Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 46 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1999 Stenogramele sedințelor Consiliului de Ministri - Guvernarea Antonescu, anul 1999, aprilie - iunie 1941 CIUCĂ, Marcel Dumitru (editor), IGNAT, Maria (editor), TEODORESCU, Bogdan (editor)
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 TEODORESCU, Bogdan (autor) Lupta de clasă în orânduirea feudală Planuri de lecţii comentate 103-109 română
articol de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42 TEODORESCU, Bogdan (autor) Rolul cronologiei în lecția de istorie Metodica predării istoriei 141-153 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 TEODORESCU, Bogdan (autor) Politica externă a României intre 1918-1938 Planuri de lecţii comentate 193-205 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 TEODORESCU, Bogdan (autor) Făurirea Partidului Comunist Român (clasa a X-a) Planuri de lecţii comentate 191-202 română
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 TEODORESCU, Bogdan (autor) Societatea românească în perioada dintre cele două revoluții. Evoluția politică după revoluția din 1821. Mișcări sociale, organizații și societăți revoluționare (clasa a IX-a) Planuri de lecţii comentate 150-160 română
articol de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54 TEODORESCU, Bogdan (autor) Începutul relațiilor feudale pe teritoriul patriei noastre, reflectate în viața „Sfântului Gerard" Izvoare istorice comentate 141-145 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 TEODORESCU, Bogdan (autor) Matei Basarab și epoca sa Studii şi articole 24-34 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 55-56 TEODORESCU, Bogdan (autor) Discursul rostit de Mihail Kogălniceanu în ședința Adunării deputaților din 9 mai 1877 Izvoare istorice comentate 177-183
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 TEODORESCU, Bogdan (autor) Tratatele de alianță inter-românești între 1635-1659 Izvoare istorice comentate 122-128 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 TEODORESCU, Bogdan (autor) Ion Gh. Șendrulescu Miscellanea 159-160 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 TEODORESCU, Bogdan (autor) Prezent și viitor în învățământul de istorie Planuri de lecţie comentate 143-149 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 TEODORESCU, Bogdan (autor) , POPESCU, Petru-Demetru (autor) , SERBAN, Constantin (autor) In memoriam: Aurel Iordănescu 168-180 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 TEODORESCU, Bogdan (autor) Un nou început Reforma învăţămantului de istorie 5-6 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 TEODORESCU, Bogdan (autor) Secolul XX în sinteze recente Istoria secolului XX 104-109 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 TEODORESCU, Bogdan (autor) Recomandări metodice Istoria secolului XX 163-167 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Miscelaneea 249-253 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 TEODORESCU, Bogdan (autor) Masă rotundă: Învățământul preuniversitar de istorie. Bilanțul unui deceniu Puncte de vedere 209-217 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Puncte de vedere 217-225 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 TEODORESCU, Bogdan (autor) , ANDREESCU, Mihail M. (autor) Din activitatea Societății de Științe Istorice Puncte de vedere 225-233 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografia Miscelaneea 257-265 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 TEODORESCU, Bogdan (autor) Aniversarea profesorului Cronică 267-270 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Miscelaneea 253-261 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 TEODORESCU, Bogdan (autor) Românii și Europa în secolul al XVII-lea Integrare europeană şi identitate naţională 14-28 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Bibliografie 300-310 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 TEODORESCU, Bogdan (autor) Louis Roman (1925-2001) Dascălii noştrii-In memoriam 312-314 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 TEODORESCU, Bogdan (autor) Bibliografie Bibliografie 294-303 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 TEODORESCU, Bogdan (autor) 1907 Studii de Istorie 56-67 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 TEODORESCU, Bogdan (autor) Istorie universală- Istorie națională Bibliografie 257-266 română
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 TEODORESCU, Bogdan (autor) Istorie universală-istorie națională Bibliografie 304-319 română, franceză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 TEODORESCU, Bogdan (autor) Jurnal de lectură Bibliografie 330-350 română
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România TEODORESCU, Bogdan (autor) Manifestasions didactiques et scientifiques de la Societe de Sciences Historiques a Călărași Din viaţa Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 348-357 română, franceză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 TEODORESCU, Bogdan (autor) Marin Bunescu, un instituteur au temps de Spiru Haret 100 de ani de la moartea lui Spiru Haret 209-225 română, franceză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 TEODORESCU, Bogdan (autor) Jurnal de lectură Din viaţa Societăţii de Stiinţe Istorice din România 317-333 română
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 TEODORESCU, Bogdan (autor) Marin Bunescu, a teacher in the times of Spiru Haret (lI) Istoria învăţământului 137-156 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 TEODORESCU, Bogdan (autor) Pagini de istorie și învățământ, București, Lumina Tipo, 2012. (Bogdan Teodorescu) RECENZII 257-261 română
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 TEODORESCU, Bogdan (autor) Power and Opposition in the year of the Romanian Kingdom Proclamation 1914- Bilanţul vechiului regat în timpul domniei lui Carol I 21-44 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 TEODORESCU, Bogdan (autor) Dan Ioan Mureșan, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești [Ioan Basarab, a Romanian Prince at the Dawn of Wallachia], Chișinău, Editura Cartier, 2013. (Bogdan Teodorescu) RECENZII 271-277 română
articol de periodic 2015 Studii și Articole de Istorie: SAI, 82 TEODORESCU, Bogdan (autor) Higher Historical Education in Bucharest at the Beginning of Romania's Stalinization Societatea românească în ,,Epoca Gheorghiu-Dej" (1948-1965). Limitele totalitarismului 17-39 română, engleză
articol de periodic 2015 Studii și Articole de Istorie: SAI, 82 TEODORESCU, Bogdan (autor) Boierimea în Țara Românească. Aspecte politice și social-economice (1601-1654) [The Nobility in Wallachia. Political and Social-Economical Aspects (1601-165.4)], Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2014. (Bogdan Teodorescu) RECENZII 268-273 română
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 TEODORESCU, Bogdan (autor) The History of the First post-1989 History Textbooks Istoria învăţământului 118-141 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 TEODORESCU, Bogdan (autor) Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români [On the Honor Field. A History of the Duel in Romania], București, Editura Humanitas, 2016. (Bogdan Teodorescu) RECENZII 323-326 română
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 TEODORESCU, Bogdan (autor) Diseases and Sanitary Assistance in Romania, 1917-1918 Centenarul Marii Uniri (1918-2018) 51-73 română, engleză
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 TEODORESCU, Bogdan (autor) Jurnal din vremea ocupației. Impresiuni și păreri personale din timpul Războiului României [Diary from the Time of Occupation. lmpressions and Personal Notices during the War of Romania], 2 vol, București, Humanitas, 2016, 2017 (Bogdan Teodorescu) RECENZII 239-244 română
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 TEODORESCU, Bogdan (autor) The Communist Assault an the School. Early Years, 1947-1948 Istoria învăţământului 179-206 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 TEODORESCU, Bogdan (autor) At the 70th Anniversary of R.S.H.S. Miscellanea 311-317 română, engleză
articol de periodic 2020 Studii și Articole de Istorie: SAI, 87 TEODORESCU, Bogdan (autor) Ioan Berberianu and the Newspaper „Liberalul Constanței" De la război la pace la finele Primului Război Mondial (1918-1923) 7-31 română, engleză