Pontica, XVIII, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CARAIVAN, Glicherie (autor) Sedimentarea litorală în zona Cap Midia - Cap Ivan 9-12 română
articol de periodic BRUDIU, M. (autor) Descoperiri paleolitice și epipaleolitice pe teritoriul comunei Lumina (jud. Constanța) 13-23 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Noi descoperiri privind plastica culturii Hamangia 25-34 română
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Noi cercetări arheologice în așezarea culturii Hamangia de la Medgidia - "Cocoașe" 35-40 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Histria în epoca arhaică 41-53 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) Observații privind importul amforelor ștampilate în sud-estul Dobrogei 55-74 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75-84 română
articol de periodic BÎRLÎDEANU, Elena (autor) Statuete de teracotă dintr-un complex funerar descoperit la Callatis 85-98 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Un mormînt de epocă elenistică descoperit la Făgărașu Nou (com. Topolog. Jud. Tulcea) 99-103 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Monede thasiene descoperite la Ulmu (jud. Călărași) 107-112 română
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) , BOUNEGRU, Octavian (autor) , CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (I) 113-124 română
articol de periodic MATEI, Cristian (autor) Cercetări perieghetice pe malul de sud al lacului Tașaul 125-139 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) În legătură cu unele tegule ștampilate descoperite la Izvoarele (jud. Constanța) 141-156 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții pe mortaria din Dacia (II) 157-171 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Arta funerară în Dobrogea romană (I) 173-184 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) , MUȘETEANU, Crișan (autor) Teracote de la Durostorum reprezentînd-o pe Venus 185-191 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Monumente tomitane de școală constantinopolitană 193-202 română
articol de periodic CHERA, Constantin (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Un complex funerar inedit de la Tomis 203-214 română
articol de periodic CHERA, Constantin (autor) , LUNGU, Virgil (autor) Un mormînt în plăci de calcar, de epocă romană de la Tomis 215-234 română
articol de periodic BARNEA, Ion (autor) Sigillii bizantine inedite din Dobrogea (II) 235-248 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Unele considerații privind vasele de sticlă din burgul roman tîrziu de la Topraichioi (Tulcea) 249-257 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Intelectuali români din Dobrogea înainte de 1878. Studiu statistic 259-276 română
articol de periodic DIANA, Anna-Maria (autor) Scritori străini și Dobrogea (sec. XIX) 277-283 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești a materialelor de construcție - Fabrica de ciment de la Cernavoda (1899-1944) 285-305 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind prezența organizatorică a partidelor burgheze în județul Constanța (1918-1938) (II) 307-325 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Aprecieri privind situația social-economică a județului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 327-335 română
articol de periodic URSU, Nicolina (autor) Documente de arhivă și presă despre refacerea economică a județului Constanța (1944-1948) 337-349 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) Louis Robert 351-354 română