Criterii căutate

  • An de publicare: 1983

Sumarul căutării

  • 193 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1983 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1983, Documente externe: 1916-1918 CHIRTU, Ileana (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MOISIUC, Elena (editor), MORARU, Cornelia (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), VLAD, Constantin (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), GAL, Ionel (coordonator), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX, anul 1983
volum de periodic 1983 Analele Banatului: AnB, I, anul 1983, seria Științele Naturii KISS, Andrei (redactor)
volum de periodic 1983 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 20, anul 1983
volum de periodic 1983 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", IV, supliment, anul 1983, Anglo-Romanian relations after 1821 BUZATU, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 1983 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XX, anul 1983 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (președinte), CAPROȘU, Ioan (redactor șef), ȘIMANSCHI, Leon (redactor șef adjunct), BOICU, L. (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X, anul 1983 MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1983 Banatica, 7, anul 1983
volum de carte 1983 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 1983, serie veche HOLBAN, Maria (editor), ALEXANDRESCU-DERSCA-BULGARU, Maria Matilda (editor), CERNOVODEANU, Paul (editor)
volum de periodic 1983 Carpica, XV, anul 1983
volum de periodic 1983 Cercetări Arheologice: CA, VI, anul 1983 GORNESCU, Paula (traducător), NICULESCU, Daniela (traducător), GEORGESCU, Florian (redactor responsabil), LEAHU, Valeriu (redactor), CHIȚESCU, Lucian (redactor), MARINESCU, Lucia (redactor), VASILE, Al. D. (secretar de redacție), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V, anul 1983
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1983, Ce așteaptă tinerii de la filmul românesc?
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1983, Da. E necesar să realizăm o nouă calitate a filmelor!
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 3, martie, anul 1983, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1983, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 5, mai, anul 1983, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1983, Mai multe genuri și o singură sursă: realitatea
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1983
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 8, august, anul 1983, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare”
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1983, Romantism revoluționar și personaje model la fața locului, pe șantierul Dunăre-Marea Neagră
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1983, Romantism revoluționar și personaje model la fața locului, la Combinatul minier Suceava
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1983, Unirea, idee fundamentală a epopeii noastre cinematografice
volum de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1983, Pace și La mulți ani!
volum de carte 1983 Civilizație românească și civilizație balcanică, anul 1983 PAPACOSTEA, Victor (autor)
volum de periodic 1983 Crisia, XIII, anul 1983
volum de periodic 1983 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 27, anul 1983, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă
volum de carte 1983 Documenta Romaniae Historica: DRH, anul 1983, Țara Românească (1551-1565), seria B MIOC, Damaschin (coordonator volum, editor), ADAM CHIPER, Marieta (coordonator volum, editor)
volum de carte 1983 Documente economice din arhiva Casei Comerciale Ioan Șt. Stamu, anul 1983, 1714-1876 DUMITRU, Limona (autor), TRANDAFIRESCU, Natalia (autor)
volum de periodic 1983 Documente privind Revoluția de la 1848 în Țările Române, anul 1983, B. Țara Românească: 12 martie 1848 - 21 aprilie 1850, seria Documente privind Revoluția de la 1848 în Țările Române
volum de carte 1983 Documente turcești privind istoria României, anul 1983, 1774 - 1791, seria Documente turcești privind istoria României MEHMET, Mustafa (editor)
volum de carte 1983 Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni, anul 1983 DRAGOMIR, Ion T. (redactor)
volum de periodic 1983 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 6, anul 1983, Recueili STAHL, Paul Henri (aditor)
volum de carte 1983 Ferma romană din Dobrogea, anul 1983 BAUMANN, Victor Heinrich (autor)
volum de periodic 1983 File din istoria militară a poporului român, 11, anul 1983 general-locotenent dr., CEAUSESCU, Ilie (coordonator)
volum de periodic 1983 Fotografia, 151, nr. în TOM: I-II, anul 1983
volum de periodic 1983 Fotografia, 152, nr. în TOM: III-IV, anul 1983
volum de periodic 1983 Fotografia, 155, nr. în TOM: IX-X, anul 1983
volum de periodic 1983 Fotografia, 154, nr. în TOM: VII-VIII, anul 1983
volum de periodic 1983 Fotografia, 153, nr. în TOM: V-VI, anul 1983
volum de periodic 1983 Fotografia, 156, nr. în TOM: XI-XII, anul 1983
volum de carte 1983 George Bariț și contemporanii săi, anul 1983, Corespondența primită de la Iordache Mălinescu, Nicolae Nifon Bălășescu, Gavril Munteanu și Ștefan Moldovan MUNTEANU, Gavril (autor), MOLDOVAN, Ștefan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (autor), BĂLĂȘESCU, Nifon (autor), MĂLINESCU, Iordache (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), GABOR, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de periodic 1983 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-3, ianuarie - martie, anul 1983 MOISESCU, Iustin (redactor coordonator)
volum de periodic 1983 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 4-5, aprilie - mai, anul 1983 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1983 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6-8, iunie - august, anul 1983 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1983 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 9-12, septembrie - decembrie, anul 1983 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1983 Hierasus, V, anul 1983
volum de periodic 1983 Ialomița, anul 1983 CIUCĂ, Răzvan (coordonator)
volum de carte 1983 Inscripțiile din Scythia Minor: ISM, I, anul 1983, Histria și împrejurimile, seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae PIPPIDI, Dionisie (culegere, traducere, comentari și indici)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, 1773-1785, SERIA B. IZVOARE NARATIVE EDROIU, Nicolae (editor), BOZAC, ILEANA (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), WOLLMANN, Volker (editor), NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, Octombrie - decembrie 1784, SERIA A. DIPLOMATARIA NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), FENEȘAN, Cristina (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1983, Volumul II. 1786-1860, SERIA B. IZVOARE NARATIVE EDROIU, Nicolae (editor), BOZAC, ILEANA (editor), GYEMANT, Ladislau (editor), WOLLMANN, Volker (editor), NEAMȚU, Alexandru (editor), FENEȘAN, Costin (editor), TĂUBER, LELIA (editor), PASCU, Stefan (coordonator)
volum de periodic 1983 Marisia, XI-XII, anul 1983, seria Studia Scientiarum Naturalae (Științele Naturii)
volum de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice, anul 1983
volum de carte 1983 Mihai Viteazul în conștiința europeană, anul 1983, Cronicari și istorici străini. Secolele XVI-XVIII BERCAN, GHEORGHE (editor), ȘIMANDAN, Vasile (editor), ȚĂNDĂREANU, Victoria (editor), MÂRZA, Iacob (colaborator), SIMION, Ion (colaborator), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (colaborator), SOVEJA, Maria (colaborator), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), BONDOC, Gheorghe (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de literatură gri 1983 Muzeul ”Deltei Dunării” Tulcea. Istorie și Arheologie. Ghid, anul 1983 SIMION, Gavrilă (autor), BAUMANN, Victor-Henrich (autor), LĂZURCĂ, Elena (autor), MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), ZAHARIA, Petre (autor), MATEI, Gheorghe (grafică)
volum de periodic 1983 Muzeul Național, VII, anul 1983
volum de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.4 (367) Dr., TOMESCU, Vasile (redactor șef), DRAGA, George (redactor șef adjunct), BRÎNDUȘ, Nicolae (redactor), ROȘU, Michaela (redactor)
volum de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.8 (371) Dr., TOMESCU, V. (redactor șef), DRAGA, George (redactor șef adjunct), BRÎNDUȘ, Nicolae (redactor), CAZABAN, Costin (redactor), ROȘU, Michaela (redactor)
volum de carte 1983 Pe urmele Magherilor: cronica unei familii, anul 1983 CERNOVODEANU, Paul (autor), ȘTEFAN, Marian (autor)
volum de periodic 1983 Pontica, XVI, anul 1983
volum de carte 1983 Prelegeri de limbă și literatură rusă pentru perfecționarea profesională a cadrelor didactice, anul 1983 Conf. univ. dr., OIȚĂ, Ion (autor)
volum de carte 1983 Premise ale formării pieței economice unitare românești, anul 1983, Documente. 1862-1914 ADAM, Iosif I. (redactor)
volum de carte 1983 Radu de la Afumați (1522 - 1529), anul 1983 STOICESCU, Nicolae (autor)
volum de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. în TOM: 1, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. în TOM: 2, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. în TOM: 3, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. în TOM: 4, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 ianuarie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 februarie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVI, 15 ianuarie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 februarie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 10 martie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 martie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 aprilie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 aprilie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 mai, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 mai, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 iunie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 iunie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 iulie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 iulie, anul 1983, 0534-REVISTA-CULTULUI-MOZAIC-an-XXVII-nr-534-1983.pdf
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 august, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 septembrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 octombrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 octombrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 noiembrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 noiembrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 decembrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 15 decembrie, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 3, martie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 5, mai, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1983 APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct), ADĂNILOAIE, Nichita (redactor)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 8, august, anul 1983 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1983 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1983 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1983 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct)
volum de periodic 1983 Revista de Istorie: RI, X, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1983 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (redactor responsabil), APOSTOL, Ion (redactor responsabil adjunct)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. în TOM: 1, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. în TOM: 2, anul 1983
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 1, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 10, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 2, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 3, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 4, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 5, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 6, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 7, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1983, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-1, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-11-12, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-3, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-4, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-5, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-6, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-7, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-8, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Chimie, 28-9-10, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-1, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-10, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-3, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-4, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-5, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-6, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-7, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-8, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxviii-9, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-1, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-10, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-3, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-4, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-5, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-6, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-7, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-8, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Physique, 28-9, anul 1983
volum de periodic 1983 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XX, anul 1983, seria Théâtre, musique, cinéma GHEORGHIU, Mihnea (redactor-șef), ZAMFIRESCU, Ion (redactor adjunct)
volum de periodic 1983 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. în TOM: XX, anul 1983, seria Beaux-Arts FRUNZETTI, Ion (redactor șef), PETRESCU, Paul (redactor adjunct)
volum de periodic 1983 Romanoslavica: Rsl, XXI, iunie, anul 1983, Referate și Comunicări prezentate la cel de-Al IX-lea Congres Internațional al Slaviștilor, Kiev, 6-14 septembrie 1983 NOVICOV, Mihai (redactor responsabil), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor responsabil adjunct), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), FODOR, Ecaterina (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VRABIE, Emil (redactor), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), VASCENCO, Victor (redactor), MITU, Mihai (secretar de redacție)
volum de periodic 1983 Sargetia. Acta Musei Devensis. Științele Naturii, XIII, anul 1983, Series Scientia Naturae
volum de periodic 1983 Secolul 20 (XX), 1-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Secolul 20 (XX), 6-7, anul 1983
volum de periodic 1983 Sistemul informatic pentru evidența patrimoniului cultural național (SI-PCN), anul 1983
volum de carte 1983 Studia et Acta Orientalia, anul 1983 GRAUR, Alexandru (redactor), BANU, Ion (redactor), BĂDICUȚ, Ilie (redactor), CIOCAN-IVĂNESCU, Rodica (redactor), DRIMBA, VLADIMIR (redactor), POP, Rodica (redactor), DANIEL, Constantin (redactor-șef)
volum de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-1, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-10, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-3, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-4, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-5, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-6, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-7, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-8, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Fizică, 35-9, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXX, anul 1983, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 30, nr. în TOM: 1, anul 1983, seria Teatru, muzică, cinematografie GHEORGHIU, Mihnea (redactor), ZAMFIRESCU, Ion (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 30, nr. în TOM: 2, anul 1983, seria Artă plastică FRUNZETTI, Ion (redactor), PETRESCU, Paul (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1983 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1983 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1983 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1983 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-1, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-2, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-3, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-4, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-5, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Cercetări Matematice, 35-6, anul 1983
volum de periodic 1983 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, X, anul 1983 redactor, MIRCEA, Suciu (redactor)
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1983
volum de periodic 1983 Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1983
volum de carte 1983 Tezaur medieval vâlcean, anul 1983, Catalogul documentelor de la Arhivele Statului din Râmnicu Vâlcea (1388-1715) TAMAS, Corneliu (redactor), SOARE, Ion (redactor), ANDREESCU, Carmen (redactor)
volum de periodic 1983 Thraco-Dacica, IV, nr. în TOM: 1-2, anul 1983
volum de carte 1983 Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII, anul 1983 PIPPIDI, Andrei (autor)
volum de carte 1983 Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare și valorificare, anul 1983 BREAZU, Monica (redactor), BĂNĂȚEANU, Rodica (redactor), HOAJĂ, Adrian (tehnoredactor)