Marisia, VIII, 1978, seria arheologie-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VEREȘ, Nicolae (autor) 1 Decembrie 1918 - moment epocal în istoria poporului român .9- română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Considerații asupra neoliticul timpuriu din România 25- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Așezarea Coțofeni de la Șincai (jud. Mureș) 35- română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , GEOROCEANU, Paul (autor) , PĂCURARIU, Corneliu (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Descoperiri romane inedite în Transilvania 57- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Elemente de continuitate pe valea Mureșului superior - sondajul arheologic de la Voivodeni (jud. Mureș) 81- română
articol de periodic SEBESTYEN, Mihaly (autor) Un aspect mai puțin cunoscut din relațiile între Transilvania și Moldova în timpul domniei lui Gabriel Vethlen 93- română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) , SABĂU, Nicolae (autor) Vechi inscripții românești din județul Mureș (sec. XV-XVIII) 107- română
articol de periodic CHIȚU, Lidia (autor) , PAP, Francisc (autor) Un document inedit privind faza finală a răscoalei țărănești din 1784 119- română
articol de periodic PAL-ANTAL, Alexandru (autor) Mărturii documentare privind mișcările țărănești din anul 1809, în unele ținuturi secuiești 127- română
articol de periodic WOLF, Ioan (autor) Herderianismul - componentă a ideologiei generației române de la 1848 din Transilvania 147- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
articol de periodic DOBRESCU, Vasile (autor) "Astra" în viața social-economică a românilor din Transilvania (1861-1918) 175- română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , ROȘCA-ROSEN, Maria (autor) Corespondența dintre Ioan Micu Moldovan și Simion Mihali 201- română
articol de periodic DUȘA, Traian (autor) Elie Cîmpeanu, istoric și luptător pentru drepturile românilor din Secuime în perioada pre și post-memorandistăî 227- română
articol de periodic LEICU, Ion (autor) Problematica statului în opera lui C. Dobrogeanu-Ghera 235- română
articol de periodic STOICA, Adrian (autor) Legături economice între vechea Românie și Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 253- română
articol de periodic MATEI, Alexandru (autor) Contribuții documentare la istoria orașului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918 277- română
articol de periodic RANCA, Paulina (autor) Izvoare memoriale mureșene privind Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 343- română
articol de periodic MIRCEA, Leon (autor) , ȘARA, Marin (autor) Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România - 1 Decembrie 1918 - în zona Reghinului 359- română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Luptele social-economice și politice ale muncitorilor din Transilvania în perioada decembrie 1918- martie 1920 381- română
articol de periodic ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte ale situației social-economice a țărănimii din Transilvania între anii 1919-1921 411- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Frîmîntări țărănești în județul Mureș în perioada 1922-1940 451- română
articol de periodic OLOSZ, Katalin (autor) , SIN, Silvia (autor) , TURZAI, Maria (autor) Din istoria relațiilor culturale romano-maghiare instituționale și personale în perioada 19334-1944 475- română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Partidul Poporului în ultimii ani de activitate (1932-1938) 507- română
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Întărirea curentului de stînga din partidul Social-Democrat, favorabil conlucrării cu Partidul Comunist. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc 521- română
articol de periodic GAL, Cornelia (autor) Lupta înfrățită a oamenilor munii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 537- română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , PROTOPOPESCU, George (autor) Insurecția națională armată anfascistă și antimperialistă din august 1944 555- română
articol de periodic TRUȚA, Victor (autor) Lucrul cînepii pe Valea Belcii (jud. Mureș) 591- română
articol de periodic STANCA, Vasile (autor) Texte de folclor literar în manuscrise transilvănene din secolul al XVIII-lea 633- română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Obiceiuri străvechi de primăvară din zona de cîmpie a jud. Mureș 655- română
articol de periodic ALMASI, Ștefan (autor) , CUCEAU, Ion (autor) , FLOREA, Virgil (autor) , IȘTOC, Lucia (autor) , PETRESCU, Gheorghe (autor) , PETRUȚIU, Emil (autor) , POP, Dumitru (autor) , TALOȘ, Ion (autor) Folclorul Văii Gurghiului (III) 673- română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri cu caracter scitic la Tiur 753- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Noi descoperiri monetare la Cristești 757- română
articol de periodic HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) , MUREȘAN, Alexe (autor) Un mormînt din secolul al VI-lea e.n la Schișoara 761- română
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Cronica Muzeului județean Mureș (1976-1978) 765- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Populația românească în Transilvania în secolele VII-VIII (cimitirul nr. 2 de la Bratei) 771- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Regimulm politic din România în perioada septembrie 1940 - ianuarie 1941 783- română
articol de periodic TALOȘ, Ion (autor) Rumanische Erntebrauche - Popescu Alexandru 785- română
articol de periodic TALOȘ, Ion (autor) Marchen und Wirklichkeit - Rohrich Lutz 787- română
articol de periodic TALOȘ, Ion (autor) Tiere und Menschen in Geschichten - Kemp Friedhelm 789- română