Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic IONITA, Gheorghe I. (autor) Istoria la cele mai înalte cote ale cinstirii în anii Epocii Nicolae Ceaușescu 6-13 română
articol de periodic STEFANESCU, Stefan I. (autor) Congresul internațional de științe istorice de la Stuttgart 13-18 română
articol de periodic DUMITRASCU, Gh. (autor) , LASCU, St. (autor) Dobrogea în timpul stăpânirii otomane Studii şi articole 18-32 română
articol de periodic VLAD, Matei D. (autor) Unitatea de neam la români în cuprinsul unor tipărituri din secolele XVII-XVIII Studii şi articole 32-43 română
articol de periodic STEFANESCU, Stefan I. (autor) Marea răscoală a țărănimii române din 1784- expresie a afirmării conștiinței naționale a poporului român Studii şi articole 43-47 română
articol de periodic CIAHIR, Nicolae (autor) Problema Orientală la mijlocul secolului al XIX-lea. Războiul Crimeii. Pacea de la Paris (1856) Studii şi articole 47-57 română
articol de periodic MIHALY, Emeric (autor) Răspândirea teoriei socialismului științific în rândul studențimii române în perioada interbelică Studii şi articole 57-66 română
articol de periodic ZAMFIR, Zorin (autor) Un diplomat român despre cauzele și consecințele înfrângerii militare a Franței în mai-iunie 1940 Studii şi articole 66-76 română
articol de periodic IONESCU, Gheorghe Z. (autor) Extinderea relațiilor diplomatice ale României în perioada 1948-1955 Studii şi articole 76-85 română
articol de periodic SENDRULESCU, Ion Gh. (autor) C. A. Rosetti - militant de seamă al luptei pentru unitate și independență națională 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 85-95 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Concepția social-politică a lui C. A. Rosetti 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 95-101 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Activitatea lui C. A. Rosetti ca ministru al Instrucțiunii Publice 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 101-117 română
articol de periodic RADULESCU-ZONER, Serban (autor) C A. Rosetti, primar al Bucureștilor 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 117-122 română
articol de periodic IORDANESCU, Aurel (autor) Fundamentarea științifică a lecției de istorie Metodica predării istoriei 122-127 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) , DEMETRU POPESCU, Petru (autor) , ROMAN, Louis (autor) Planul lecției. Importanța și actualitatea sa Metodica predării istoriei 127-134 română
articol de periodic ILIESCU, Rodica (autor) Căderea Imperiului roman de Apus (476). Menținerea romanității în răsărit (clasa a V-a) Planuri de lecţii comentate 134-138 română
articol de periodic POPESCU, Elina (autor) Statul mongol (clasa a VI-a) Planuri de lecţii comentate 138-145 română
articol de periodic CRISTESCU, Octavian (autor) Destrămarea sistemului colonial al imperialismului. Probleme ale țărilor în curs de dezvoltare (clasa a XII-a) Planuri de lecţii comentate 145-150 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Societatea românească în perioada dintre cele două revoluții. Evoluția politică după revoluția din 1821. Mișcări sociale, organizații și societăți revoluționare (clasa a IX-a) Planuri de lecţii comentate 150-160 română
articol de periodic IORDANESCU, Aurel (autor) Reformele lui Dioclețian Izvoare istorice comentate 160-166 română
articol de periodic CIOBANU, Radu-Ștefan (autor) Invazia tătarilor în „Chronica Majora" de Matthew Paris Izvoare istorice comentate 166-171 română
articol de periodic BERCIU-DRAGHICESCU, Adina (autor) Cronicari din Țările române în secolele XVI-XVIII Dicţionar istoric 171-178 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Orașele- factor de creare și de răspândire a culturii în Europa Apuseană (din secolul al XII-lea până la Renaștere) În ajutorul perfecţionării 178-190 română
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Considerații privind revoluția română de la 1848 În ajutorul perfecţionării 190-20 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Participarea României la primul război mondial și caracterul ei drept. Marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz și importanța lor În ajutorul perfecţionării 205-217 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Contribuții privind regimul politic din România în anii 1918-1938. Rolul Monarhiei În ajutorul perfecţionării 217-230 română
articol de periodic MOS, Mugur (autor) Contribuții la viața și activitatea cărturarului iluminist Eufrosin Poteca (până la 1828) Figuri de dascăli 230-240 română
articol de periodic MARIN, Ionel (autor) Activitatea Organizației județene Neamț a P.C.R. în perioada 1940-1944 pentru unirea tuturor forțelor în lupta împotriva dictaturii militaro-fasciste ISTORIE LOCALĂ 240-246 română
articol de periodic STEFAN, Paun (autor) Contribuții privind istoria cluburilor socialiste la sate în județul Giurgiu ISTORIE LOCALĂ 246-252 română
articol de periodic ISAR, NICOLAE (autor) Cele mai vechi periodice ale dascălilor de la „Sf. Sava.": „Muzeul Național" și „România" Istoria învăţământului 252-261 română
articol de periodic POPA, Corneliu (autor) Manuale de istorie universală pentru învățământul gimnazial și liceal în discuția Academiei Române, până la 1929 Istoria învăţământului 261-268 română
articol de periodic MURGESCU, Bogdan (autor) O nouă reglementare de pace moldo-otomană în 1481? Din activitatea ştiinţifică a studenţilor 268-275 română
articol de periodic PRIOTEASA, Raluca (autor) Contribuții la studiul activității comisarilor de propagandă în timpul revoluției române de la 1848-1849 Din activitatea ştiinţifică a studenţilor 275-280 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) , SERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină (V) Noutăţi ştiinţifice 280-287 română
articol de periodic ILIE, Stefan (autor) Publicații recente privitoare la metodica predării istoriei (1983-1984) Noutăţi ştiinţifice 287-293 română
articol de periodic SENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Ion Dragomirescu NECROLOG 293-298 română