Studii și Articole de Istorie: SAI, 85, 2018


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 4-8 română, engleză
articol de periodic MURGESCU, Bogdan (autor) Historians and the Great Union of 1918. Complexity, Values, Meaning Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 7-18 română, engleză
articol de periodic PROCA, Marcel (autor) Bârlad- Military Capital (November 1916-March 1917) Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 18-42 română, engleză
articol de periodic ILINCUTA, Maria Cristina (autor) Local Communities and Historical Experiences of First World War: the Case of Comarnic Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 42-51 română, engleză
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Diseases and Sanitary Assistance in Romania, 1917-1918 Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 51-73 română, engleză
articol de periodic BUNGHEZ, Sebastian - Dragoș (autor) Aspects of the Romanian-Hungarian Negotiations of Arad (November 13th -l 4th 1918) as Seen by Memorialists Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 73-82 romană,engleză
articol de periodic GALES, Iuliana (autor) The Banatians on the Eve of the Great Union Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 82-94 română, engleză
articol de periodic TOMONI, Dumitru (autor) North-East Banat and the Great Union Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 94-114 română, engleză
articol de periodic PANTEA, Maria Alexandra (autor) The Socio-Professional Composition of Arad County Delegation participant in the Great National Assembly of Alba Iulia Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 114-125 română, engleză
articol de periodic SORA, Andrei Florin (autor) Local Autonomy versus State Centralization? Opinions, Debates, First Steps to the Administrative Unification of Greater Romania, 1918-1920 Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 125-136 română, engleză
articol de periodic MAIER, Valentin (autor) State Plans and the Formation of the Workforce for the "High-tech Industry" in Romania during the 1980s Istoria învăţământului 136-154 română, engleză
articol de periodic IORDACHITA, Florin (autor) Some Observations on the Final History Examination Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 154-166 română, engleză
articol de periodic STAN, Catinca-Adriana (autor) Le passe retouche au pinceau: usages des ceuvres d'art dans Ies manuels quebecois d'histoire Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 166-177 română, franceză
articol de periodic PREDA-TUDOR, Ana (autor) The Travel Story in Romanian History Textbooks Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 177-199 română, engleză
articol de periodic SANDU, Camelia (autor) The Presence of the Soviet Army in Putna County and their Maintenance (1944-1946) Miscellanea 199-212 română, engleză
articol de periodic AFTODOR, Ștefan (autor) Mihai Maxim and the Historical Research of Braila Town Miscellanea 212-221 română, engleză
articol de periodic MARCU, Ionuț (autor) Scurtă istorie a omenirii [Sapiens. A Brief History of Humankind], lași, Polirom, 2017 (Ionuț Marcu) RECENZII 221-224 română
articol de periodic NISIPEANU, Gabriela Margareta (autor) De ce este România altfel?Avatarurile excepționalismului românesc [Why Romania is Different? The Avatars of the Roman ian Exceptionalism ], Iași, Polirom, 2017 (Gabriela Nisipeanu) RECENZII 224-227 română
articol de periodic COMAN, Marian (autor) „Corpul politic" în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca modernă [The "Political Body" in the European Culture. From Middle Ages to the Modern Era], Iași, Polirom, 2017 (Marian Coman) RECENZII 227-231 română
articol de periodic AVRAM, Andrei (autor) Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea „Căpitanului" [Aufstieg und Fall des rumanischen Faschistenfuhrers, 2016], translation from German by Wilhelm Tauwinkl. București, Humanitas, 2017 (Andrei Avram) RECENZII 231-239 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Jurnal din vremea ocupației. Impresiuni și păreri personale din timpul Războiului României [Diary from the Time of Occupation. lmpressions and Personal Notices during the War of Romania], 2 vol, București, Humanitas, 2016, 2017 (Bogdan Teodorescu) RECENZII 239-244 română
articol de periodic LONGAVER, Timea (autor) Un ardelean în Marele Război. A Transylvanian in the Great War. Ein Siebenburger im Grossen Krieg Albert Porkolcib (1880-1920), Cluj- Napoca, Editura Argonaut, 2017 (Timea Longaver) RECENZII 244-247 română
articol de periodic IOSIF, Corina (autor) „Transhumanță" interbelică în Balcani. Studii și articole despre aromâni în publicațiile Școlii gustiene [Interwar "Transhumance" in the Balkans.Studies and articles in the Publications of Dimitrie Gusti Sociological School], antologie semnată de Zoltan Rostas și de Martin Ladislau Salamon, Cluj- Napoca, Editura Eikon, 2017, 295 p. (Corina Iosif) RECENZII 247-250 română
articol de periodic ln memoriam Prof. Zoe Petre 250-252 română
articol de periodic ln memoriam Prof. Mihai Pârvulescu 252-255 română
articol de periodic In memoriam Prof. Mihai Cotenescu 255-257 română