Marisia, X, 1980, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Așezări de înalțime cu terase Coțofeni în Transilvania (III) .11- română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 31- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Considerations sur la romanisation en Dacie 53- franceză
articol de periodic VLASSA, Dumitru (autor) Despre inscripția unei geme de la Porolissum 65- română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , GEOROCEANU, Marin (autor) , GEOROCEANU, Paul (autor) , LISOVSCHI, Claudiu (autor) Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania 69- română
articol de periodic TELCEANU, Ecaterina (autor) Piese de argentărie laică din județul Bistrița (sec. XVI-XVIII) 81- română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Domeniul Lazar din Lăzarea - Ciuc la 1742 91- română
articol de periodic LASZLO, Kun (autor) Situația economico-socială a satului Tonciu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 117- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) O încercare de fugă în Moldova în anul 1763 a unor iobagi români din Pintic și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 133- română
articol de periodic MOLDOVAN, Ioan (autor) Date demografice privind orașul Tîrgu Mureș în perioada anilor 1700-1778 141- română
articol de periodic MERA, Eugen (autor) Conscripții urbariale mureșene din anul 1785 - Valea Gurghiului 153- română
articol de periodic SZABO, Nicolae (autor) Unele aspecte privind influența revoluției franceze de la 1789 asupra burgheziei și problema mișcării iacobine din Transilvania (1789-1798) 179- română
articol de periodic BAUER, Alexandru (autor) Monumente românești de arhitectură populară din zona centrală a Transilvaniei. Biserici de lemn 197- română
articol de periodic MUREȘAN, Ionel (autor) Conturarea personalității și a concepției revoluționare a lui Florian Micaș 215- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) , PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Un martir mureșan, Vasile Pop 229- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
articol de periodic HOLIRCĂ, Aurel (autor) Aspe din istoria școlii mureșene (1948-1918) 271- română
articol de periodic GRAMA, Viorel (autor) Dinamica populației Ludușului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 301- română
articol de periodic LAZĂR, Eugen (autor) Începuturile emigrației românești în Statele Unite și Canada în a doua jumătate a veacului al XIX-lea 309- română
articol de periodic DOBRESCU, Vasile (autor) Rolul bîncilor transilvănene în domeniul agrar pînă la 1918 317- română
articol de periodic STOICA, Adrian (autor) Reflectarea în publicistica socialistă română transilvăneană a priblemelor mișcării muncitorești din vechea României 335- română
articol de periodic MIRCEA, Leon (autor) , ȘARA, Marin (autor) Din memoriile unor participanți la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 (zona Reghinului) 361- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Aspecte din trecutul de luptă al ceferistilor din România (1919-1920) 383- română
articol de periodic ȘERBAN, Tereza (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 în județul Mureș 389- română
articol de periodic PĂUN, Nicolae (autor) , PĂUN, Rodica (autor) Puncte de vedere privind funcționarea băncilor din România în perioada 1922-1928 447- română
articol de periodic DUȘA, Traian (autor) Din tradițiile învățămîntului aristic tîrgumureșan 465- română
articol de periodic SZABO, Mihai (autor) Reghinul între cele două războaie mondiale (Mișcarea muncitorească) 485- română
articol de periodic NIȚU, Valeriu (autor) Din relațiile culturale româno-maghiare în Transilvania între anii 1918 și 1933 (orientări ideologico-politice) 507- română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții ale populației din sud-estul Transilvaniei la dezideratul național de apărare a graniței de vest în perioada interbelică 533- română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Contribuția "familiei" Densușienilor la cercetarea culturii noastre populare 599- română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Păstoritul în Cîmpia Transilvaniei 611- română
articol de periodic GHERMAN, Traian (autor) Claca de la secerat 631- română
articol de periodic CUCEU, Ion (autor) , CUCEU, Maria (autor) Un obicei agrar românesc: paparuda 667- română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Din nou despre poziția stratigrafică și cronologică a orizontului "Gura Baciului I" 691- română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Două bronzuri romane din județul Mureș 699- română
articol de periodic GRIGORESCU, Mariana (autor) Contribuții la încadrarea cronologică a unor obiecte de argintărie medievală din județul Mureș 701- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Preocupări pentru tipărirea operei lui Gheorghe Șincai, în secolul al XIX-lea 705- română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Un portret puțin cunoscut al lui Iosif Hodoș, din timpul studenției 713- română
articol de periodic STĂNESCU, Adrian (autor) O mărturie inedită privind românii din Bucovina în anii primului război mondial. Fanionul Regimentului 41 infanterie din Cernăuți 717- română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș într-o variantă dontr-o autobiografie inedită 721- română
articol de periodic GAL, Cornelia (autor) Acțiunea de solidarizare a "Ligii Drepturilor Omului" cu prilejul suspendării ziarului tărgumureșan "A Vilag" (1925-1926) 725- română
articol de periodic CHIOREAN, Ioan (autor) Semnificația social-politică a grevei muncitorilor forestieri de pe Valea superioară a Mureșului 731- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Morești. Grabungen in einen vor-und fruhgeschichtlichen Siedlung in Siebenburgen - Horedt Kurt 739- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI e.n. - Teodoru Dan 743- română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepiscopiei Sibiului - Braicu Doina, Bunea V. 747- română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Contribuții mureșene la Marea Unire din 1918 - Nistor Ioan Silviu 751- română
articol de periodic POP, Valer (autor) Porțile de șură din zona Codru 755- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș 757- română