Pontica, XVII, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Realizări ale cercetării arheologice, istorice și muzeologice în Dobrogea, în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 7-14 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Figurines d'os prismatique d'epoque neolitique en Roumanie 15-23 franceză
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Noi date privind difuziunea comunităților culturii Hamangia 25-36 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) , WISOȘENSKI, Wili (autor) Descoperiri întîmplătoare în așezarea neolitică de la Tărgușor "Sitorman" 37-49 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51-59 română
articol de periodic BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) O inscrpție tomitană "redescoperită" (SEG, I,2, 332) 61-66 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții pe mortaria din Moesia Inferior (I) 67-73 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Considerații asupra unui monumernt funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec. II e.n. 77-83 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) , BOUNEGRU, Octavian (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85-100 română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Dacia și Moesia (Scythia) - părți constitutive ale etnosului românesc 101-107 română
articol de periodic CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Noi descoperiri din necropole tomitane 109-130 română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Cîteva descoperiri monetare din sec. IV e.n. în Scythia Minor 131-151 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) , PATUC, Gheorghe (autor) Date noi privind cercetările arheologice de la Ovidiu (municipiul Constanța) 153-156 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Documente vechi creștine în Dobrogea 157-168 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Valea Carasu în cartografia medievală 169-176 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) , STĂNESCU, Adrian (autor) Mărturii documentare privind ocupația Piterilor Centrale în Dobrogea (1916-1918) 177- română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (I) 187-198 română
articol de periodic POSTELNICU, Valentina (autor) Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199-206 română
articol de periodic SILEA, Vasile (autor) Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (10-16 decembrie 1936) 207-215 română
articol de periodic CIOCAN, Marin (autor) Mărturii de epocă: procesul antifasciștilor constănțeni (octombrie 1943) 217-224 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225-229 română
articol de periodic PANAITESCU, Adrian (autor) Meșteșugul prelucrării osului la Păcuiul lui Soare 231-236 română
articol de periodic OPREA, Vasile (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) Un cuptor de ars oale din epoca feudală timpurie 237-240 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Imaginea litoralului românesc pe harta nautică a lui Iehuda Ven Zara (1497) 241-244 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (VI) 245-256 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Ceramica traco-getică - Moscalu E. 257-263 română
articol de periodic Hadrian Daicoviciu 265-266 română
articol de periodic Simion Aurică 267-268 română
articol de periodic Vlassa Nicolae 269-270 română