The end of the Bronze Age and the beginning of the Early Iron Age in SW Romania, N Serbia and NW Bulgaria. A short review

 • TITLU în română: Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului timpuriu în sud-vestul României, nordul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei. O scurtă revizuire
 • Subiect: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor şi principalele categorii de materiale identificate la Cruceni (necropolă de incineraţie), Timişoara - ”Fratelia” (necropolă de incineraţie), Bobda, Susani, Cornuleţ, Fizeş, Caransebeş - ”Balta Sărată”, Slavonia, Wojvodina, Privlaka-Gradina etc. Principalele categorii de materiale sunt reprezentate de: ceramică, unelte, podoabe, armament etc. Piesele reprezintă fie inventar funerar, fie tezaure sau depozite.
 • Limba de redactare: engleză
 • Secţiunea: ARHEOLOGIE - ISTORIE
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Editura Academiei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1995
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVI; nr. în TOM: 1-2; anul 1995
 • Paginaţia: 138
 • Pagina: 99
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 36   >  >|