Criterii căutate

  • An de publicare: 1983

Sumarul căutării

  • 1834 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
1983 Acta Musei Napocensis, XX LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar în România .3-32 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania 33-57 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Ioan (autor) Cetatea de la Căpîlna în sistemul defensiv al statului dac 59-66 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Die klientel-revolkerung in Muntzenien (I-3 Jh. U.Z.) 67-84 germană
1983 Acta Musei Napocensis, XX DIACONESCU, Alexandru (autor), ISAC, Dan (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Principia castrului de la Gilău 85-101 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XIV) - Inscripții din Apulum 103-111 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FERENCZI, Istvan (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea II-a) 113-129 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor) Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăștur 131-146 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP IOAN, Aurel (autor) Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului pînă în veacul al XV-lea 147-154 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania 155-171 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VAJDA, Ludovic (autor) Din istoricul minei Bălan 173-186 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CORDOȘ, Nicolae (autor) Din istoricul elaborării și tipăririi "Replicii" 187-212 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX KAKUCS, Lajos (autor) Învățămîntul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 213-230 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia (autor) Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX LEICU, Ioan (autor) C. Dobrogeanu-Gherea - teoretician și strateg marxist al social-democrației române 241-256 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX STAN, Constantin (autor) Participarea studenților bucureșteni la mișcarea memorandistă 257-272 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul zăzboi mondial 273-292 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) 293-311 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BODEA, Gheorghe (autor) Date despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat (1921-1923) 313-334 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) 335-356 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri neolitice la Țaga 359-370 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia 371-382 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MOGA, Vasile (autor) Sur la religion groco-romaine, telle qu'elle se reflete dans la sculpture d'Apulum 383-390 franceză
1983 Acta Musei Napocensis, XX ALICU, Dorin (autor) Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 391-396 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor) Mercurius de la Gherla 397-404 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) 405-432 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX COCIȘ, Sorin (autor), NEMEȘ, Emil (autor) Fibule romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 433-449 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PETCULESCU, Liviu (autor) Prinzătoare de teacă romane din Dacia 451-466 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP, Constantin (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 467-484 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BĂLĂNESCU, Dana (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (III) 485-488 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BEJAN, Adrian (autor) Necropola de înhumație de sec. VIII-IX e.n. de la Timișoara - Podul Modoș 489-498 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre (autor) Cîteva observații privind cercetarea arheologică a așezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu 499-507 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX UZUM, Ilie (autor) Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) 509-520 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GYULAI, Paul (autor), PALKO, Attila (autor), PAP, Francisc (autor) Atelier de falsuri monetare în Cetatea Lita 521-525 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Roșca Grigorie, contribuții privind participarea sa la realizarea programului de construcții din epoca domniilor lui Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu 527-530 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PAP, Francisc (autor) Obiecte de uz casnic și personal în importul clujean (prima jumîtate a sec. XVII) 531-536 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP, Viorica (autor) Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea II) 537-540 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DORNER, Anton (autor) Epidemia de ciumă în Scaunul Orăștie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 541-550 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ACHIM, Valeriu (autor) Reflectarea conștiinței naționale a românilor în presa din nord-vestul țării (1848-1918) 551-459 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Ioana (autor), DANI, Ioan (autor) Documente privind întărirea lergăturilor culturale dintre românii transilvăneni și bucovineni în anii sbsolutismului restaurat 561-574 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BORUGĂ, Elena (autor) Legăturile asociației "Astra" cu Banatul în perioada 1861-1895 575-584 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POPA, I. (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina 585-492 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GROZA, Liviu (autor) Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariuțiu și generalul Mihail Trapșa 593-598 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George (autor) Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani 599-606 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FAUR, Viorel (autor) Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi și libertate națională 607-615 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUPEA, Ioan (autor) Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 615-638 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul asigurărilor muncitorești din Romania (1918-1920) 639-646 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor), COMȘA, Daniela (autor) Senatul Național Român din Ardeal (I) 647-662 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ȘTEIU, Nicolae (autor) Frămîntări țărănești oglindite în publicațiile"Huedinul" și "Revista Glasul Moților" (1925-1927) 663-668 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDOS ANNA, Maria (autor), BUNTA, Petru (autor) Procese antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) 669-694 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică, prezența activă a universiarelor clujene 695-700 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) C. Daicoviciu, bursier la Roma 701-704 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Un manuscris inedit al lui Constantin Daicoviciu 705-708 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FERENCZI, Istvan (autor) Încercări de înfințare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc 711-723 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDOS ANNA, Maria (autor), MIREL, Maria (autor) Preocupări ale Muzeului Ardelean pentru conservarea și restaurarea bunurilor muzeale 725-734 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) 735-742 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FLORESCU, Radu (autor) Cercetarea științifică în muzeu 743-750 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Aspecte ale eficienței turismului axat pe valorificarea monumentelor istorice 751-754 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Din colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei - donația Torma Karoly - 755-762 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PORUMB, Marius (autor) Vechi inscripții românești din Transilvania 763-770 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) 771-782 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din Maramureș 783-802 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Tipărituri timișorene I. (1762-1830). Contribuții la bibliografia națională veche 803-814 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FURDUI, Titus (autor) Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania 815-821 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Xilogravurile lui Claicu de la Blaj (1751-1752) 823-842 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii stești din Comitatul Cluj (sec. XIX) 843-847 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDOS, Alexandru (autor) Un vechi instrument de calcul 849-852 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IGNA, Aurelia (autor) Investigațiile biologice în serviciul cercetării arheologice (IV) 853-857 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Analiza faunistică a materialului din așezarea Coțofeni de la Bocșa - "Colțan" (județul Caraș-Severin) 859-866 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PETRUȘAN, Augustin (autor) Restaurarea și conservarea unei teci de sabie celtică de la Apahida (județul Cluj) 867-872 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CĂDARIU, Florica (autor), CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macoviște (județul Caraș-Severin) 873-880 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IGNA, Aurelia (autor), STĂNESCU, Elena (autor), TAMAȘ, Raland (autor) Invluența unor produse chimice asupra insectelor implicate în deteriorarea textilelor de muzeu 881-887 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Neron - Cizek Eugen 893-893 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor) Forum Claudii Vallensium. La ville romaine de Matigny - Wible Francois 895-896 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor) Romische Inschriften in der Schweitz - Walser Gerold 897-898 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor) Inscriptions romaines de la province de Lugo - Arias Felipe, Le Roux Patrick. Tranoy Alain 899-901 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații și note critice cu specială privire la partea istorică a monografiei Etnogeneza Romanilor - I.I. Russu 903-916 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX WOLF, Rudolf (autor) Trecutul nostru comun. Despre conviețuirea rurală și urbană a românilor, maghiarilor, germanilor și slavilorde sud în feudalism - Binder Pal 917-919 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX WOLF, Rudolf (autor) Gabriel Bethlem (1613-1629) - Bunta Petru 920-921 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DORNER, Anton (autor) Tetyi Peter naploja. Eloszoval es magyarozo jegyzetekkel kozzeteszi 923-924 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Biserici sală gotică din nordul Transilvaniei - Popa Corina 925-926 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PORUMB, Marius (autor) Pictura murală maramureșeană. Meșteti zugravi și interferențe stilistice - Pop-Bratu Anca 927-928 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Banca "Albina" din Sibiu. Instituție națională a românilor transilvăneni (1871-1918) - Drecin Mihai 929-930 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale (1894-1914) 930-932 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) A kisantant (1920-1938) - Adam Magda 932-935 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu (autor) Al VIII-lea Congres internațional de Epigrafie greacă și latină 937-939 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BENEA, Doina (autor) Bogdan Soultov (1930-1982) 941-941 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia (autor) Anna Maria Ardos (1935-1983) 943-943 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-14 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEMETI, Ioan (autor) Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri Coțofeni în bazinul someșan(Someșuri, Crasna, Almaș) 61- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAKO, Eva (autor) Repertoriul topografic al epocii bronzului și Hallstattului timpuriu în județul Sălaj 69- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) Tezaurului de la Cuceu. Contribuții la studiul circulației monetare în nordul Daciei preromane în sec. I î.e.n. 101- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BAJUSZ, Istvan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor) Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1980-1982 119- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII MATEI, Alexandru (autor) Venus de la Porolissum 149- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria militară a Daciei romane 3. Cohors II Britannica de la Romita 153- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GUDEA, Nicolae (autor), LANDES, Amalia (autor) Propuneri pentru o reconstituire grafică a castrului roman de pe Pomăt (Prorolissum) I. Clădirea comandamentului 159- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GUDEA, Nicolae (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Mortare romane de la Porolissum. Castrul de pe Pomăt 185- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII STOICOVICI, Eugen (autor) Inele de sticlă de la Porolissum 195- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Răscoala din anul 1514 în părțile sălăjene 199- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) O familie voievodală românească din districtul cetății Chioar în secolul al XVI-lea 207- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII SIPOS, Gabor (autor) Pocalul de la Crasna. Date privind emigrația curuților în Țara Românească și Moldova 213- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CHIRILĂ, Eugen (autor), DUDĂU, Oltea (autor) Tezaurul monetar de la Tîlmăcel sec. XVII-XVIII 219- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII KOVACH, Geza (autor) Un meșteșug tradițional din Zalău. Statutul breslei dîrstarilor 223- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BELU, Sabin (autor) Cîteva concluzii pe marginea unor studii privind istoria așezărilor românești din Munții Apuseni în Evu Mediu de la M-ții Metalici la M-ții Mezeș) 241- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII WOLF, Rudolf (autor) Formarea și evoluția domeniului cetății Șimleu pînă la sfîrșitul secolului al XVII-lea 249- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII FIROIU, Dumitru (autor) Dieta românească de la Sibiu (1863-1964) și locul ei în istoria politică a Transilvaniei 275- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOMOLE, Ioan (autor) Momente ale luptei românilor din Țara Silvaniei pentru drepturi politice și menținerea ființei lor naționale la începutul secolului al XX-lea 291- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ABRUDAN, Paul (autor) Din însemnările participanților la lupta pentru unirea Transilvaniei cu Romania la 1 decembrie 1918 295- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BATHORI, Ludovic (autor) Transformăti sociale în comuna Gîrbou (jud. Sălaj) după primul răuboi mondial. Reformă agrară (1919-1926) 311- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ROBESCU, Gheorghe (autor) Regiunea minieră Baia Mare în anii marii crize economice de supraproducție (1929-1933) 321- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GRAD, Cornel (autor) Starea de spirit a populației, autorităților și armatei din Ținutul Someș în vara anului 1940 333- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII DUȚU, Alexandru (autor) Luptele duse de Armata 4 Română pentru eliberarea teritoriului județului Sălaj (istoric și actual) 363- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date noi despre populația României afectată și cedată prin Dictatul de la Viena. Populația Sălajului 389- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Continuitatea activității rețelei bancare românești pe teritoriul cedat prin Dictatul de la Viena, opțiune politică, național patriotică. Rolul băncilor sălăjene 422- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Lupta pentru continuitatea activității copoperativelor populației românești din nord-vestul țării, componentă a rezistenței antihortiste. ! X- 1940- 25.X.1944. Cooperația sălăjană 448- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GORON, Doru (autor) Adeziunea maselor populare sălăjene față de actul de proclamare a Republicii Populare Române 505- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII HOSSU, Valer (autor) Istoricul localității Răstoci (IV) 511- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII POP, Ana (autor) Restaurarea și conservarea unei piese arheologice atacate de boala bronzului 535- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CÎNDA, Ana (autor) Carte veche românească în județul Sălaj (III) 539- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOȘA, Viorel (autor) Aspecte din viața și activitatea patriotului sălăjan Alimpiu Barbulovici 589- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GHIBU, Octavian (autor) Politica școlară a lui Onisifpr Ghibu în anii 1910-1914 și învățămîntul românesc sălăjan 599- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII DĂRĂBAN, Valentin (autor) Onisifor Ghibu și liceul "Simion Bărnuțiu" din Șimleu Silvaniei 627- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII HOSSU, Valer (autor) Tradiții cărturărești în Chioar înainte de 1700 635- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind acțiunile intelectualilor sălăjeni pentru sprijinirea "Școlii Populare" din Șimleu Silvaniei în deceniulnouă al secolului trecut 639- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII PENEA, Ionel (autor) Școala de agricultiră din Șimleu Silvaniei, veche instituție de învățămînt agricol în Sălaj 653- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul arhitecturii populare din Sălaj la începutul secolului al XX-lea 663- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII GOIA IOAN, Augustin (autor) Tehnici tradiționale de măsurare și repartizare a produselor lactate în cadrul păstoritului agricol local din zona Meseș, județul Sălaj 685- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII MUSCA, Ioan (autor) Procedee tradiționale de pescuit cu uneltele din plasă pe cursul sălăjan al Someșului 696- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Practici culturale de regionalizare a spațiului social. Forme de complementaritate a statusurilor sociale ale tineretului în timpul sîrbătorilor de iarnă 707- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII FILIP, Ioan (autor), ȘIȘTEANU, Gheorghe (autor) Noi date statistice privind cetele de feciori colindători în unele localități ale județului Sălaj 723- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CRIHAN, Eugen (autor) Motive arhaice în colinzile din Sălaj 727- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BAJUSZ, Istvan (autor) Piese de argintărie de cult din Sălaj III 737- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CIOCIAN, Ioan (autor), ZEBASCINSCHI, Corneliu (autor) Biserica-monument din Domnin (jud. Sălaj). Considerații asupra vechimii și particularităților arhitectonice 743- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LUCĂCEL, Vasile (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1982 759- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII CHEZAN, Dumitru (autor), ONIȚ, Alexandru (autor) In memoriam. Vasile Lucăcel 762-764 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii CĂTUNEANU, Ion (autor) Amintiri despre profesorul Dionisie Linția 3-5 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii GROSSU, Alexandru V (autor) Amintiri despre Dionisie Linția 7-10 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii VASILIU, George D (autor) Dionisie Linția și raporturile sale cu Societatea Naturaliștilor din România 11-15 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii PAPADOPOL, Aurel (autor) Considerații asupra importanței științifico-muzeale a colecției și a unor lucrări ornitologice ale lui Dionisie Linția 17-21 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii GABROVNIK, Boris (autor) Contribuția lui Dionisie Linția la organizarea colecției ornitologice din Vârșeț-Iugoslavia 23-33 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KISS, Andrei (autor) Dionisie Linția (1880-1952), ornitolog bănățean 35-58 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KOHL, Ștefan (autor) Considerații la cunoașterea ornitofaunei din Munții Călimani 59-79 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KLEMM, Werner (autor) Problema stațiunii ornitologice în Delta Dunării 81-86 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KISS, Andrei (autor), PAȘCOVSCHI, Sergiu (autor) Unele particularități ale penajului șoimilor Faleo peregrinus Tuns și Faleo cherrug. Danubialis Kleimschm din Banat 87-91 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii CĂTUNEANU, Ion (autor) Vedere generală asupra expansiunii și cuibăritului drepnelei mari Apus melba L din România 93-98 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KORODI-GAL, Ioan (autor) Studiu comparativ asupra hranei creșterii puilor și importanței economice a unor turdide din România 99-107 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii RADU, Dimitrie (autor) Observații privind comportamentul vrabiei spaniole (Passer hispaniolensis Temm.) în România 109-115 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii BERES, Iosif (autor) Ornitocenoza unui trup de pădure izolat din Maramureș 117-122 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii RADU, Dimitrie (autor) Reproducerea în captivitate a șoimulețului-de-seară (Falco vespertinus L.) pentru prima dată în România 123-131 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii BEKASI, Jozsef (autor), KISS, Botond (autor) Date noi privind hrana ciorilor crice (Corvus cornix L.) în Delta Dunării 133-140 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii STĂNESCU, Dan (autor) Avifauna Histriei 141-146 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii RADU, Dimitrie (autor) Dezvoltarea postembrionară a ciufului de pădure (Asio otus L.) 147-157 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii MOLNAR, Lidia (autor) Date privind cuibăritul cocoșarului (Turdus pilaris L.) în Mestecănișul de la Reci, județul Covasna 159-162 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii HEINZ, Neumann (autor) Contribuții la cunoașterea biologiei și ecologiei albinăritului (Meros aplaster L.) 163-179 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii BARBU, Alexandru (autor), CIOCHIA, Victor (autor) Avifauna Țării Bârsei, ieri și azi, privită prin intermediul colecției ornitologice Hausmann 181-194 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KALABER, Ladislau (autor) Contribuții la cunoașterea autecologiei șorecarului comun (Buteo buteo L.) și a dezvoltării sale postembrionare 195-209 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii WEBER, Peter (autor) Date noi despre apariția speciei Vanellus leucura în România 211-212 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii SZABO, Iosif (autor) Hrănirea păsărilor răpitoare în timpul iernii 213-216 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor), MUNTEANU, Dan (autor) Modificări induse de lacurile de acumulare în structura și dinamica avifaunei 217-225 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii ATILLA, gombos (autor), KOHL, Ștefan (autor), KONYA, Istvan (autor), SZOMBATH, Istvan (autor), ZOLTAN, Szombat (autor) Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Izvorul Mureșului și Arad în 1971 227-237 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii MIHALCIUC, Mihai (autor) Exemplare deosebite în colecția Secției de Științe ale Naturii a Complexului Muzeal Vrancea 237-242 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KOHL, Ștefan (autor), KONYA, Istvan (autor), SZOMBATH, Zoltan (autor) Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Izvorul Mureșului și Arad în 1978 243-251 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii MUNTEANU, Dan (autor) Caracterizarea avifaunistică a Văii Cernei 253-257 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii ACSÎN, Ion (autor), CIOCHIA, Victor (autor) Dinamica avifaunei Rezervației de dune marine de la Agigea, județul Constanța 259-269 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii LORINCZ, Ladislau (autor) Metode de preparare a păsărilor din secolul al XVIII-lea 271-274 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii HEINZ, Neumann (autor), KISS, Andrei (autor) O colonie de stârci la barajul Murani, județul Timiș 275-277 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii KISS, Andrei (autor), LIBUS, Andrei (autor) Un nou exemplar de Aix Sponsa în România 279-232 română
1983 Analele Banatului, I, seria Științele Naturii Cuprins Cuprins 283-284 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Omagiu președintelui .11-17 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GIURESCU, Dinu (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte 19-20 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X IONESCU, Vasile (autor) 90 de ani de la crearea primului partid politic al clasei muncitoare 21-32 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția mișcării muncitorești și socialiste din Bucovina la desăvîrșirea unității statului național român 33-49 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X LEU, Paul (autor) Conștința originii etnice românești în familia Porumbescu 51-61 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CIONCA, Nina (autor) O disertație a lui Ciprian Porumbescu - "Muzica antică a romanilor" 63-67 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRLAN, Nicolae (autor) Colecțiunea de cîntece sociale a lui Ciprian Porumbescu 71-102 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Ciprian Porumbescu inedit 103-104 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MEDAN, Virgil (autor) Originea folclorică a Baladei lui Ciprian Porumbescu 105-108 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CENUȘĂ, Mircea (autor) Mircea Porumbescu și Brașovului 109-116 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X FOIT, Grigore (autor) Un album îndoliat 117-126 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X DIMITRIU, Eugen (autor) Contribuții la răspîndirea operei lui Ciprian Porumbescu 127-146 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRLAN, Nicolae (autor) Iraclie Porumbescu (O prezentare monografică) II 147-170 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X AVRAM, Mircea (autor) Cîteva scrisori ale lui Iraclie Porumbescu în colecțiile Bicliotecii "Astra" din Sibiu 171-174 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRLAN, Nicolae (autor), DIMITRIU, Eugen (autor) Colecția de proverbe și zicători a lui Iraclie Porumbescu 175-185 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GOROVEI, Ștefan (autor) Note de istorie medievală suceveană 187-227 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Rolul Sucevei în desfășurarea unor evenimente internaționale între anii 1385 și 1387 229-234 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava 245-260 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X IGNAT, Mircea (autor) Vestigiile geto-dacice de la Zvoriștea și semnificația lor 383-418 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X POPESCU, Cristian (autor) Ban - repere cultural-politice pentru istoria unui cuvînt 419-429 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Date istorice și arheologice despre biserica catolică din Baia 431-454 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina (desetina) de porci în Moldova în secolele XV-XVIII 455-470 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor), ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X NEGURĂ, Ion (autor) Industria, meseriile și sistemul financiar-bancar în Bucovina sub stăpănirea habsburgică 531-551 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X IACOBESCU, Mihai (autor) Preocupări de istorie națională în Bucovina: Revoluția de la 1848 reflectată în gazeta "Bucovina" (1848-1850) 553-570 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Aspecte privind situația proprietății funciare în zona Rădăuților la jumătatea secolului XIX-lea 571-578 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MIRON, Vasile (autor) Contribuția județului Suceava la cucerirea independenței de stat a României 579-598 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X COCUZ, Ioan (autor) Viața politică românească în Bucovina (1900-1914) 599-635 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X IRIMESCU, Gavril (autor) Aspecte ale luptei greviste a muncitorilor mineri din Bucovina în perioada interbelică (III) 637-649 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X TOMA, Alexandru (autor) Conceptul de societate socialistă multilaterală dezvoltată 651-658 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BRAICU, Doina (autor) Circulația unei carți românești din secolul al XVII-lea, pe meleaguri bucovinene și transilvane 659-662 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava (prima jumătate a secolului al XVIII-lea) - catalog 663-708 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X DAN, Ilie (autor) Sextil Pușcariu și literatura română veche 709-724 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Însemnări despre poezia lui Teodor Robescu 725-730 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CANTEMIR, Traian (autor) Coordonatele prozei lui Vasile Țîgănescu 731-738 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X HRIȚCU, Dumitru (autor) O corespondență a lui Eftimie Murgu cu Neofit Scriban 739-751 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X COCUZ, Ioan (autor) Documente inedite privind legăturile culturale și politice dintre românii din Bucovina și Romania, la sfîrșitul secolului al XIX-lea 753-761 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X SIBECHI, Gheorghe (autor) Mihail Cuciuran (1819-1844) - Contribuții biografice 763-768 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Un bucovinean de altădată: Emanuil Grigorovitză 769-778 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X DIMITRIU, Eugen (autor), FROICU, Petru (autor) Petru Liviu Marian - La centenarul nașterii scriitorului 779-799 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X FOIT, Grigore (autor) Sculptorul Ioan Gheorghiță 801-809 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CATARGIU, Zenovia (autor) Investigații metalografice asupra unor piese medievale rezultate din cercetările arheologice efectuate în județul Suceava 811-816 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JELESNEAC, Mihail (autor) Date noi asupra formei inițiale a ripidei de la Putna evidențiate în cursul procesului de restaurare 817-826 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRCIUMARU, Marin (autor) Noi determinări de semințe carbonizate și impresiuni de semințe descoperite în straturile arheologice din Moldova 827-834 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Un mormînt din perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava 835-840 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘADUESCHI, Paul (autor), ȘOVAN, Octavian-Liviu (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Mihălășeni, județul Botoșani 841-846 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X MITREA, Ioan (autor) Etnogeneza romanilor în opera lui Vasile Pîrvan 847-851 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CEREDAREC, Nicolae (autor) Exploatarea minelor de cupru de la Fundu-Moldovei în timpul stăpînirii austrice 853-856 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BUCEVSCHI, Ștefan (autor) Bucovina într-un album omagial al congregației mechithariste din Viena 857-863 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor), MEWES, Eugen (autor) Al VII-lea Simpozion național de istorie agrară a României - manifestare de prestigiu în viața științifică suceveană 865-874 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) Aspecte ale civilizației medievale românești în secolele XIII-XVII 875-881 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor) Activitatea de evidență, cercetare și valorificare cultural-educativă desfășurată de Muzeul Județean în anul 1983 883-892 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Neoliticul din România - Comșa Eugen 893-895 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est- carpatic în secolele II-IV - On Ioniță 896-897 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X JUCAN, Grațian (autor) Jocuri populare bucovinene 898-898 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRLAN, Nicolae (autor) Studii de literatură 899-900 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X DIMITRIU, Eugen (autor) Proiecții în timp. Amintirile unui cineast. 901-902 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CANTEMIR, Traian (autor) Cartea de piatră - Camilar E. 903-904 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRLAN, Nicolae (autor) Valori bibliofile din patrimoniul cultural-național - cercetare și valorificare I 905-906 română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 GERMANN, Carol (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RESCH, Friederiche (autor) Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf 35- română
1983 Banatica, 7 MOROZ-POP, Maria (autor) Plastica vinciană din așezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiș) 53- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius (autor) O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1983 Banatica, 7 GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
1983 Banatica, 7 ROGOZEA, Petru (autor) Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat 139- română
1983 Banatica, 7 GUDEA, Nicolae (autor), MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană 151- română
1983 Banatica, 7 BENEA, Doina (autor) Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII 203- română
1983 Banatica, 7 BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
1983 Banatica, 7 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
1983 Banatica, 7 STOICOVICI, Eugen (autor) Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale 239- română
1983 Banatica, 7 UZUM, Ilie (autor) Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
1983 Banatica, 7 ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
1983 Banatica, 7 TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) 311- română
1983 Banatica, 7 SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești 321- română
1983 Banatica, 7 CIULEI, Gheorghe (autor) Cauze penale în evul mediu în Banat 333- română
1983 Banatica, 7 LUCACI, Ion (autor), POPA, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
1983 Banatica, 7 GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Mihail Trapșa 345- română
1983 Banatica, 7 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 351- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor) Mărturii pe peliculă 365- română
1983 Banatica, 7 PELIGRAD, Dumitru (autor) 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor 371- română
1983 Banatica, 7 DOBRESCU, Victor (autor) Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) 375- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor) Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
1983 Banatica, 7 ȘERBAN, Ion (autor) Dun presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian și ocupația hitleristă 393- română
1983 Banatica, 7 MIOC, Damaschin (autor) Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici 397- română
1983 Banatica, 7 OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat 409- română
1983 Banatica, 7 HILLINGER, Nicolae (autor) File din istoria unei școli bicentenare 427- română
1983 Banatica, 7 LEU, Valeriu (autor), ZEBERCA, Vasile (autor) Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) 433- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
1983 Banatica, 7 MOROZ-POP, Maria (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților din județul Timiș din paleolitic și pînă în Evul Mediu 469- română
1983 Banatica, 7 GOG, Octavian (autor), RĂILEANU, Constantin (autor) Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare 491- română
1983 Banatica, 7 OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean 509- română
1983 Banatica, 7 CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de minier de la începutul secolului al XX-lea 535- română
1983 Banatica, 7 BURGER, Alice (autor) Late circulation money in south Pannonia - Burger Alice 539- română
1983 Banatica, 7 DONOIU, Ion (autor) Efigii feministe pe monedele romane - Donoiu Ion 541- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română
1983 Carpica, XV FLOREA, Vasile (autor) 65 de ani de la făurirea statului național unitar român .7-20 română
1983 Carpica, XV BERCIU, Dumitru (autor) Despre personalitatea lui Vasile Pârvan 21-26 română
1983 Carpica, XV VULPE, Radu (autor) Amintiri despre Vasile Pârvan 27-30 română
1983 Carpica, XV DAICOVICIU, Hatrian (autor) Daco-geții în opera lui Vasile Pârvan 31-38 română
1983 Carpica, XV MITREA, Bucur (autor) Izvoarele numismatice în opera lui Vasile Pârvan 39-45 română
1983 Carpica, XV VASILIEV, Valentin (autor) Problema scitică în opera lui Vasile Pârvan 47-50 română
1983 Carpica, XV BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Vasile Pârvan și studiile sale de istorie medievală Româneasc 51-58 română
1983 Carpica, XV BELCIN PLEȘCA, Cornelia (autor) Unele probleme de etnologie în opera lui Vasile Pârvan 59-67 română
1983 Carpica, XV DOOD-OPRIȚESCU, Ann (autor), MITREA, Ioan (autor) Sceptrul de piatră de la Mogoșești-Siret, județul Iași. Problema originii și datării 69-95 română
1983 Carpica, XV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei de cultura „Noua”, descoperită în stațiunea de la Cavadinești (jud. Galați) 97-103 română
1983 Carpica, XV DUMITRAȘCU, Server (autor) O nouă cultură arheologică protoistorică recent descoperită și studiată: cultura Biharea (Br. C D – Ha A1) 105-116 română
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan (autor) Deux tombes du VI-Ve siècle a.n.è., decouvertes a Mileștii de Sus, le departement de Bacău 117-124 franceză
1983 Carpica, XV BUZDUGAN, Constantin (autor) Fortificații geto-dacice în Moldova 125-130 română
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan (autor) Descoperirile geto-dace, din sec. I î.e.n.-sec. I e.n. de la Florești, județul Bacău 131-136 română
1983 Carpica, XV MIRIȚOIU, N. (autor), UDRESCU, M. (autor) Expertiza materialului osteologic descoperit la Florești, jud. Bacău 137-139 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
1983 Carpica, XV EMINOVICI, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor) Cercetările arheologice de la Pîrîul Boghii-Pîrgărești 153-162 română
1983 Carpica, XV CANTEMIR, Traian (autor) Viziune modernă în opera lui Miron Costin 163-168 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Un document inedit privind ajutorința de iarnă în Moldova în anul 1794 183-185 română
1983 Carpica, XV ZAHARIA, Dumitru (autor) Raporturile dintre proprietari-aredndași și țăranii din ținutul Bacău în anul 1848 187-197 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Informații privind exploatarea pădurilor, transportul și comercializarea lemnului în Moldova între anii 1774 și 1832 199-208 română
1983 Carpica, XV MARINOVICI, Victor (autor) Contribuții la cunoașterea începuturilor învățământului public sătesc în județul Bacău (1858-1865) 209-217 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Războiul de independență oglindit în medalistică și piese decorative aflate în colecțiile muzeului băcăuan 219-228 română
1983 Carpica, XV MARIN, Ionel (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Valea Bistriței până în anul 1921 229-243 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Fichitești-Podu Turcului, jud. Bacău 245-253 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel (autor) Mătăhălile din Prăjești, județul Bacău – un obicei de primăvară mai puțin cunoscut 255-264 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Radu Vulpe (1899-1982) 265-268 română
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola daco-romană de la Locusteni - Popilian Gheorghe 269-273 română
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de arheologie)Ioniță) – Preda C. 275-278 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetări arheologice privind habitatul medieval rural din bazinul superior al Șomuzului Mare și al Moldovei (secolele XIV-XVII) - Matei M, Emandi Emil, Monoranu O. 279-282 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1982 283-290 română
1983 Cercetări Arheologice, VI GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XX română, franceză, engleză, spaniolă
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru 3-22 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile efectuate la Brăneț, în așezarea Glina 23-29 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul "Ochiul lui Velicu", com. Valea Argovei, jud. Călărași 31-43 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia 45-50 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian (autor), CRISTOCEA, Spiridon (autor), SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 51-76 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), SCORȚARU, Ștefan (autor), VATAMANU, Ion (autor) Ansamblul reședinței feudale de la Giulești, jud. Suceava 79-93 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95-108 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Pia Petrii (Orașul de Floci) în 1981 109-110 română
1983 Cercetări Arheologice, VI ISĂCESCU, Constantin (autor) Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierșinți-Tărg, jud. Ialomița 111-121 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI FILIPESCU, Bogdan (autor) Stațiunea arheologică Malu Roșu-Fierbinți, jud. Ialomița 123-131 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 133-139 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI GALBENU, Doina (autor) Așezarea de tip Sălcuța de la Almăjel, jud. Mehedinți 143-158 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI BOLOMEY, Alexandra (autor) Noi descoperiri de oase umane într-o așezare cuteniană 159-173 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI LEAHU, Valeriu (autor) Tracii carpato-dunăreni în marile migrații egeene 175-204 română (rezumat în engleză)
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George (autor) Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205-208 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George (autor), ZORZOLIU, Traian (autor) O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209-223 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Vechi etape de locuire medievală în zona ansambulului Stelea din Tîrgoviște 225-230 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com. Vărădia, jud. Caraș-Severin 231-238 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Unele opinii privind așezarea sașilor la Baia în lumina cercetărilor arheologice 239-258 română (rezumat în germană)
1983 Cercetări Arheologice, VI BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Tezaurul monetar de la Netezi, jud. Neamț 259-260 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI Cuprins 269-278 română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
1983 Cercetări Numismatice, V Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 2-4 română
1983 Cercetări Numismatice, V ILIESCU, Octavian (autor) Stadiul economiei monetare a societății geto-dacice în a doua jumătate a sec. al II-lea î.e.n. / La stade de l’économie monétaire dans la société géto-dace Durant la seconde moitié du IIème siècle av.n.e. / The level of the monetary economy of the Geto-Dacian society in the second half of the 2nd century B.C. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 7-24 română
1983 Cercetări Numismatice, V BERINDEI, Dan (autor) Contribuții privitoare la colecția de monede „traiane” a lui Cezar Bolliac / Contributions relatives à la collection de monnaies ”trajanes” de Cezar Bolliac / Contributions concerning Cezar Bolliac`s coin collection form the emperor Trajan. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 25-31 română
1983 Cercetări Numismatice, V DIACONU, Petre (autor) Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea / Sur la date de l’enfouissement de trésor de Suluc, dép. de Tulcea / Over the Bearing Moment of the Hoard from Suluc, Tulcea County Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 33-38 română
1983 Cercetări Numismatice, V CONOVICI, Nicolae (autor) Noi descoperiri monetare în perimetrul davei getice de la Piscul Crăsani / Nouvelles découvertes monétaires dans l’aire de la ”dava” Gète de Piscul Crăsani / New monetary finds from the Getic fortress of Piscul Crăsani. Numismatică antică (Numismatique Antique, Ancient Numismatic) 39-50 română
1983 Cercetări Numismatice, V BEJAN, Adrian (autor) Documente privind conținutul și componența descoperirilor monetare de la Deta, jud. Timiș în anii 1880-1881 / Documents relatifs au contenu et à la composition des découvertes monétaires de Deta, dép. de Timiș, des années 1880-1881 / Documents regarding the composition of the monetary finds from Deta, Timiș county, 1880-1881. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 53-67 română
1983 Cercetări Numismatice, V CÎRSTOCEA, Spiridon (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul de monede medievale românești și bizantine din sec. XIV-XV descoperit la ansamblul feudal de la Glavacioc, jud. Argeș / Le trésor de monnaies médiévales roumaines et byzantines des XIVe-XVe siècles découvert dans le complexe féodal Glavacioc, dép. de Argeș / Medieval Romanian and Byzantine Coins Dated in the 14th-15th Centuries Found in the Medieval Complex of Glavacioc, Argeș County Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 69-81 română
1983 Cercetări Numismatice, V BEDA, Corneliu (autor), ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina (autor) Date preliminare asupra tezaurului de la Balta Sărată, com. Crîngeni, jud. Teleorman / Données préliminaires sur le trésor de Balta Sărată, commune de Crîngeni, dép. de Teleorman / Preliminary data on the Sărata Monteoru Hoard, Crângeni commune, Teleorman county. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 83-84 română
1983 Cercetări Numismatice, V COJOCARU, Viorel (autor), STANCU, Paraschiva (autor) Notă preliminară asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomița / Note préliminaire sur un trésor d’aspres du XVe siècle découvert dans la commune Piua Petrii, dép. de Ialomița / Preliminary note on an asper hoard from the 15th century found at Piua Petrii, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 85-95 română
1983 Cercetări Numismatice, V ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
1983 Cercetări Numismatice, V MAXIM, Mihai (autor) O luptă monetară în sec. al XVI-lea: padișahî contra aspru / Une guerre monétaire au XVIe siècle: la padișahî contre l’aspre / Monetary Struggle in the 16th Century: Padișahî against Asper Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 129-152 română
1983 Cercetări Numismatice, V COMȘA, Maria (autor) Monedele descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călărași și semnificația lor simbolică / Les monnaies découvertes à Radovanu et leur signification symbolique / Coins Found in the Cemetery of Radovanu, Călărași County, and Their Symbolic Meaning Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 153-162 română
1983 Cercetări Numismatice, V PĂUNESCU, Anca (autor) Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 163-164 română
1983 Cercetări Numismatice, V WINKLER, Iudita (autor) Considerații asupra tezaurelor medievale descoperite în Transilvania / Considérations sur les trésors médiévaux découvertes en Transylvanie / Considerations on Medieval Hoards Found in Transylvania Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 165-170 română
1983 Cercetări Numismatice, V PAPP, Francisc (autor) Despre gravorul medaliei comemorând eliberarea Timișoarei de sub turci (1716) / Autour du graveur de la médaille dédiée a la libération de Timișoara de sous les turcs (1716) / About the engraver of the medal commemorating the liberation of Timișoara from the Turks. Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 173-177 română
1983 Cercetări Numismatice, V SMARANDA, Aurică (autor) Placheta celei de-a X-a Conferințe de drept maritim internațional – Paris, 1911 / La plaquette de la Xe conférence de droit maritime international – Paris, 1911 / The plaquette Commemorating the 10th International Maritime Law Conference – Paris, 1911 Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 179-182 română
1983 Cercetări Numismatice, V MĂNESCU, Jean (autor) Cu privire la originea stemei Țării Românești / Sur l’origine des armes de Valachie/ Over the Origins of the Coat of Arms of Wallachia Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 183-195 română
1983 Cercetări Numismatice, V BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Cu privire la un sigiliu de comerț din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeș / Considérations sur un sceau du XVe siècle découvert à Curtea de Argeș / Over a Trade Seal Found at Curtea de Argeș, Dated in the 15th Century Medalistică, Heraldică şi Sigilografie (Science des Medailles, Heraldique et Sigillographie) 197-211 română
1983 Cercetări Numismatice, V Cuprins Cuprins 213-214 română
1983 Cercetări Numismatice, V Sommaire Cuprins 215-216 franceză
1983 Cercetări Numismatice, V Content Cuprins 217-218 engleză
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu (autor) Muzeul Tehnicii Populare la 20 de ani de la începerea organizării sale (1963-1983) 5-50 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 HERSENI, Traian (autor) Dimitrie Gusti și cercetarea multidiciplinară a României 51-61 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu (autor) Moară de mînă în istoria civilizației Tehnice a poporului român 63-96 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 AVITSUR, Samuel (autor) Utilizarea mijloacelor hidroenergetice, în Israel, de-a lungul veacurilor 97-104 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 HOFFMANN, Herbert (autor), IRIMIE, Cornel (autor) Boștinăritul, o veche îbdeletnicire specializată la români 105-138 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 POPA, Constantin (autor) Contribuții etnografice la cunoașterea păstoritului în Munții Sebeșului 139-152 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 WIENER, Raymonde (autor) Prezentarea prelucrării casnice a lînii în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 153-166 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 TEODORESCU, Virginia (autor) Tradiție și inovație în arta țesutului din Cîrțișoara și Avrig, județul Sibiu 167-188 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 OSTAP, Melania (autor) Cu privire la meteșugul cojocăritului în zona Fălticeni 189-228 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 UCĂ, Narcisa (autor) Ceramica din Vlădești. Tradiție și mutații contemporane 229-235 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 GANGOLEA, Cornelia (autor) Tehnica construcțiilor viorilor la meșterii populari din Mușca și Lupșa (zona Munților Apuseni) 237-242 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 BUCUR, Corneliu (autor) Monumentele de tehnică populară, categorie distinctă a patrimoniului cultural național 243-306 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 FLEȘERU, Anca (autor) Gospodăria de pescari din Mahmudia (județul Tulcea). Tradiție și inovație în organizarea interiorului (perioada 1920-1945) 307-319 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 MUNTEANU, Dan (autor) Considerații privind organizarea grupei tematice "Vînătoare populară", din cadrul Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu 321-343 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 DELEANU, Valerie (autor) Probleme teoretice privind cercetarea și includerea în sistem a mijloacelor de transport populare din România 345-362 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 PALADA, Ștefan (autor) Prezentarea în Muzeul Tehnicii Populare a meșteșugurilor și industriilor de exploatare și prelucrare a lemnului 363-386 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 DELEANU, Valerie (autor), POPA, Constantin (autor) Utilizarea mijloacelor de transport tradiționale la transferul staulului din Rășinari în Muzeul Tehnicii Populare 387-396 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 LAENEN, Mark (autor) Muzeul în aer liber din Bokrijk (Belgia) după 25 de ani 397-420 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 GSCHWENDT, Max (autor) Muzeul elvețian în aer liber din Ballenberg 421-431 română, germană
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? Președintele țării omagiat de cineaști ca și de întregul popor 2 română
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MĂNOIU, Alice (autor) Două filme vibrante: "Al patriei erou" și "Omagiu" 2
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? ASOCIAȚIA, Cineaștilor din Republica Socialistă România (autor) Telegramă - Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 3
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? ACHIM, Elena (autor), SAVA, Valerian (autor) Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? Un comandament al spiritului tineresc, al spiritului revoluționar: a lupta pentru afirmarea valorii și a personalităților valoroase 4-5
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) O cupă de lucru 6
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MĂNOIU, Alice (autor) Reporteri, dar mai ales eseiști 6
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PANĂ, Roxana (autor) Unde ne sînt inventivii? 6
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? LIPATTI, Rodica (autor) Quo vadis Homo sapiens 7
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MĂNOIU, Alice (autor) Comoara 7
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Mari posibilităti, câteva primejdii 8
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PIVNICERU, Constantin (autor) Alb-negru și obsesia duratei 8
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? BĂLĂIȚĂ, George (autor) Profesiunea de spectator 8
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? SAVA, Valerian (autor) Critica și sancțiunile ex-cathedra 9
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DEMIAN, Iosif (autor) "Secvențe" la a doua vizionare 9
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? E., V. (autor), R, P (autor) „Buftea”. Pe ring veteranii dar și mai noii sosiți 9
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? E., V. (autor) „Sahia”. O mireasa de 228 de tone sau spectaculosul de fiecare zi 10
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DUMA, Dana (autor) "Animafilm": A trăi... printre desene, păpuși și mărgele albastre 10
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DAVIDESCU, Georgeta (autor) Fără prejudecăți, fără parti-pris 11
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PANĂ, Roxana (autor) "A cincea lebădă" de pe scenă devine "Un accident numit Duffy" pe ecran 11
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Fructe de pădure 11
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DARIAN, Adina (autor) Mai multe stiluri și un laitmotiv: lupta împotriva uitării 12
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? REDACȚIA (autor) 9+2. Prezențe românești peste hotare 12
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MARINESCU, Margit (autor) Cannes-ul de sub zgârie nori 13
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MARINESCU, Margit (autor) Moda "efectelor speciale", dar și un alt mod de a imagina cosmosul 13
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? ARCO, Ray (autor) Interviu cu dragonul 13
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? ACHIM, Elena (autor), SAVA, Valerian (autor) Ce așteaptă tinerii... (urmare din pag. 5) 14
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PANĂ, Roxana (autor) Unde ne sînt inventivii? (continuare de la pagina 6) 14
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? Arta de a rosti cuvântul potrivit la momentul potrivit 14
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CARANFIL, Tudor (autor) Limba româneasca în filmul românesc 15
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CASSIAN, Nina (autor) Când și cum vorbim? Firesc înseamnă adecvat 15
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? BĂIEȘU, Ion (autor) Arta de a dialoga: scurt, expresiv, specific 15
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? SOLOMON, Dumitru (autor) Perle mai mult sau mai puțin veritabile 15
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CORCIOVESCU, Cristina (autor) Sindromul. Când cineaștii anticipează pericolul nuclear, iar realitatea îl confirmă cu zel 16
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PURAN, Aura (autor) Imperiul contraataca (Star Wars: The Empire Strikes Back ) 16
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? MĂNOIU, Alice (autor) Cinci piese pentru o antologie neterminată 16
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PURAN, Aura (autor) "Peștera" sau mitul fascismului denunțat 17
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? ICHIM, Florica (autor) Medalion Kozînțev-Trauberg 17
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? SELIAN, Sergiu (autor) Lear și Hamlet văzuți azi 17
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DAVIDESCU, Georgeta (autor) Viața devenită artă 17
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Actorii vremii noastre (Un Bogart tip '40 pentru filmul din 2019) 18
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Cronica scenaristului (o meserie grea, demna si plina de mistere) 18
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Agendă de cinefil 18
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Cronica ideilor (șoricelul și antropologul) 18
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Cronica obiectelor (rochiile nemuritoare) 19
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Cronica filmului militant (Europa-pace!) 19
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CONSTANTINESCU, Marina (autor) Cinerama 20-21
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? PIVNICERU, Constantin (autor) Quo vadis Gopo? 22
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? CARANFIL, Tudor (autor) Timbru pe o scrisoare către Direcția poștelor 22
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? OPROIU, Ecaterina (autor) Orgile din Transilvania 22
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? DUMA, Dana (autor) Zodia debuturilor 23
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? COSAȘU, Radu (autor) Spectatori, nu fiți numai spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? SELIAN, Sergiu (autor) Clepsia cu cine-amintiri 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) ... La 5000 de scrisori 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Un meci ca-n filme 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Nota de nedumerire 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Filmoteca scriitorilor 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Un documentarist și un manifest teatral 24
1983 Cinema, XXI, nr. 1, ianuarie, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc? VODĂ, Eugenia (autor) Ritmicitatea ideilor 24
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! Februarie 1933 - Februarie 1983 50 de ani de la eroicele lupte revoluționare ale clasei muncitoare. "O lume fără cer" care a luptat -și a reușit- să-și cucerească cerul... 2
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! REDACȚIA (autor) Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmului! 3
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SAVA, Valerian (autor) Competiția pentru calitate începe din Institut. Studenții de azi, cineaștii de mâine. 4-5
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SÎRBU, Eva (autor) Nevoia de comunicare 5
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! POPESCU, Răzvan (autor) Cronica filmelor și confuzia genurilor 5
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! MĂNOIU, Alice (autor) Plecarea Vlașinilor 6
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! MĂNOIU, Alice (autor) Cronica documentarului Seraliștii 6
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SÎRBU, Eva (autor) Cronica documentarului Șurile 6
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! DUMA, Dana (autor) Cronica animației Penelopa, contemporana noastră 6-7
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PANĂ, Roxana (autor) Ochi de urs 7
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! REDACȚIA (autor) Săptămâna filmului românesc la Paris Filmul românesc stimulează interesul pentru cultura românească 8
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! REDACȚIA (autor) Rezultatele concursului de scenarii cinematografice organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste 8
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SÎRBU, Eva (autor) Festivaluri: Avelino '82 "Invingătorul" învingător 8
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! OPROIU, Ecaterina (autor) Cineastul nu-i un pianist cu un singur deget 9
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PANĂ, Roxana (autor) Barajul Oamenii care mută munții din loc și problemele lor (mari și mici). Scenariu și regia: Francisc Munteanu, Casa 5 10
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PANĂ, Roxana (autor) Dragostea și revoluția ... Înainte de premieră Scenariul: Dinu Săraru și Gheorghe Vitanidis după romanul omonim a lui Dinu Săraru. Regia: Gheorghe Vitanidis 10
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! Din unghiul actorului Recitindu-l cinematografic pe Marin Preda 10
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VASILE, Mihai (autor) Miezul fierbinte al pîinii Ograda, ogorul, dar mai ales gospodarii lor. Scenariul: Vasile Mihai, regia: Alecu Croitoru Casa 5 11
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PANĂ, Roxana (autor) Misters, suspans și... Neprofesioniști în "Bunicul și o biată cinste" 11
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! DUMA, Dana (autor) "Buftea" Copiii - centrul universului? 11
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) "Sahia" Inteligența ochiului dar și a aparatului de filmat 11
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! DUMA, Dana (autor) "Animafilm" Istorie și istorii... Desenate 11
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COMĂNESCU, Șerban (autor) Nopți albe și zile negre Un festival serios și fructos. Cei mai buni au învins, toți au cîștigat. 12
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CĂPLESCU, Romulus (autor) Ca și memoria, uitarea își are capriciile ei 12-13
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! POP, Sabina (autor) Un pașnic "război" pentru pacea lumii 12-13
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Jocul de-a adevarul În ce constă noutatea și inteligența acestui film în care "jocul" încearcă să se substituie realității? 14
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! EVERAC, Paul (autor) Un film admirabil Un om de teatru - cineast despre filmul unui cineast - un om de teatru 14
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PIȚA, Dan (autor) Nevoia de implicare Un sondaj într-o zonă a moralității și a spiritualității "de cartier" 15
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SAVA, Valerian (autor) Poetica unui regizor Contrar aparențelor și primelor impresii, "Secvențe" este un film de confesiune 15
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSIGHIAN, Paul (autor) Calitatea filmului, dar și calitatea proiecției Sala de cinema 15
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! LIPATTI, Rodica (autor), SAVA, Iosif (autor) Competiția Concerte de Beethoven și Prokofiev ca șlagăre într-un „love-story” 16
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SAVA, Iosif (autor) "Totul în mine se liniștește" 16
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! MĂNOIU, Alice (autor) ... Și a fost jazz-ul 16
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! LEFTER, Bogdan Ion (autor) Trompetistul. Jazzul ca oglindă a epocii și a eului 16
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PANĂ, Roxana (autor) Gala filmului indian. Două picături de apă 16
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! SÎRBU, Eva (autor) Avalanșa Faptul real ca pretext pentru o metaforă cu rezonanțe sociale 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! STOICA, Dan (autor) Agonia. Între filmul istoric și filmul biografic 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! In memoriam. De Funes cel Mare 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CĂLIMAN, Călin (autor) Transportul. Un film de ficțiune politică înrudit cu Farenheit 451 și Oul de șarpe 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Bicicleta 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CONSTANTINESCU, Marina (autor) Haiducul năzdravan 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Cinefilia ca omenie. De la Fellini la "Singurătatea florilor" 17
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Cronica surîsului. Incredibil, dar adevarat 18-19
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Cronica muzicală. Reischenbach despre Rubinstein 18
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Cronica muzicală. Muzica ușoară 18
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Cronica subiectelor. Bibliografie pentru cei care n-au uitat "Incidentul" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! COSAȘU, Radu (autor) Agenda de cinefil 19
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CĂLIMAN, Călin (autor) TV. Un aer aparte 20
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! REDACȚIA (autor) Cinerama 20
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! CARANFIL, Tudor (autor) Carte de film. Pierre Berruer: "Bourvil de la rîs la lacrimi" 20
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! TOMA, Virgil (autor) Stop-cadru pe "Dragostea unei blonde". Rîsul de la efect la cauză 21
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! PURAN, Aura (autor) Revazînd "Amarcord". La școala lui Fellini 21
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! DAVIDESCU, Georgeta (autor) Dincolo de ecran. Dedicații 21
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! ARCO, Ray (autor) Îl recunoașteți? 22
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! ARCO, Ray (autor) O "veterană" 22
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! ARCO, Ray (autor) Jane Fonda și Chris Kristofferson vă urează "La mulți ani" 22
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Periscop. În sfîrșit! 22
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Clubul criticii Meci amical: Gopo-critica 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Universitatea populară. Animația în opt episoade 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Scurtă istorie. Un cinematograf - monument istoric 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Propunere de documentar. Muzeul nevăzut 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Semnal de la Craiova. 95 de actori și 324 filme 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Calendar. Istoria filmului în...februarie 23
1983 Cinema, XXI, nr. 2, februarie, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor! VODĂ, Eugenia (autor) Eternul feminin merge mai departe 24
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării "Cîntarea României" - sărbătoarea spiritului creator 2
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SÎRBU, Eva (autor) În prim-plan: talentul angajat 2
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Pelicula de aur Palmares 2
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MARGINE, Mariana (autor) Să nu ne mulțumim cu mulțumirea de acum 2
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării FERNOAGĂ, Dumitru (autor) O competiție care dă dreptul la speranță 2
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MĂNOIU, Alice (autor) Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării 3-4
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării ȚIC, Nicolae (autor) Ce mărturie depun filmele noastre despre omul de azi? Numai răspunzînd cinstit, se poate merge mai departe... 4-5
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării BĂRAN, Tudor (autor) A face film de actualitate nu-i ușor. Dar și critica e - nu-i așa? - o treabă serioasă! 5
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării CABEL, Nicolae (autor) Filmul - acest spațiu febril al constiinței mele 5
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SAVA, Valerian (autor) Un bun care trebuie ocrotit De la coana Veta cu tulpan și floare la ureche, la adevăratul personaj a lui Caragiale 6
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SAVA, Valerian (autor) Cronica cronicilor după 40 de ani Critica între filistinism și datorie 6-7
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SAVA, Valerian (autor) A iubi lucrurile perfecte Adevărul despre succesul și insuccesul dramaticei premiere de acum 40 de ani 7
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DEMETRU, George (autor) Un film al tuturor generațiilor 7
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării REDACȚIA (autor) Prezențe românești peste hotare Săptămâna filmului românesc în Italia 8
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării ULICI, Laurențiu (autor) Limba românească în filmul românesc A vedea cuvinte 8
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SOLOMON, Dumitru (autor) Replica potrivită la personajul potrivit 8
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării CĂLIMAN, Călin (autor) TV Toate pînzele sus Enola Gay Visuri destrămate 8
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MĂNOIU, Alice (autor) Buletin de București 9
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Cronica documentarului Pictura ca o baladă 9
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DUMA, Dana (autor) Cronica animației Un zîmbet îndurerat 9
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Un examen artistic dificil Probe trecute cu brio, alături de reminiscențe cu mai puțin brio și fără brio 10
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării PALEOLOGU, Alexandru (autor) O interpretare neașteptată dar plauzibilă O dramă mutată din microcosm în întregul spațiu natural și cosmic în care trăiește personajul 10
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării BERINDEI, Dan (autor) Dimensiunile unei epopei milenare Un film despre unitatea poporului român, pentru care Carpații n-au fost zid despărțitor, ci punte de legăturăHUG 11
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării BĂLĂIȚĂ, George (autor) Profesiune de spectator Regula jocului 11
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării CĂPLESCU, Romulus (autor) În așteptarea zadarnică a lui James Dean... 12; 23
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MARINESCU, Margit (autor) Corespondență specială Cine candidează la Oscar '83? 12-13; 15
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării ARCO, Ray (autor) "Globul de aur" și primii laureați 12-13
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MIHĂILESCU, Magda (autor) Contemporaneitatea lui Pudovkin "Cinematograful este bogat prin ceea ce poate", spunea Pudovkin, confirmînd, prin operele sale, uriașa forță a celei de-a șaptea artă 13
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DARIAN, Adina (autor) Există festivaluri mari cu filme mici? 14
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării PANĂ, Roxana (autor) "Buftea" Se filma în luna martie 15
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COMĂNESCU, Beatrice (autor) "Sahia" Foc continuu 15
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DUMA, Dana (autor) "Animafilm" Manuscrise găsite în...mai multe sticle 15
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MUREȘAN, Mircea (autor) Puncte de vedere Lămurire la "Un accident numit Duffy" 15
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Depoziții Un cineast cu ambiții și plăceri de romancier 16
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Cinefilia ca omenie 16
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Cronica actorilor În curând, pe ecrane 16-17
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Agendă de cinefil 17
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Cronica surîsului Un film bulgar: "Bonne chance, inspectore!" 17
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării COSAȘU, Radu (autor) Cronica reluărilor Doamna din Audi Quatro, cu M.M. 17
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MĂNOIU, Alice (autor) Acel minut, acea secundă 18
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării MĂNOIU, Alice (autor) Ultima stațieee 18
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării CĂNDEA, Virgil (autor) Din nou despre "Agonia" Senzațional sau semnificativ? 18-19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SÎRBU, Eva (autor) Cafe express 18-19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DELEANU, Val. S. (autor) Pe căi nelegale 19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DARIAN, Adina (autor) Micul Lord 19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării ROMAN, Marina (autor) "Izvorul" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) "Vraciul" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Calendar pe celuloid Istoria filmului în...martie 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Premieră la Cinematecă Hail la drum...cu istoria filmului 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) La clubul criticii Între "Secvențe" și "Fructe de pădure" 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Vă recomandăm Nu evitați "Ultima stație" 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Prima verba Expoziția artistului în tinerețe 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) Semnal din Turnu Severin Un cenaclu "Panoramic" 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) În deplasare Animație intensivă 20
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DAVIDESCU, Georgeta (autor) Dincolo de ecran Consacrări 21
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării PURAN, Aura (autor) Maturitatea unui tînăr cinematograf 21
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării VODĂ, Eugenia (autor) "Oh, norocosule!" 21
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării DUMA, Dana (autor) "Romeo și Julieta" 21
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Dragoste și muncă 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării După San Remo 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Juriul are președinte 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Amicii pe platou 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării 1934 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Superman "convertit" 22
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării "O noapte furtunoasă" : biografia unui succes al filmului românesc 23
1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării SAVA, Valerian (autor) Povestea filmului la persoana întîi 23
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DUMA, Dana (autor) Actori și personaje ...o comedie ca-n viață, nu ca în filme
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MĂNOIU, Alice (autor) Filmul este un spectacol care pornește de la adevărul cuprins în spectacolul imprevizibil al vieți 2
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MESAROȘ, Titus (autor) Cum să faci filme despre mineri, dacă n-ai coborît niciodată în mină? 2-3
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MOSCU, Copel (autor) Munca artistului în dialog cu o țară a muncii 2-3
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii NICULESCU, Alexandru (autor), SAVA, Valerian (autor), ULIERIU, Nicolae (autor) Cum să nu ne intereseze succesul de public al filmelor noastre? 4
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii STANCU, Natalia (autor) A face film pentru a spune ceva 5
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii BĂLĂIȚĂ, George (autor) Profesiune de spectator O idee printre altele 5
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DINU, Săraru (autor) Limbă românească în filmul românesc Scoateți piticul 5
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii SÎRBU, Eva (autor) În premieră: La capătul liniei 6
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MIHĂILESCU, Magda (autor) Interpreți și roluri Trei căpitani de cursă lungă 6
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MĂNOIU, Alice (autor) Cronica documentarului Vasilică și Mărioara 6
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii SAVA, Valerian (autor) În premieră: Țapinarii 7
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii STĂNESCU, Mădălina (autor) Două puncte de vedere asupra unui debut Cronica personajului secundar 7
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii SÎRBU, Eva (autor) Val Uritescu: un om a știut să mă vadă dincolo de aparență și ăsta a fost norocul meu 8
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Clubul criticii Ochi de critici 8
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii SÎRBU, Eva (autor) Actorii noștrii: Val Uritescu 8
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Clubul criticii Ochi de critici 8
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii PANĂ, Roxana (autor) Scenariștii noștrii: Paul Everac 9
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DARIAN, Adina (autor) 11 filme românești și o retrospectivă comentate de critica italiană 10
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DUMA, Dana (autor) Cronica animației Atenție, nu sînteți oameni de zăpadă 10
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Misterul perfect 11
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii ATANASIU, Eugen (autor) Precizare 11
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii O lumină dură asupra unei lumi dure 11
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CĂLIMAN, Călin (autor) Tarzan...la cinemateca de ghiozdan 11
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CARANFIL, Tudor (autor) Noul val al filmelor vechi 12
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CĂPLESCU, Romulus (autor) Isteria atomică - subiect de pamflet 13
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii ROMAN, Marina (autor) Filmul, pe cînd se filma Despre război, fără a arăta frontul 14
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DAVIDESCU, Georgeta (autor) Stop-cadru la filmare Radiografii în actualitate 14
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii ROMAN, Marina (autor) Din unghiul actorului "E o fată ca oricare..." 14
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DINULESCU, Dumitru (autor) Prefață regizorală Încă o întâlnire cu "Marele singuratic" 14
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DUMA, Dana (autor) "Animafilm" Serialele continuă 15
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COMĂNESCU, Beatrice (autor) "Sahia" Restituiri culturale 15
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii POPIȚĂ, Lidia (autor) Prim plan: scenografia Decorul ca "interlocutor" 15
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii OZERANSCHI, Dan (autor) De vorbă cu scenaristul Acei tineri minunați din anii '33 15
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Agendă de cinefil 16
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Cronica regizorilor 16
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Cronica festivalurilor Filmele Africii în curs de dezvoltare 16
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Filmele zilelor noastre Tineri la răscruci de viață 17
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Cinefilia ca omenie "...dacă dorim respectul copiilor noștri" 17
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii COSAȘU, Radu (autor) Cronica genurilor Melocomedia înfrînge melodrama 17
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii PANĂ, Roxana (autor) Despărțire temporară Promisiuni de vis livrate "la cererea publicului" 18
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii PAULIAN, Vlad (autor) Copiii bătrînei Vera Războiul văzut de cineaștii născuți după război 18
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MĂNOIU, Alice (autor) Roberto Carlos și diamantul roz Cînd turismul și muzica ușoară își dau întîlnire pe micul ecran 19
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DARIAN, Adina (autor) Un comando pentru apă grea Cînd suspansul real depășește cu mult pe cel imaginar 19
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MIHĂILESCU, Magda (autor) Familia trăznită 19
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Rugina 19
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Al șaselea 19
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Calendar pe celuloid Istoria filmului în...aprilie 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) In memoriam Pe cînd un premiu de imagine "Ovidiu Gologan" 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Carte de vacanță Din marile culise ale micului ecran 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Semnal din Brăila Memoria pelicului 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii VODĂ, Eugenia (autor) Expoziții Spectaculosul accesoriu 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii SOLOMON, Dumitru (autor) Perle mai mult sau mai puțin veritabile Păi, hm... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii PURAN, Aura (autor) 40 de ani în 50 de comedii Cînd comedia era rege...și după aceea 21
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii PANĂ, Roxana (autor) Filme la cererea spectatorilor La 70 de ani, un Bunuel clasic, dar nu mai puțin subversiv 21
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DAVIDESCU, Georgeta (autor) Dincolo de ecran Remake-uri 21
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CORCIOVESCU, Cristina (autor) Stop-cadru pe "Lacombe Lucien" Mersul pe sîrmă 21
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii M., Al. (autor) Periscop Fantezie și nu prea 22
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii In memoriam "Regizorul femeilor" 22
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii Spectatori, nu fiți spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii DIACONU, Mircea (autor) Mă mir! Mulțumit și fericit 23
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CRĂCIUN, Victor (autor) "Cu timpul voi sem]na mai mult cu filmele mele decît cu mine însumi" Ion Popescu Gopo 24; pag. 18
1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii CĂPLESCU, Romulus (autor) Oscar' 83 Filmul politic sau de la "Gandhi" la…"un Oscar pentru pace" 24; pag. 23
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) "Vreau filme în care comuniștii să-și trăiască problemele omeniei lor" Politica fiecărui film: propaganda pentru nou 2
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran LEOVEANU, Șefan (autor), POPESCU, Natalia (autor) Într-un timp nou, un erou nou Întîmplările sînt adevărate, dar personajele și filmele - prea des - nu depășesc schemele prestabilite 2
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Cu oamenii se lucrează mai greu. Și tocmai această "activitate" suferă în filmele noastre 2-3; pag. 23
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CLĂTICI, Olivia (autor) Activistul? Mai înainte de orice "un om" 3
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SĂRARU, Dinu (autor) El reprezintă pentru mine eroul. O șansă pentru literatură. Ca și pentru film 3
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MĂNOIU, Alice (autor) Adevărul nu cunoaște calea de mijloc 4
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran ZALIS, Henri (autor) Filme pentru mîine Cuvîntul, un fapt social 4
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Vom avea publicul pe care reușim să-l creștem... 5
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran ROMAN, Marina (autor) O privire în palmares 5
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) În premieră Mult mai de preț e iubirea 6
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MIHĂILESCU, Magda (autor) Interpreți și roluri Ei sînt sarea și piperul povestirii! 6
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran STĂNESCU, Mădălina (autor) Cronica personajului secundar Mă cheamă Bică 6
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MĂNOIU, Alice (autor) În premieră: Viraj periculos 7
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) În premieră: Escapada 7
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran In memoriam O putere de muncă devoratpare 8
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SOLOMON, Dumitru (autor) Limba românească în filmul românesc Cu seriozitate despre o problemă serioasă 8
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SILVESTRU, Valentin (autor) Carte de film Criticul între "detașare" și angajare 8-9
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) De ce revenim asupra acestor film? Ciocolata e otrăvită 9
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran DARIAN, Adina (autor) Prezențe românești peste hotare Metoda... "molipsitoare" 9
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SAVA, Valerian (autor) "La capătul liniei"...și capul Meduzei O cursă fără sfîrșit: cursa cineastului spre prezent 10
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor), PRISECARU, Rădiță (autor), SAVA, Valerian (autor) Cronica publicului Un film proiectat pentru constructorii aparatelor de proiecție 10-11
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran ULIERIU, Nicolae (autor) De la cronica de premieră la perspectiva critică La nivelul așteptărilor și sub așteptări 11
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CĂPLESCU, Romulus (autor) Corespondeță specială Omul de culoare într-o culoare... 12-13
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MARINESCU, Margit (autor) În direct de la New York Numai munca mă ajută să trăiesc 12-13
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran DIACONU, Mircea (autor) În direct din Moscova Secvențe de călătorie 13
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Între două filmări La vîrsta cireșarilor 14
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COMĂNESCU, Beatrice (autor) "Sahia" Timp...transportat în spațiu 14
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran DUMA, Dana (autor) "Animafilm" Lumea, prin ochii copiilor 14
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Înainte de "motor!" Jurnal la 12 ani 14
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Din unghiul regizorului Roboții. Prieteni sau dușmani? 14
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Se filmează Dialog între generații 15
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Din unghiul actorului Cel mai rău lucru? Un personaj nebăgat în seamă de nimeni 15
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Prim-planul rolului secundar O Penelopă modernă 15
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Actori și roluri Schițe de portrete în mișcare 15
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) Agendă de cinefil King Kong la 50 de ani 16
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) Depoziții Cu stiloul despre un anume cinema 16
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) Viața ca în filme Noi episoade ale Dallas-ului 16-17
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) Cinefilia, ca text O frază, pe stradă... 17
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran COSAȘU, Radu (autor) Cronica genurilor Ce înseamnă "eternul" pentru un documentarist 17
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Procesul de la Tokio 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Cîntărețul pe platou 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Burton din "off" 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Traviata lui Zeffirelll 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Dorințele de pe urmă 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Periscop Evtușenko autobiografic 18
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Dar ce mai este viața? 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Emoție universală 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran Agendă Din nou despre Wagner 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CĂLIMAN, Călin (autor) Serialele micului ecran "Visuri destrămate" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CĂLIMAN, Călin (autor) "Marile speranțe" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Aniversare Maestrul "filmelor fără riduri" 19
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Calendar de celuloid Istoria filmului în...mai 20
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Semnal din Iași Un documentarist și un manifest teatral 20
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Filmul la sat Prima din 5000 de scrisori 20
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) La Cinematecă Și clasicii sînt omagiați, nu-i așa? 20
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Memoria peliculei Neuitatul Toma Caragiu 20
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MĂNOIU, Alice (autor) Revăzînd "Pădurea spînzuraților" Apostol Bologa și un personaj numit ambianță 21
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran VODĂ, Eugenia (autor) Stop-cadru: de la "Timpuri noi" la "Pierrot le fou" Mașina de hrănit și mașina timpului 21
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PURAN, Aura (autor) 40 de ani de haz non-stop Genul co(s)mic 21
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MIHĂILESCU, Magda (autor) Între "Balul vampirilor" și "Tess" 21
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran SELIAN, Sergiu (autor) Existențe, mai mult sau mai puțin particulare Viața privată 22
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran DARIAN, Adina (autor) Casa visurilor 22
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran LIPATTI, Rodica (autor) Drumul spre Rio 22
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MĂNOIU, Alice (autor) Zilele Filmului Cehoslovac Opere memento 22
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran NOVĂCEANU, Darie (autor) Văduva lui Montiel 23
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran CORCIOVESCU, Cristina (autor) Stop-cadru Sub semnul apei 23
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran DIACONU, Mircea (autor) Mă mir! Ce s-ar face Einstein? 23
1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran PANĂ, Roxana (autor) Filmele Victoriei 24
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea BARTA, Tereza (autor) O tînără generație și o ambiție matură: a exprima Adevărul De la simpa "sursă de informație" la un mod de a judeca lumea. Așa s-a cristalizat vocația documentarului 1
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COMĂNESCU, Șerban (autor) Substanța filmelor noastre: Viața În fața actualității cineastul trebuie să răspundă mereu: prezent! 2
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DAMIAN, Laurențiu (autor) Povestirile despre oameni trebuie să fie recunoscute de oameni Putem filma cu "camera ascunsă". Dar viața reală nu poate fi "ascunsă" 2-3
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VAENI, Constantin (autor) Cu ochii deschiși spre punctele fierbinți ale vieții Documentarul este o școală a privirii. Dar a privirii lucide 3
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Aveți idei de film? Doriți să scrieți un șcenariu? Scenaristica, o profesiune care se învață 4
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea SAVA, Valerian (autor) Veleități și realități în filmele de debut Să fie oare scenariul unui film mai puțin important decît plastica și decât coloana sonoră? 5
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea SAVA, Valerian (autor) Profesiune de spectator S.F. 5
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Filmul filmărilor Cînd eroii din filme se întîlnesc cu modelele lor din viață 6
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Filmările s-au terminat. Filmul abia începe! Cînd se aleg "dublele" 6
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea ȚIC, Nicolae (autor) Are cuvînt scenaristul Descurcăreții și filozofia lor 6
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Motor! Actualitatea comediei 7
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Actori și roluri Să exiști. Adică să profesezi 7
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DAFINESCU, Cezara (autor) Din unghiul actorului Un rol de referință nu înseamnă neaparat "rolul principal" 7
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Un rol pe care numai eu să-l pot interpreta 7
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea MANOLESCU, Nicolae (autor) Restul e literatură Cum se vorbește, dar și cum se scrie pentru film! 8
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea SOLOMON, Dumitru (autor) Considerații onomastice Ați băgat de seamă ce nume poartă eroii filmelor noastre? 8
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Festivalul național "Cîntarea Romîniei": Brașov '83 Autoportret pentru anul 200 8
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea ALEXANDRESCU, Mircea (autor) În premieră: Sfîrșitul nopții pag 9, pag 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea STĂNESCU, Mădălina (autor) Anonimi bucureșteni 9
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CORCIOVESCU, Cristina (autor) În loc de cronica imaginii 9
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea SÎRBU, Eva (autor) Un centru de puternică spiritualitate 10
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Cel mai bun regizor "Am vrut să demonstrez că o forță politică a forței nu duce nicăieri" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 12
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Cel mai bun actor "Un oscar pentru o viziune umanitară, pentru pace" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 12
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Cea mai bună actriță "Satisfacția de a interpreta un personaj de mare frumusețe morală" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 12
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea ARCO, Ray (autor) Pe cît de scund, pe atît de mare Adevărata artă nu poate fi decît angajată 12
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea ARCO, Ray (autor) Pictorită, manechin, actriță, laureată Adevărata artă nu poate fi decît angajată 13
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Cel mai bun interpret al unui rol secundar "E o fericire să ai ca parteneră pe... Dustin Hoff,am" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 13
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Cea mai bună interpretă a unui rol secunda "Sper ca exemplul de astă seară" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 13
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂPLESCU, Romulus (autor) Premiul special pentru întreaga carieră artistică "Onorați sînt cei care nu și-au văzut eforturile răsplătite" Adevărata artă nu poate fi decît angajată 13
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COSAȘU, Radu (autor) Depoziții Regizorul și bobul său de rouă Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 14
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COSAȘU, Radu (autor) Cronica amintirilor Ieri, patru băieți luați de vînt... Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 14
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COSAȘU, Radu (autor) Cronica de bucătărie De la spaghetti la pizza? Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 14
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COSAȘU, Radu (autor) Cronica subiectelor Bibliografie la "Bulevardul Paulista" Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 15
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea COSAȘU, Radu (autor) Cronica imaginii Concursul anual al fotografiei sportive Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 15
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DUMA, Dana (autor) Filmul de circulație Pledoarie pentru filmul de propagandă rutieră Filmul, document al epocii. Documentul sursă a filmului 15
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Un american la Paris Pe ecrane 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Am mai văzut... Martorul de pe "Cap Arcona" Pe ecrane 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea M., Mihai (autor) Dragostea mea cu Jakub Pe ecrane 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PANĂ, Roxana (autor) Presimțirea dragostei Pe ecrane 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIE, Simona (autor) Prietenie Pe ecrane 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DUMA, Dana (autor) Iubire fără soare 16
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea SELIAN, Sergiu (autor) Zilele filmului african O fereastră deschisă spre un continent Pe ecrane 17
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea LIPATTI, Rodica (autor) Cecilia Pe ecrane 17
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea MĂNOIU, Alice (autor) Concertul Pe note și în afara lor Pe ecrane 17
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DUMA, Dana (autor) Cronica animației Gopo, con anima Pe ecrane 17
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Documentar pe platou Cinerama 18
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Revenire Cinerama 18
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Televiziunea "cum grano" Cinerama 18
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Acum două milenii Cinerama 18
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Premiile Nobel și filmul Cinerama 18-19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Periscop În serie, dar nu în serial Cinerama 18
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Fără teamă de diabet Cinerama 18-19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CĂLIMAN, Călin (autor) De la Sică Alexandrescu adunate... ..TV.. 19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea CRISTIAN, Cornel (autor) In memoriam Un adevărat director de film ..TV.. 19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Un trio celebru Cinerama 19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Sărbătoritul Cinerama 19
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea MEDVEDOV, Cornel (autor) Calendar pe celuloid Istoria filmului în... Iunie În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) La Clubul criticii Sincer și amical În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Se mai întâmplă Un film dat anonim În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Semnal de la Sibiu Premii pentru documentariști În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Expoziții O lume mirifică În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Vă recomand În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) Scenografie de film O expoziție de nota 10 În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Una pe lună În priză directă... 20
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DUMA, Dana (autor) Stop-cadru "Elvira Madrigan" Cinemateca 21
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea VODĂ, Eugenia (autor) După 50 de ani: Stroe și Vasilache Ai dumneavoastră (ieri și azi) Cinemateca 21
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PURAN, Aura (autor) Invitații cinematecii Artistul total: Hans Richter Cinemateca 21
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea STIOPUL, Savei (autor) Note de regizor: revăzînd Marienbad Un film irepetabil. Opera-unicat Cinemateca 21
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea MIHĂILESCU, Magda (autor) Medalionul lunii: Toshiro Mifune Un geniu mîndru și solitar Cinemateca 21
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Quinzaine des realisateurs Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) O medalie de argint Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Zilele filmului românesc la Damasc Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Zilele filmului muncitoresc Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Festivaluri Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DARIAN, Adina (autor) Participări Prezenţe româneşti peste hotare 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea PARASCHIV, Mariana Olteanu (autor) Festivaluri: Oberhausen '83 Lumea ca document 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Premii abstracte 22
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea TÎLÎNGĂ, Aurora (autor) Scenariști, ați auzit de examentul de treaptă? Spectatori, nu fiţi spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea DIACONU, Mircea (autor) Principiul impulsurilor Spectatori, nu fiţi spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Filmul românesc Buletin de București Spectatori, nu fiţi spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea Frazele lunii Spectatori, nu fiţi spectatori! 23
1983 Cinema, XXI, nr. 6, iunie, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea OPROIU, Ecaterina (autor) Feerii, vise, coșmaruri... Spectatori, nu fiţi spectatori! 24
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” NICOLAE, Dragoș (autor) Eroul exemplar, nu idealizat "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” MUREȘAN, Mircea (autor) Un conținut nou și o formă nouă filmelor de tineret "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” CALOTESCU, Virgil (autor) Milioane de modele care nu încap în scheme "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2; pag. 4; pag. 5
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” STĂNCULESCU, Silviu (autor) Modelele pentru revoluționarii de azi și mâine "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” ION, Popescu Gopo (autor) Om nou - conștiință nouă "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative din 3 august 1983 3
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” MIHĂILESCU, Magda (autor) Ore din august 4
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” BOSÎNCEANU, Eugenia (autor) Și ele erau acolo: femei inimoase, energice Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” CONDURACHE, Dan (autor) Comunistul, ca model uman Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” MIHĂILEANU, Ion (autor) Imperioasa nevoie de a depune mărturie Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag 23
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” OSECIUC, Gabriel (autor) Ei și-au făcut datoria pur și simplu Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag. 23
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” PREJBEANU, Rada (autor) Primul tur de manivelă Fără emoții Filme în lucru 6
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” PETRESCU, Aneste Radu (autor) Din unghiul scenaristului Povestea filmului are și ea o poveste Filme în lucru 6
1983 Cinema, XXI, nr. 8, august, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare” DAVIDESCU, Georgeta (autor) Stop-cadru la filmare Cu gravitate, dar și cu umor