Omul, fluviul și marea: studii de arheologie și istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare, 2017, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 13


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Tabula Gratulatoria 9-12
articol de periodic Cuprins 13-15
articol de periodic CHRZANOVSCHI, Laurent (autor) Lui Florin Topoleanu 13-17 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Florin Topoleanu la 65 de ani 19 română
articol de periodic Lista selectivă a lucrărilor publicate (2011-2017) 20
articol de periodic BOURA, Maurizio (autor) Lo studio delle lucerne romane dell’etá tardorepubblicana e del primo-medio periodo imperiale nell’Italia Settentrionale 21-38 italiană
articol de periodic GEORGESCU, Viorel Ștefan (autor) Opaițe cu cioc triunghiular, flancat de volute, descoperite la Tomis 39-50 română
articol de periodic CHRZANOVSKI, Laurent (autor) , DYCZEK, Piotr (autor) Deux types lampes tardo-antiques, decouvertes dans les fouilles de Novae 51-64 franceză
articol de periodic REGEP, Simona (autor) Considerații asupra unor lămpi romane descoperite în așezarea civilă de la Tibiscum 65-84 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Sur les lampes du type « Euctemon » decouvertes a Barbosi, dep. de Galați 85-98 franceză
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Opaițe romane și romano-bizantine de la Izvoarele (Sucidava), jud. Constanța 99-142 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Un opaiț cu simbol creștin de la Dinogetia–Garvăn 143-150 română
articol de periodic PETCU, Radu (autor) , GEORGESCU, Viorel Ștefan (autor) A Romano-Byzantine Bronze Oil Lamp with Christian Symbols Discovered at Capidava (Scythia Minor) 151-158 engleză
articol de periodic CURTA, Florin (autor) Observații cu privire la opaițele de lut din Peninsula Balcanică în decursul secolului al VI-lea și la începutul secolului al VII-lea 159-240 română
articol de periodic IONESCU, Mihai (autor) , ALEXANDRU, Nicolae (autor) , CONSTANTIN, Robert (autor) La ville de Callatis à l’époque hellénistique 241-256 franceză
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Jocuri și jucători în Dacia 257-274 română
articol de periodic PÄFFGEN., Bernd (autor) , NUȚU, George (autor) , ANTON, Daniel (autor) , HÖLZL, Mario (autor) , RINSER, Florian (autor) , SCHARAFIN-HÖLZL, Ursula (autor) , SCHEIBLECKER, Marion (autor) , SCHAUER, Michaela (autor) Neue Prospektionsmethoden im Antiken Aegyssus 275-286 germană
articol de periodic FIEDERLING, Max (autor) , PÄFFGEN., Bernd (autor) , PFLEDERER, Tobias (autor) Noviodunum – die Suche nach dem Hafen. Eine Alte Frage und Neue Forschungen unter Einsatz von Modernen Unterwasserarchäologischen Prospektionsmethoden 287-300 germană
articol de periodic GAMUREAC, Emilian (autor) A Forlimpopoli Amphora Type at Noviodunum 301-306 engleză
articol de periodic HONCU, Ștefan (autor) , STĂNICĂ, Aurel Daniel (autor) Amfore romane și romano-bizantine descoperite în villa rustica de la Capaclia, județul Tulcea 307-326 română
articol de periodic AUER, Martin (autor) Municipium Claudium Aguntum – Kitchen Residues from the Atrium House 327-340 engleză
articol de periodic BOUNEGRU, George (autor) , COCIȘ, Sorin (autor) Again on the Dalmatian Brooches from Dacia 341-344 engleză
articol de periodic LAFLI, Ergün (autor) , BUORA, Maurizio (autor) Some Bizantyne Ceramics in the Museum of Bursa 345-350 engleză
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Zur Wasserversorgung einer Frühmittelalterlichen Dridu-Siedlung im Unteren Argeș-Gebiet 351-364 germană
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) About the Crisis under Marcus Aurelius in Moesia Inferior 365-370 engleză
articol de periodic AVRAM, Alerxandru (autor) Une stèle funéraire de byzance (?) de la collection Mihail C. Sutzu 371-374 franceză
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Aspects of the pottery industry in Hellenistic and Roman Egypt. Papyrological Sources 375-378 engleză
articol de periodic TALMAȚCHI GABRIEL, Mircea (autor) Din nou despre activitatea monetăriei histriene în perioadă preromană 379-410 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede din secolele X-XIII descoperite la Isaccea–Noviodunum–Vicina. Campaniile 2003-2008 411-422 română
articol de periodic ROMANESCU, Gheorghe (autor) Ape curgătoare și izvoare sărate: etnomanagement și management actual în arealul Moldovei (bazinele hidrografice Siret și Prut) 423-442 română
articol de periodic BASARAB NANU, Dan (autor) Difuzarea modelelor plastice în zona Galați, secolele XVIII-XIX 443-454 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Modernizarea Dobrogei în cadrul Statului Român (1878-1916) și reîntregirea ei în contextul reechilibrării teritoriale în sud-estul european (1913) 455-494 română
articol de periodic Abrevieri 495-500