Pontica, XX, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944) 9-18 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Sondajele din așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - Satu Nou 19-42 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43-52 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța): Rhodos 53-77 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Tipuri de amfore elenistice descoperite în așezarea greco-autohtonă de la Albești (jud. Constanța) 79-106 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană descoperite în Dobrogea 107-136 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Începuturile organizării vamale în Dobrogea romană 137-145 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul de monede romane tîrzii de la Straja (jud. Constanța) 147-179 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181-205 română
articol de periodic PAPUC, Gheorghe (autor) O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani și cîteva considerații asupra fibulelor de acest tip 207-216 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217-236 franceză
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Date noi privind circulația monetară în Dobrogea medievală 237-254 română
articol de periodic SUCEVEANU, Simona (autor) Date privind circulația cărților românești vechi din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea aflate în patrimoniul județului Constanța 255-266 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) , LUNGU, Georgeta (autor) Construirea și răscumpărarea liniei ferate Constanța-Cernavodă 267-273 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (II) 275-292 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) , LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (II) 293-307 română
articol de periodic CIORBEA, Valentin (autor) Aplicarea reformei agrare. Structura proprietății, producțioa și rentabilitatea gospodăriilor rurale din județele Constanța și Tulcea între anii 1918-1944 309-323 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) , BOUNEGRU, Octavian (autor) , CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327-336 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Contribuții privind reprezentările figurate ale zeului Marte în Dobrogea romană 337-343 română
articol de periodic PAPASIMA, Tudor (autor) Mormînt roman descoperit la I.A.S. Pietreni (com. Deleni, jud. Constanța) 345-352 română
articol de periodic PAPASIMA, Tudor (autor) Altă tehnică în confecționarea podoabelor la Păcuiul lui Soare 353-354 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Noi contribuții la problema intelectualității românești din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 357-358 română
articol de periodic DRĂGOI, Eugen (autor) Precizări pe marginea unui studiu despre intelectualii români din Dobrogea 359-363 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Cîteva mărturii privitoare la apărarea patrimoniului arheologic dobrogean 365-368 română
articol de periodic PITRESCU, Ileana (autor) Semnificațiile tipurilor și ornamenticii textilelor de interior din Dobrogea 369-375 română
articol de periodic MINCIONE, Giuseppino (autor) Tomi nella poesia d'esilio di Ovidio 385-391 italiană
articol de periodic SPLRNDORE, Emiliano (autor) Corografia storica della Valle Subequana e di Superaequum 393-395 italiană
articol de periodic NARDONI, Davide (autor) Vicus Andicus - "The Vergilian Native Village" 397-407 engleză
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , MĂRGINEANU, C. (autor) Studien zu Romischen Zweischengoldglasern I. Geschichte der Tecknik und das Problem der Aurhentizitat - Pillinger Renate 411-412 română
articol de periodic Acad. Emil Condurachi 413-414 română
articol de periodic GEORGESCU, Octavian (autor) Ovidiu și spiritul romantic 379-383 română