Cercetări asupra portului popular de pe Valea Bolvaşniţei (Caraş-Severin)

  • Subiect: Satul Bolvaşniţa este unul dintre cele 96 de sate grănicereşti de pe hotarul sudic al Imperiului Habsburgic, locuitorii săi îndeletnicindu-se în special cu păstoritul şi mai puţin cu agricultura. Din cauza faptului că în satele grănicereşti bărbaţii făceau doisprezece ani de armată prin rotaţie cu săptămâna, îndeletnicirile casnice, creşterea oilor şi a cornutelor mari, cultivarea pământului, lucrul la pădure şi alte treburi gospodăreşti reveneau femeilor. In aceste împrejurări, industria casnică textilă a fost oarecum neglijată, realitate ce se reflectă şi în costumul popular. Costumul popular femeiesc de vară de pe Valea Bolvaşniţei se încadrează în portul bănăţean de munte, prin portul cepsei, opregului, opincilor şi a pieptarului de piele. Croiul, ornamentica diferenţiate pe vârste, câmpurile ornamentale ale cămăşii, pieptarul brodat, salbele de bani, opinca cu gurgui sunt elemente prin care acest costum confirmă caracterul unitar al portului femeiesc românesc. Anumite elemente de costum (opregul, opinca îngurzită cu fâşie continuă, adaosul de lână la coafură, portul podoabelor metalice) integrează costumul femeiesc din Valea Bolvaşniţei ariei largi carpato-balcanice.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Obiceiuri şi artă populară
  • Vezi publicația: Tibiscum
  • Editura: Muzeul Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală Caransebeş
  • Loc publicare: Caransebeş
  • Anul publicaţiei: 1975
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: I; anul 1975; subtitlu: Studii şi Comunicări de Etnografie-Istorie; seria Etnografie-Istorie
  • Paginaţia: 229-234
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  21 / 29   >  >|