Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. în TOM: 1, 1928


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Pămîntul Dobrogei .3-65 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Clima Dobrogei 67-79 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
articol de periodic BORCEA, Ion (autor) Fauna Mării Negre pe litoralul Dobrogei 107-113 română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Activitatea archeologică în Dobrogea la cei 50 ani de stăpînire Românească 117-144 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Introducere în numismatica Dobrogei 145-175 română
articol de periodic ARBORE, Alexandru (autor) Înfățișarea etnografică a Dobrogei în antichitate, după lucrările lui Vasile Părvan 177-190 română
articol de periodic MEHEDINȚI, Simion (autor) Dacia pontică și Dacia carpatică 191-200 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Dobrogei 201-257 română
articol de periodic IORGA, Nicolae (autor) Românii și bulgarii în Dobrogea 259-261 română
articol de periodic IORGA, Nicolae (autor) O descriere necunoscută a Dobrogei 262-262 română
articol de periodic IONESCU, Toma (autor) Asupra proprietății și colonizărilor din Dobrogea 263-278 română
articol de periodic ROMAN, Ioan (autor) Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea 279-294 română
articol de periodic BĂNESCU, N. (autor) Dobrogea bizantină. Ducatul de Paristrion 297-303 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Dobrotici și Mircea cel Bătrîn 305-314 română
articol de periodic PETRESCU, G. (autor) Răsboiul pentru independență și anexarea Dobrogei 315-347 română
articol de periodic CONEA, Ion (autor) Luptele din Dobrogea în răsboiul pentru unitatea neamului 349-360 română
articol de periodic NEGULESCU, Aurelian (autor) Dobrogea și marina 361-373 română
articol de periodic MACOVEI, Gheorghe (autor) Studiile geologice în Dobrogea după anexare 377-383 română
articol de periodic COCHINO, Gheorghe (autor) Mine și cariere din Dobrogea 385-389 română
articol de periodic DRĂCEA, Marin (autor) Pădurile Dobrogei 391-414 română
articol de periodic DAIA, Alexandru (autor) Pescăriile dobrogene 415-423 română
articol de periodic VIDRAȘCU, G. (autor) Lucrări technice pentru valorificarea pescăriilor dobrogene 425-430 română
articol de periodic MĂINESCU, George (autor) Evoluția căilor ferate în Dobrogea dela 1877 pînă în zilele noastre, din punct de vedere constructiv 431-454 română
articol de periodic Evoluția portului Constanța 455-483 română
articol de periodic FILIPESCU, C. (autor) Dobrogea agricolă 485-525 română
articol de periodic SAWICKI, Ludomir (autor) Die Dobrudscha als azsfallstor polens in die Levante 527-563 germană
articol de periodic HÎRJESCU (autor) Societățile pe acțiuni în Dobrogea 565-568 română
articol de periodic VĂLEANU, O. (autor) Instituțiile de credit în Dobrogea 569-576 română
articol de periodic Progresele realizate în Dobrogea în timp de 50 ani în industrie și comerț 577-581 română
articol de periodic ILIONIU, G. (autor) Cultele în Dobrogea 585-639 română
articol de periodic GEORGESCU, Ioan (autor) Învățămîntul public în Dobrogea 641-698 română
articol de periodic STOICESCU, D. (autor) Justiția românească în Dobrogea - Schiță istorică 699-718 română
articol de periodic NEGULESCU, N. (autor) Administrația în Dobrogea veche 719-733 română
articol de periodic BUCUȚA, Emanoil (autor) 50 de ani de presă dobrogeană 735-741 română
articol de periodic SARAFIDI, Hector (autor) Medicina în Dobrogea 743-750 română
articol de periodic CIUPERCESCU, P. (autor) Farmacia în Dobrogea 751-756 română
articol de periodic GRIGORESCU-ELVIR, V. (autor) Studiul statistic asupra farmaciilor din Dobrogea 757-761 română
articol de periodic FRANGOPOL, D. (autor) Activitatea laboratotului de chimie al Dobrogei în decursul celor 15 ani dela înfințarea sa 763-770 română
articol de periodic DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
articol de periodic PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea - Studiu filologic 779-785 română
articol de periodic RIEGLER-DINU, Emil (autor) Folclorul muzical dobrogean vechiu 787-793 română