Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50, 1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, eveniment definitoriu în istoria contemporană a României 5-14 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) , ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Acad. Ștefan Pascu la 70 de ani 15-25 română
articol de periodic SPĂLĂȚELU, Ion (autor) Actul istoric de la 23 August 1944 din România și reflectarea lui de către diplomația țărilor din coaliția Națiunilor Unite Studii şi articole 26-34 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Aspecte privind istoria României în perioada 1948-1965 Studii şi articole 35-51 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Școlile secundare din București în perioada 1864-1877 Studii şi articole 52-70 română
articol de periodic CĂZAN, Gh N (autor) Rolul statelor mici și mijlocii în viața politică internațională Studii şi articole 71-83 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Politica Poloniei față de Moldova în anii 1683-1699 Studii şi articole 84-93 română
articol de periodic BREZEANU, Stelian (autor) Bizanțul și statele balcanice în perioada 1261-1453 Studii şi articole 94-103 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Populația - factor important al proceselor istorice (în lumina făuririi unității românești) Studii şi articole 104-113 română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion Gh. (autor) Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în înfăptuirea și desăvârșirea Unirii Principatelor 125 de ani de la Unirea Principatelor 114-121 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) București - centru al luptei pentru Unirea Principatelor 125 de ani de la Unirea Principatelor 122-127 română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Revoluția populară din 1784 de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 200 de ani de la Revoluţia Populară din 1784 128-139 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Viața și activitatea istoricului Ion I. Nistor (1876-1962) Medalion istoric 140-157 română
articol de periodic IORDĂNESCU, Aurel (autor) Schema la tablă și locul ei în economia lecției de istorie Metodica predării istoriei 158-162 română
articol de periodic CIOBANU, Radu Ștefan (autor) Relația: ora de istorie - lecția de istorie - timp Metodica predării istoriei 163-169 română
articol de periodic POPESCU, Petru Demetru (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) , ROMAN, Louis (autor) Valoarea educativă a faptelor și datelor istorice semnificative Metodica predării istoriei 170-169 română
articol de periodic CRISTESCU, Octavian (autor) Reforma, lupta împotriva dominației bisericii catolice și a absolutismului monarhic și împletirea ei cu lupta antifeudală a forțelor progresiste (clasa a XI-a) Planuri de lecţii comentate 177-181 română
articol de periodic MUGUR, Moș (autor) Formarea și dezvoltarea proletariatului (până la 1871) (clasa a XII-a) Planuri de lecţii comentate 182-190 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) Făurirea Partidului Comunist Român (clasa a X-a) Planuri de lecţii comentate 191-202 română
articol de periodic POPESCU, Petru Demetru (autor) Proclamația lui Wilhelm de Orania din 31 august 1568 Izvoare istorice comentate 203-209 română
articol de periodic OPRESCU, Paul (autor) Hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 noiembrie/1 decembrie 1918 Izvoare istorice comentate 210-215 română
articol de periodic SCURTU, Ioan (autor) Declarația Blocului Național Democrat (20 iunie 1944) Izvoare istorice comentate 216-219 română
articol de periodic PREDA, Florența (autor) Orașele romane din Dacia Dicţionar istoric 220-229 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Orașul medieval în Europa apuseană În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 230-243 română
articol de periodic CAZAN, Florentina (autor) Mitul regalității medievale, expresie a tradiției populare reflectată în mentalul colectiv În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 259-267 română
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Onisifor Ghibu, pedagog militant și luptător pentru înfăptuirea Marii Uniri Figuri de dascăli 268-275 română
articol de periodic IONESCU, Gh. T. (autor) Lupta forțelor democratice din județul Dâmbovița pentru smulgerea puterii din mâinile reacțiunii ISTORIE LOCALĂ 276-285 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină (IV) Noţiuni ştiinţifice 286-294 română
articol de periodic ILIE, Ștefan (autor) Bibliografie selectivă a Metodicii istoriei (1982-1983) Noţiuni ştiinţifice 295-301 română
articol de periodic ȘTEFAN, Ion Gheorghe (autor) Dumitru Braharu NECROLOG 301-302 română
articol de periodic De la conștiința de neam la conștiința națională. Condițiile istorice care au favorizat desăvârșirea procesului În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 244-258 română