Crisia, X, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Civilizația geto-dacă din Bazinul Siretului în cadrul marii unități a Daciei I. Studii 11-14 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni I. Studii 15-54 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Depozitul de unelte de fier descoperit în așezarea dacică de la Tășad, comuna Drăgești, județul Bihor I. Studii 55-64 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Manuscrise realizate după Cazania lui Varlaam descoperite în vestul Transilvaniei (prezentare grafică) I. Studii 65-84 română
articol de periodic GORUN, Gheorge (autor) Aspecte ale luptei cetățenilor din Oradea pentru autonomia orașului (I). Contribuții la o istorie a orașului Oradea în secolul al XVIII-lea I. Studii 85-104 română
articol de periodic GYEMANT, L. (autor) Proiectul din 1820 al Societății comerciale române din Brașov I. Studii 105-114 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Ecaterina Varga în istoriografia românească I. Studii 115-144 română
articol de periodic STOIA, L. (autor) , STOIA, M. (autor) Mărturii despre lupta pentru unitatea națională a sodalilor sibieni (1867-1918) I. Studii 145-154 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Rolul intelectualității românești din Dobrogea în reuniunea acestei străvechi provincii autohtone cu patria-mamă (1878) I. Studii 155-163 română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea activității dr. Aurel Lazăr în timpul Consiliului Dirigent (1918-1919) I. Studii 165-184 română
articol de periodic GIURA, L. (autor) Aspecte din lupta revoluționară a muncitorimii medieșene în anii 1918-1944 I. Studii 185-210 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921, în plasa Beiuș, jud. Bihor I. Studii 211-258 română
articol de periodic MANDREA, E. (autor) , MANDREA, Ioan (autor) Tineretul revoluționar brașovean în marile bătălii de clasă din anii crizei economice (1929-1933) I. Studii 259-271 română
articol de periodic CHIȘU, I. (autor) , PANTEA, A. (autor) Din activitatea "Frontului Plugarilor" din Țara Oașului (1944-1947) I. Studii 273-287 română
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții privind situația maselor populare din Bihor în perioada ocupației hortiste I. Studii 289-301 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele istorice la Oradea (1964-1979) I. Studii 303-320 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Contribuția publicației orădene "Lucrări științifice" la reconsiderarea istoriei locale I. Studii 321-351 română
articol de periodic COVACI, Veronica (autor) , ILEA, Ana (autor) , MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 II. Documente 353-452 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) O conscriere privind fuga iobagilor de pe domeniile sătmărene la sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea II. Documente 453-482 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Statutele Societății pentru înființarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1880) II. Documente 483-494 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Societatea culturală "Dacia Traiana" a studenților români din Bihor (1918-1919) II. Documente 495-511 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor) III. Articole şi note 517-519 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) O locuință-bordei aparținînd culturii Starcevo-Criș din așezarea de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 521-531 română
articol de periodic EMODI, Janos (autor) Un depozit de unelte medievale descoperit la Șoimi (jud. Bihor) III. Articole şi note 533-537 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) , SFÎRLEA, T. (autor) Istoricul băilor termale "1 Mai" de lîngă Oradea III. Articole şi note 539-582 română
articol de periodic CHINDRIȘ, I. (autor) Luministul Samuil Vulcan (Crîmpeie inedite) III. Articole şi note 583-587 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Din legăturile lui Titu Maiorescu cu scriitorii din Transilvania și Banat III. Articole şi note 589-598 română
articol de periodic BORUGĂ, E. (autor) Emilia Lungu Puhallo - colaboratoare din Banat la Revista "Familia" III. Articole şi note 599-616 română
articol de periodic FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale vieții economice din Bihor între anii 1880-1917 III. Articole şi note 617-631 română
articol de periodic LAZĂR, E. (autor) Românii din America în sprijinul luptei poporului nostru pentru unitate națională II. Documente 633-648 română
articol de periodic ROȘU, T. (autor) O telegramă a lui Jaszi Oszkar către prefectul din Arad (7 noiembrie 1918) III. Articole şi note 649-651 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în orașul Oradea III. Articole şi note 653-677 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Considerații pe marginea unor cataloage de carte veche românească III. Articole şi note 679-688 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol II - Pascu Șt. IV. Recenzii 693-694 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Feronerie populară în Bihor - Chiriac A. IV. Recenzii 694-695 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala secuilor din 1595-1596. (Antecedente, desfășurare, urmări) IV. Recenzii 695-697 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Scrieri. De la idealul iluminării la idealul național - Bojincă Damaschin IV. Recenzii 697-699 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Jurnal politic: 1939-1941 - Bibescu Martha IV. Recenzii 699-702 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a II-a (1926-1929) - Indice bibliografic V. Bibliografii 703-732 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Activitatea științifică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 733-738 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Activitatea cultural-educativă a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 V. Bibliografii 739-741 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 743-744 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Activitatea Muzeului Memorial "Iosif Vulcan" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 745-746 română
articol de periodic TOTH, Janos (autor) Muzeul memorial "Ady Endre" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 747-748 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Cartea străină intrată în biblioteca secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în anul 1979 VI. Cronici 749-757 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Crisia I-X (1971-1980) Index alphabeticus VI. Cronici 759-793 română