Sargetia. Acta Musei Devensis, XV, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-5 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic MITROFAN, Maria (autor) 2050 de trepte ale unei glorioase istorii 7-10 română
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană Studii şi articole 11-18 română, franceză
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) Cercetări arheologice la Bretea Mureșană (jud. Hunedoara) Studii şi articole 19-34 română, franceză
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Antefixele romane din Dacia Superior. Clasificare și considerații generale Studii şi articole 35-42 română, franceză
articol de periodic NICOLAUS, Joachim (autor) Asklepionul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 43-65 română, germană
articol de periodic RUSU, Adriana (autor) Un nou monument epigrafic descoperit la Micia Studii şi articole 67-69 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X Studii şi articole 71-81 română, franceză
articol de periodic URSUȚ, Dorin (autor) Cîteva aspecte metodice legate de ridicările topografice arheologice expeditive Studii şi articole 83-85 română, germană
articol de periodic RUSU, Adrian (autor) Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în secolul al XV-lea Studii şi articole 87-101 română, franceză
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Un tîrg "uitat" - Dobra (sec. XV-XVII) Studii şi articole 103-110 română, germană
articol de periodic ESKENASY, Victor (autor) , RUSU, Adrian (autor) Cahle cu cavaler în turnir din cetatea cnezială de la Mălăiești (jud. Hunedoara) Studii şi articole 111-117 română, engleză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI Studii şi articole 119-123 română, franceză
articol de periodic PRODAN, David (autor) Urbariul domeniului Devei la 1673 Studii şi articole 125-152 română, germană
articol de periodic URSUȚIU, Maria (autor) Justiția domenială la Hunedoara în a doua jumătate a sec. al XVII-lea Studii şi articole 153-163 română, germană
articol de periodic DORDEA, Ioan (autor) Aspecte ale transportului sării pe Mureș în veacul al XVIII-lea Studii şi articole 165-194 română, germană
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale activității breslei cizmarilor din Hunedoara între secolele XVII-XIX Studii şi articole 195-229 română, germană
articol de periodic PELIGRAD, Dumitru (autor) Un hunedorean afirmat în Mărginimea Sibiului. Nicolae Hențiu (1842-1923) Studii şi articole 231-235 română, germană
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Revendicările românilor din Orăștie în perioada absolutistă Studii şi articole 237-247 română, engleză
articol de periodic POPOROGU, Ion (autor) Pătrunderea capitalului străin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec. XIX Studii şi articole 249-260 română, engleză
articol de periodic ABRUDAN, Paul (autor) , STOICA, Mircea (autor) Contribuții hunedorene la desăvîrșirea unității de stat a României Studii şi articole 261-268 română, franceză
articol de periodic ȘERBAN, Ioan (autor) Din lupta voluntarilor transilvăneni pentru unire. Senatul Central al ofițerilor și soldaților români Studii şi articole 269-286 română, franceză
articol de periodic BUTA, Vasile (autor) Nume de familie și date demografice din Hălmagiu Studii şi articole 287-298 română, franceză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) Aspecte ale reformei agrare în județul Hunedoara între anii 1921-1928 Studii şi articole 299-304 română, franceză
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Noi date privind situația și lupta țărănimii bănățene în anii 1934-1938 Studii şi articole 305-321 română, engleză
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții hunedorene la dezideratul apărării integrității naționale a României în perioada interbelică Studii şi articole 323-344 română, germană
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Acțiuni militare antihitleriste pe teritoriul hunedorean în timpul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 Studii şi articole 345-351 română, franceză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Despre activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural național în județul Hunedoara (1918-1948) Studii şi articole 353-362 română, franceză
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX Studii şi articole 363-380 română, franceză
articol de periodic IRIMESCU, Rodica (autor) Calendarele românești transilvănene ca mijloc de răspîndire a culturii în rîndul maselor Studii şi articole 381-391 română, franceză
articol de periodic CERGHEDEAN, Lavinia (autor) Din preocupările administrației zărăndene pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (1848-1876) Studii şi articole 393-397 română, franceză
articol de periodic VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea "Societății pentru fond de teatru român" din județul Hunedoara Studii şi articole 399-405 română, franceză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceiuri tradiționale românești Studii şi articole 407-418 română, franceză
articol de periodic SECOȘAN, Elena (autor) Sisteme străvechi de prelucrare artistică a metalului păstrate pînă astăzi de pădurenii din Hunedoara Studii şi articole 419-434 română, franceză
articol de periodic APOLZAN, Lucia (autor) Aspecte etnografice de pe platforma Luncanilor - complex cu caracter unitar Studii şi articole 435-491 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Consemnări etnografice hunedorene în reviste transilvănene din a doua jumătate a sec. XIX-lea Studii şi articole 493-498 română, franceză
articol de periodic ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Un spătar din Rîșculița, comitatul Zarand, în Țara Românească (1876) Studii şi articole 499-507 română, franceză
articol de periodic Cronica activității Muzeului Județean Hunedoara - Deva, pe anii 1979-1980 509-513 română
articol de periodic LAZĂR, Mircea Dan (autor) RADU ȘTEFAN CIOBANU, Pe urmele lui Vlad Țepeș, București, 1979, 302 p. RECENZII 514-518 română
articol de periodic IRIMESCU, Rodica (autor) SIMION RETEGAN, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj Napoca, 1979, 268 p. RECENZII 518-524 română
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Gheorghe Ghimeș, Gîndirea social-politică, antimonarhică șt republicană din România, București, 1979, 435 p. RECENZII 524-530 română
articol de periodic IRIMESCU, Rodica (autor) Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei literare românești din Transilvania, Cluj-Napoca, 1980, 282 p. RECENZII 530-535 română
articol de periodic Nicolae Gostar (1922-1978) NECROLOG 537-538 română
articol de periodic Abrevieri bibliografice 539-540 română, franceză