Patrimonium Banaticum: PB, III, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SPATARO, Michela (autor) , BIAGI, Paolo (autor) Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
articol de periodic MAILLOL, J M (autor) , CIOBOTARU, Dan Leopold (autor) , MORAVETZ, Iosif (autor) Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
articol de periodic MORAVETZ, Iosif (autor) Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
articol de periodic AGHIȚOAIE, Viorica (autor) , DRAȘOVEAN, Florin (autor) Date despre impresiunea unei țesături descoperite în așezarea neolitică târzie de la Foeni-"Cimitirul Ortodox" (jud. Tirniș) Arheologie 47
articol de periodic BOCHIȘ, Bogdan (autor) Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
articol de periodic PETRESCU, Sorin M (autor) , CEDICĂ, Valentin (autor) Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Caransebeșul după Caransebeș - note cu privire la destinul nobilimii și orășenimii din Banatul Caransebeșului și Lugojului după anexarea de către Poartă (1658) Istorie 85
articol de periodic MUREȘAN, Sofronie (autor) Elementele matematice ale documentelor cartografice din secolul al XVIII-lea, referitoare la Banat Istorie 101
articol de periodic NEGRESCU, Marlen (autor) Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
articol de periodic MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
articol de periodic CIOBANU, Tiberiu (autor) Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
articol de periodic CORNEA, Marius (autor) Un tablou de Giovanni Battista Pittoni (1687 - 1767) în colecția Muzeului Banatului Istoria Artei 163
articol de periodic MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Mărci de taxă aplicate pe piese de argintărie Istoria Artei 171
articol de periodic MIKLOSIK, Elena (autor) Sculpturi în Timișoara secolului al XIX-lea până la sfârșitul primului război mondial Istoria Artei 183
articol de periodic IOVAN, Ioan (autor) Aurel Ciupe și primatul peisajului Istoria Artei 195
articol de periodic RADOVAN, Ciprian (autor) Despre Paul Neagu, altfel Istoria Artei 209
articol de periodic PINTILIE, Ileana (autor) Ștefan Bertalan. Un demers creator de la natură prin estetica lui Leonardo Istoria Artei 217
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Interferențe culturale la Dunărea Mijlocie și de Jos în mileniul al II-lea al erei creștine. Privire specială asupra Banatului Istoria Culturii 227
articol de periodic EVSEEV, Ivan (autor) Semiotica culturii: limbajul mâinilor Istoria Culturii 233
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Note de lectură (II) RECENZII 251