Cercetări Arheologice: CA, VI, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ANTONESCU, Silvia (autor) , CUCOȘ, Ștefan (autor) , DUMITROAIA, Gheorghe (autor) , MONAH, Dan (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru 3-22 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XX română, franceză, engleză, spaniolă
articol de periodic ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile efectuate la Brăneț, în așezarea Glina 23-29 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Vlădiceasca, punctul "Ochiul lui Velicu", com. Valea Argovei, jud. Călărași 31-43 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia 45-50 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 51-76 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) , SCORȚARU, Ștefan (autor) , VATAMANU, Ion (autor) Ansamblul reședinței feudale de la Giulești, jud. Suceava 79-93 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CHIȚESCU, Lucian (autor) , PAPASIMA, Tudor (autor) , PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95-108 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Pia Petrii (Orașul de Floci) în 1981 109-110 română
articol de periodic ISĂCESCU, Constantin (autor) Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierșinți-Tărg, jud. Ialomița 111-121 română (rezumat în franceză)
articol de periodic FILIPESCU, Bogdan (autor) Stațiunea arheologică Malu Roșu-Fierbinți, jud. Ialomița 123-131 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 133-139 română (rezumat în franceză)
articol de periodic GALBENU, Doina (autor) Așezarea de tip Sălcuța de la Almăjel, jud. Mehedinți 143-158 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BOLOMEY, Alexandra (autor) Noi descoperiri de oase umane într-o așezare cuteniană 159-173 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Tracii carpato-dunăreni în marile migrații egeene 175-204 română (rezumat în engleză)
articol de periodic TROHANI, George (autor) Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205-208 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TROHANI, George (autor) , ZORZOLIU, Traian (autor) O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209-223 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Vechi etape de locuire medievală în zona ansambulului Stelea din Tîrgoviște 225-230 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com. Vărădia, jud. Caraș-Severin 231-238 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) Unele opinii privind așezarea sașilor la Baia în lumina cercetărilor arheologice 239-258 română (rezumat în germană)
articol de periodic BĂTRÎNA, Adrian (autor) , BĂTRÎNA, Lia (autor) Tezaurul monetar de la Netezi, jud. Neamț 259-260 română (rezumat în franceză)
articol de periodic Cuprins 269-278 română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă