Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 LASCU, Stoica (autor) Comerțul și portul brăilean la începutul secolului al XX-lea și receptarea lor în paginile presi locale 91-105 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica (autor) Documente de epocă privind viața societară brpileană la începutul veacului nostru 489-497 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei, 2 LASCU, Stoica (autor) "Expresul" de Brăila - martor și comentator al evenimentelor balcanice (1912-1913) 499-509 română
articol de periodic 2001 Analele Brăilei, 4 LASCU, Stoica (autor) Evreii din Brăila în lumina unui document comentat și adnotat, din anul 1915 301-314 română
articol de periodic 2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație LASCU, Stoica (autor) Situația albanezilor în deceniul premergător obținerii independenței (1900-1906) în lumina presei editate de romanii balcanici 403-462 română
articol de periodic 2013 Analele Brăilei, 13, seria istorie-cultură-civilizație LASCU, Stoica (autor) Mărturii contemporane privind încheierea păcii de la București (28 iulie/10 august 1913) 161-203 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie LASCU, Stoica (autor) Începuturile activității politice a lui Armand Călinescu. Implicații argeșene Istorie Modernă, Istorie Contemporană 363-376 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I LASCU, Stoica (autor) Mărturii de epocă privind situația fostului județ Putna și a Orașului Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 79-107 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărășean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică) Istorie - Arheologie 167-172 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II LASCU, Stoica (autor) Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale Istorie 273-284 română, germană
articol de periodic 1988-1989 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica (autor) Mărturii de epocă privind agricultura și situația țăranului ialomițean la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului nostru Istorie 223-234 română, franceză
articol de periodic 1988-1989 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica (autor) Activitatea organizațiilor din Călărași ale partidelor politice (până la primul război mondial) Istorie 235-257 română
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV LASCU, Stoica (autor) Evenimentele din Balcani (1908-1913) în reflectarea presei din Călărași Istorie şi cultură 265-287 română, franceză
articol de periodic 2017 Omul, fluviul și marea: studii de arheologie și istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 13 LASCU, Stoica (autor) Modernizarea Dobrogei în cadrul Statului Român (1878-1916) și reîntregirea ei în contextul reechilibrării teritoriale în sud-estul european (1913) 455-494 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, Rapoarte, cataloage, studii și note de istorie și arheologie, serie veche LASCU, Stoica (autor) Din istoria modernă a României: lărgirea exercitării de către locuitorii județelor Constanța și Tulcea a drepturilor politice constituționale 411-422 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187-198 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești a materialelor de construcție - Fabrica de ciment de la Cernavoda (1899-1944) 285-305 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (II) 307-325 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica (autor) Aprecieri privind situația social-economică a județului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 327-335 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (I) 203-221 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) , LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (I) 223-236 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) 275-292 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) , LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293-307 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor, 7 LASCU, Stoica (autor) Constanța 2050 de ani. Sesiuni ştiinţifice ale muzeelor 18-19 română
articol de periodic 2003 Studii și articole de istorie, 68 LASCU, Stoica (autor) Elemente ale modernizării Dobrogei. 125 de ani de la Reintegrarea Dobrogei la Statul Român Miscelaneea 169-185 română
articol de periodic 2012 Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraș. Lucrările colocviului Recuperarea memoriei orașului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat? Tulcea, 24-26 septembrie 2012 LASCU, Stoica (autor) Politica și politicienii la Tulcea modernă și interbelică. Documentar 143-204 română