Banatica, 31, nr. în TOM: 2, 2021


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Banatica. 50 de ani de la prima aparitie editoriala – 1971–2021 / Banatica. 50 years from the first issue – 1971–2021 9-11
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Forme ale violentei asupra femeilor in Banatul medieval (1350–1450) / Shapes of violence against women in the medieval Banat (1350–1450) Studii şi articole 15-31
articol de periodic KOVACS, Andras (autor) Posesiunile ardelene ale lui Nicolae Csupor, voievodul Transilvaniei (1468–1472). Cateva documente inedite / The Transylvanian estates of the voivode Nicholas Csupor (1468–1472). Some unpublished documents Studii şi articole 33-63
articol de periodic POP, Ioan-Aurel (autor) , SIMON, Alexandru (autor) From Draculia’s "Agent" to the Athleta of the Papacy / De la “agentul” lui Draculia la atletul Papalitatii Studii şi articole 65-80
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) Callimachus si Dracula la congresul cruciat de la Roma din anul 1490 / Callimachus and Dracula at the Crusader Congress in Rome (1490) Studii şi articole 81-104
articol de periodic IUSZTIN, Zoltan (autor) Domeniul nobiliar Targoviste (jud. Timis) / The noble estate Targoviste (Timis county) Studii şi articole 105-128
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) , MAGINA, Adrian (autor) Resita inainte de Resita. O istorie a vaii superioare a Barzavei inainte de 1718 / Resita before Resita. A history of the upper Barzava Valley before 1718 Studii şi articole 129-151
articol de periodic SZEGEDI, Edit (autor) Der Landtagsartikel von 1568 – kontinuität oder bruch? / Articolul dietal din 1568 – traditie sau ruptura? Studii şi articole 153-167
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș Lucian (autor) Cateva informatii despre vamile din Banat in evul mediu / A few data on the Banat locations of thirtieth collections in the Middle Age Studii şi articole 169-207
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Exploatarile miniere de la Dorgos, Patars, Milova si Gladna in secolul al XVIII-lea / Mining at Dorgos, Patars, Milova and Gladna in the 18th century Studii şi articole 209-220
articol de periodic LANDAIS, Benjamin (autor) Marginaux, révoltés ou saisonniers de la rapine? Les bandits a la frontière ustroottomane au XVIIIe siècle / Marginalizati, rebeli sau jefuitori ocazionali? Banditii de la granita austro-otomana in secolul al XVIII-lea Studii şi articole 221-249
articol de periodic MANDIĆ, Jelena Ilić (autor) Forging the Wallachian military border, 1769–1772 / Faurirea granitei militare romane, 1769–1772 Studii şi articole 251-273
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) Mostenirea scolii Ardelene in colectia Bibliotecii Metropolitane din Bucuresti / The legacy of the Transylvanian School in the collection of the Metropolitan Library of Bucharest Studii şi articole 275-281
articol de periodic GRUNER, Wolf D. (autor) Großbritannien am Ende der Napoleonischen Kriege. Vom Krieg zum Frieden: Probleme von Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaft und innerer Ordnung / Anglia la sfarsitul razboaielor napoleoniene. De la razboi la pace: probleme ale economiei, finantelor, societatii si ordinii interne Studii şi articole 283-338
articol de periodic SABĂU, Claudia Septimia (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) "…Cu scrisorile tale imi astamparam focul ce-mi arde in piept". Corespondenta intima dintre locotenentul nasaudean George Pop si Anica Popovici (1855–1856) / "...With your letters appeaset the fire inside my breast". Intimate correspondence between leutenant George Pop and Anica Popovici (1855–1856) Studii şi articole 339-371
articol de periodic BEDECEAN, Mihaela (autor) Portret biografic: primarul poet Johann Nepomuk Preyer / A biographic portrait: Johann Nepomuk Preyer, the mayor-poet Studii şi articole 373-392
articol de periodic EDINA, Paula (autor) Comunitati evreiesti in comitatul Satu Mare la finalul secolului al XIX-lea / Jewish communities in Satu Mare County at the end of the 19th century Studii şi articole 393-407
articol de periodic GÁL, Edina (autor) The abandoned children of the Banat in the early twentieth century / Copiii abandonati din Banat la inceputul secolului al XX-lea Studii şi articole 409-427
articol de periodic OARCEA, Felicia Aneta (autor) Pe urmele generatiei Marii Uniri. Dr. Lazar Nichi (1884–1953) – director al Palatului Cultural Arad. Repere biografice / On the trail of the generation of the Great Union. Dr. Lazar Nichi (1884–1953) – director of Arad Cultural Palace. Biographical notes Studii şi articole 429-444
articol de periodic COSMA, Ghizela (autor) Din istoria cinematografelor clujene interbelice in pagini de presa / From the interwar history of cinemas in Cluj, in written media Studii şi articole 445-460
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) Tuberculosis and syphilis. The social impact on Caras County in the inter-war period / Impactul social al tuberculozei si sifilisului in Carasul interbelic Studii şi articole 461-479
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Perceptia cotidianului banatean Vestul asupra relatiilor diplomatice si economice romano-iugoslave in a doua jumatate a anului 1932 / The perception of the Banat daily The West on the romanian-yugoslav diplomatic and economic relations in the second half of 1932 Studii şi articole 481-488
articol de periodic DAMIAN, Minodora (autor) , MAGINA, Livia (autor) Consum si preturi la magazinele Uzinelor si Domeniilor Resita in perioada interbelica / Consumption and costs in the shops of Resita’s Iron Works and Domains within the interwar times Studii şi articole 489-520
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Aurel Cosma jr. – contributii la Conferinta de pace (1946) / Aurel Cosma jr. – contributions to Paris peace Conference (1946) Studii şi articole 521-533
articol de periodic VELIMIROVICI, Felician (autor) Uzinele din Resita in primii ani ai regimului comunist (1948–1955). O interpretare a documentelor din arhiva Central Intelligence Agency / The Resita Metallurgical Works during the first years of communist rule (1948–1955). An interpretation of documents from the Central Intelligence Agency’s archive Studii şi articole 535-543
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Aspecte privind starea de spirit a populatiei din judetul Timis in anul 1981 / Aspects concerning of the population’s frame of mind in Timis County, in 1981 Studii şi articole 545-564
articol de periodic GRÄF, RUDOLF (autor) De ce este Banatul altfel… / Why is Banat different… Varia 567-576
articol de periodic HEPPNER, Harald (autor) Diversität der Spuren. Prominente Persönlichkeiten und das Banat / Diversitatea urmelor. Personalitati proeminente si Banatul Varia 577-586
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Contributii la cunoasterea datei nasterii, botezului si inscrierii in documentele oficiale a academicianului Constantin Daicoviciu / Contributions to clarify academician Constantin Daicoviciu’s birth date, baptism, and registration in official papers Varia 587-593
articol de periodic VLĂSCEANU, Mihaela (autor) Franz Xavier Wagenschön Pictor Vienensis, Austriae Discipulis, P. P. Rubenius / Franz Xavier Wagenschön Pictor Vienensis, Austriae discipulis, P. P. Rubenius Varia 595-611
articol de periodic PREDA, Sînziana (autor) Perceptia traditiei la neamurile de gabori. Cateva consideratii / On perception of traditions in the case of Yenish. Some notes Varia 613-623
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Felicitari de sarbatori din fonduri si colectii personale banatene in perioada comunista / Greeting cards from personal collections from Banat during the communist period Varia 625-634
articol de periodic HAMAT ANA, Cristina (autor) Mirjana Vojvoda, Snežana Golubovic, Ilija Mikic, Mors Immatura. Novac i apotropejskoprofilakticki elementi u pogrebnim ritualima – južna nekropola Viminacijuma/ Coinage and apotropaic-prophylactic elements in funerary rituals – southern Viminacium cemetery, Institute of Archaeology Belgrade Monographies 72, Digital Art Beograd, Belgrade, 2021, 318 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 637-639
articol de periodic HAMAT ANA, Cristina (autor) D. Anghel, A. Timofan, G. Bounegru, C. Tanaselia, V. Rusu-Bolindet, I. Lascu, D. Dana, Roman Lead- Glaze Ceramics. From the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 98 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 639-641
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Szegedi Edit, O istorie a antitrinitarianismului din Transilvania, Editura Egyetemi Mühely, Societatea Bolyai, Cluj-Napoca, 2020, 227 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 642-646
articol de periodic MAGINA, Livia (autor) Máté Ágnes, Oborni Teréz (eds.), Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539–1559), Budapest, 2020, 362 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 646-650
articol de periodic MAGINA, Adrian (autor) A forgotten Hungarian royal dynasty: the Szapolyais, edited by Pál Fodor, Szabolcs Varga, Research Centre for the Humanities, Budapest, 2020, 362 p RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 651-653
articol de periodic VELIMIROVICI, Felician (autor) Vlad Pasca-Oprisiu, "Cincinalu-n patru ani si jumatate" (1971–1975). Nicolae Ceausescu si economia Romaniei socialiste, de la tentatii tehnocratice la primatul politicului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 263 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 654-655
articol de periodic RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Constantin Bostina, Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceausescu. in ochiul ciclonului. Dialog cu Alice Barbu si S.R. Stanescu, Editura Evenimentul si Capital, Bucuresti, 2021, 325 p. RECENZII, PREZENTARI DE CARTE 656-659