Banatica, 16, nr. în TOM: 2, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Particularități ale statutului social-juridic al nobililor români bănățeni (sec. XIV-XV) 7-18 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Cîteva date despre confiniile mureșene 19-48 română
articol de periodic TUFIȘ, Ovidiu (autor) Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocșa în sec. al XVIII-lea și începutul sec. al IXI-lea 49-67 română
articol de periodic VLĂSCEANU, Mihaela (autor) Un monument baroc - obeliscul Sfînta Ecaterina 69-74 română
articol de periodic CHERCIU, Viorel (autor) Demografie regională - eboșă în linii monocrome 75-93 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învățămîntului românesc din vicariatul greco-catolic al Hațegului 95-105 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) , LEU, Valeriu (autor) Memorie și istorie în satele din Banatul Montan 107-193 română
articol de periodic MĂRAN, Mircea (autor) Țările Române în memorialistica sîrbă a secolului al XIX-lea 195-200 română
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
articol de periodic ZABERCA, Vasile (autor) Reuniunea învățătorilor români de la școlile confesionale gr. Or. Din dieceza Caransebeșului: Conferințe învățătorești și adunări generale ale reuniunii în Banatul Sîrbesc 225-232 română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Institutiile de credit ale românilor bănățeni la sfîrșitul sec. al XIX-lea - începutul sec al XX-lea în dezbatere (Viziunea ziarelor Dreptatea si Drapelul) 233-248 română
articol de periodic DRONCA, Lucian (autor) Constituirea și organele de conducere ale Institutului de Credit și Economii "Timișana" din Timișoara (1885-1918) 249-263 română
articol de periodic PETRICA, Vasile (autor) Preotul-istoric Ion Sîrbu (1865-1922) în imposibilitatea obținerii postului de protoprezbiter 265-279 română
articol de periodic PETRESCU, Camil (autor) Timișoara interbelică. O nouă imagine a procesului de industrializare 281-289 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Un raport-document de Emil Botiș pentru "Biroul Pacii" 291-301 română
articol de periodic RUSNAC, Mircea (autor) Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945) cu referire specială la Banat 303-327 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
articol de periodic POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre abuzurile comise în campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 363-370 română
articol de periodic RUSNAC, Mircea (autor) Mișcarea de rezistență anticomunistă din Banat (1945-1953) 371-394 română
articol de periodic ZANCU, Melania (autor) Bibliografia revistei "Banatica" (1971-2000) 395-428 română