369 română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupări ale Consiliului Dirigent pentru reorganizarea activității industriale în Transilvania (1918-1920) 261- română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea Consiliului Dirigent în domeniul finanțelor 445- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
articol de periodic 1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din trecutul de luptă al ceferistilor din România (1919-1920) 383- română
articol de periodic 1981-1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe (autor) Preocupările Consiliului Dirigent în domeniul comunicațiilor 373- română
articol de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din frămîntările și acțiunilev muncitorilor din Uioara (1919- mai 1920) 259-263 română
articol de periodic 1973 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis IANCU, Gheorghe (autor) Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) Studii şi articole 337-347 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului primar din județul Hunedoara Studii şi articole 643-657 română, franceză
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BATHORY, L. (autor) , IANCU, Gheorghe (autor) , ȘTIRBAN, M. (autor) Activitatea Societății "Astra" prima fabrică română de vagoane șo mptoare S.A. Arad între anii 1919-1929