Biharea, 2001-2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Un eveniment de referință sentimentală și științifică . Ioan Godea la 60 de ani I. Etnografie 11-12 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Etnologul Ioan Godea I. Etnografie 13-16 română
articol de periodic CABĂU, Cristian (autor) Creșterea animalelor la nivelul Depresiunii Beiușului în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Etnografie 17-32 română
articol de periodic CIORBA, Ioan (autor) O circulară inedită redactată de Samuil Vulcan în 1823 privind cultura duzilor ("fragarilor") I. Etnografie 33-40 română
articol de periodic DUICU, Ioana (autor) Metalurgia fierului de la tehnica empirică la tehnologia științifică - repere - I. Etnografie 41-52 română
articol de periodic GOMAN, Ioana (autor) Meșteșugul vărăritului în sate din Depresiunea Beiușului (secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XXI-lea) I. Etnografie 53-92 română
articol de periodic APAN, Adrian (autor) Monopoluri feudale pe domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni I. Etnografie 93-142 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Contribuții la studiul obiceiurilor de trecere la evreii din Europa Centrală I. Etnografie 143-159 română
articol de periodic TODINCĂ, Vasile (autor) Moartea și înmormîntarea în satul contemporan din zona Beiușului I. Etnografie 161-167 română
articol de periodic HORVATH, Sabina (autor) Focul din noaptea învierii în satul Finiș - județul Bihor I. Etnografie 169-175 română
articol de periodic COJOC, Mirela (autor) Govia, obicei de primăvară din Cîmpia Romanațiului I. Etnografie 177-180 română
articol de periodic CHIRIAC, Iacinta (autor) Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între anii 1964-1971 II. Muzeografie, Restaurare-Conservare 183-196 română
articol de periodic ARDELEAN, Elisabeta (autor) Restaurarea cuverturilor din Colecția Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor II. Muzeografie, Restaurare-Conservare 197-202 română
articol de periodic MARTIN, Ana (autor) Rarități iconofile. O stampă din secolul al XVII-lea din scoala toscană la Muzeul din Oradea III. Artă 205-221 română
articol de periodic CHIFOR, Agata (autor) Alegorie și simbol în naturile statice create de F. Snyders, R. Stoitzner R. și C. Moll III. Artă 223-238 română
articol de periodic PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Cîteva acuarele ale lui Eduard Hildebrandt în colecția Muzeului din Deva III. Artă 239-243 română
articol de periodic HOCHHAUSER, Ronald (autor) , SARCA, Vasile (autor) Facturi comerciale tipărite în manieră Secesion, în Oradea începutului de secol al XX-lea III. Artă 245-256 română
articol de periodic TAMAS, Alice (autor) Arta decorativă din Transilvania în context european III. Artă 257-384 română
articol de periodic HÎRCĂ, Rodica (autor) Repertoriul arhitectural - Salonta III. Artă 305-325 română
articol de periodic DANCIU, Vasile-Maxim (autor) Despre prun și "tăria" fructelor sale - însemnări culturale și horticulturale IV. Note 329-349 română
articol de periodic GHERGHEL, Ioana (autor) Repertoriul bibliografic general al Anuarului Științific Biharea 1973-2000 IV. Note 351-376 română
articol de periodic HORVATH, Sabina (autor) Despre înmormîntările comune la daco-romani sau la românii de astăzi și despre unele superstiții - Popp Vasile V. Recenzii 379-381 română
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Stampa venețiană din secolul al XVIII-lea. Difuziunea europeană și frecvența în colecțiile românești. - Martin Ana V. Recenzii 382-388 română
articol de periodic ROMÂNAȘU, Radu (autor) Expoziții organizate de principalii reprezentanți interbelici ai artei plastice bihorene. Vernisaje orădene vătute ca mijloace de difuzare a culturii III. Artă 385-304 română